Handelse bronnen

Handelse Bronnen uit het Commanderij archief

In het Archief van de Kommanderij van de Duitse Orde in Gemert (AKDOG) hebben 25 inventarisnummers betrekking op de kapel van Handel. Die stukken bevonden zich aanvankelijk in Den Bosch in het Kommaderij Archief, aanvankelijk onder de nummers IX-2d-1 t/m 25, later onder de nummers 1458 t/m 1482. De stukken zijn inmiddels overgebracht naar het gemeentearchief in Gemert. Daar zijn ze te vinden in AG 54 en hebben de inv nrs 1 t/m 25.

Hieronder zijn zowel de AKDOG nummers 1458 t/m 1482, als deAG 54  nummers vermeld.

AKDOG  AG 54

1458      1
Akte van overdracht voor schepenen van de commandeur van Gemert van 1 pond per jaar, gevestigd op het erfgoed van Dideric Hillenmans van den Bongarde, door Everardt van Handel aan de commandeur van Gemert ten behoeve van de kapel van O.L. Vrouw in Handel, 3-2-1368

1459      2
Akte van overdracht ten overstaan van schepenen van ‘s-Hertogenbosch van een erfcijns van 2 mud rogge per jaar uit een hofstede aan de heyde in Gemert en andere percelen land aldaar, onder meer in het Goerswinckel, en in Uden door Hendrik, genaamd van Espdonck, zoon van Johannes geheten van Espdonck, aan Lambertus van Doerne, zoon van Christianus, ten behoeve van de kapel van O.L. Vrouw in Handel, 19-10-1450.

1460      3
Akte waarbij Mathijs van der Straten, landcommandeur van Oudenbiezen, aan Gerard Meeus van Sulre, ex-pastoor van Gemert, de kapel van Handel schenkt met al haar inkomsten, 10-9-1459.

Bij dit inventarisnummer horen 8 retroakten uit de periode 1404-1442, te weten:

1-10-1404 Schepenen van Gemert oorkonden, dat Diric Herter, bijgenaamd Voederaert, heeft overgedragen aan de kapel van Onze Lieve Vrouw in Handel een erfelijke rente gevestigd op land in de Polbeemd in Gemert.

1-10-1404 Schepenen van Gemert oorkonden, dat Diric Belyen aan de kapel van Onze Lieve Vrouw in Handel een erfelijke rente, gevestigd op land in de Campen in Gemert, heeft overgedragen

4-1-1433 Schepenen van Gemert oorkonden, dat Willem Saelden neve heeft overgedragen aan de kapel van O.L. Vrouw te Handel een erfcijns gevestigd op een hoeve in Gemert bij de “Pryoele-Eik”.

8-5-1435 Schepenen van Gemert oorkonden, dat Goyart van Gemert, zoon van Dirc van Gemert, heeft overgedragen aan de kapel van O.L. Vrouw te Handel een erfcijns van een malder rogge per jaar, gevestigd op land geheten de Ransecker te Gemert.

12-5-1439 Schepenen van Gemert oorkonden, dat Willem, wettige zoon van Hartman, heeft overgedragen aan de kapel van O.L. Vrouw te Handel een erfcijns van 1 malder rogge per jaar, gevestigd op een stuk land aan de Haag te Gemert.

21-5-1439 Schepenen van Gemert oorkonden, dat Willem Heijnenzoon heeft overgedragen aan de kapel van O.L. Vrouw te Handel een erfcijns van 7 vaten rogge per jaar en voor de pitanciën van de kerk van Gemert een jaarlijkse erfcijns van 2 vaten rogge per jaar, gevestigd op een stuk land in de Maasbeemd te Gemert.

15-6-1439 Schepenen van Gemert oorkonden, dat Hendrik van Esdonck, wettige zoon van Jan van Esdonck, heeft overgedragen aan de kapel van O.L. Vrouw te Handel een erfcijns van 1 malder rogge, gevestigd op een hoeve te Gemert.

11-9-1442 Schepenen van Gemert oorkonden, dat Hendrik van Esdonck, zoon van Jan van Esdonck, heeft overgedragen aan de kapel van 0.L. Vrouw te Handel een erfcijns van 2 mud rogge per jaar, afkomstig van de kinderen van Gerrit van de Meer.

1461      4
Akte van schenking ten overstaan van schepenen van Gemert van een jaarlijkse erfcijns van 1 malder rogge gedurende hun leven, gevestigd op 2 gedeelten van een halve hoeve in Strijp onder Aarle, en een cijns van 7 vaten rogge uit voornoemd onroerend goed na hun dood door Hendrik, zoon van Willem, zoon van Hendrik Maaszoon, en Margriet, dochter van Hendrik van Nulant, zijn vrouw, 1459

1462      5
Akte waarbij Augustijn van Antwerpen, rector kapel van O.L. Vrouw in Handel, voor schepenen van Gemert de schout van Gemert verzoekt diverse getuigen te laten verklaren, dat Peter Hermanszoon in zijn testament aan voornoemde kapel een erfcijns van 4 vaten rogge per jaar, gevestigd op een hofstede in de Pandelaar in Gemert, heeft vermaakt, 1472

1463      6
Akte van overdracht van een jaarlijkse erfcijns van 2 vaten rogge uit een hoeve aan de Heide in Gemert door Laureijns, weduwe Anton Mercelijszoon, met haar wettige dochter voor de kapel van O.L. Vrouw in Handel, 1518
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1464      7
Staten van inkomsten van de kapel van Handel, 1543-1561

1465      8
Staten van inkomsten van de kapel van Handel, 1561-1585

1466      9
Staten van inkomsten van de kapel van Handel, 1627

1467      10
Staat van voor de kapel van Handel verkregen renten uit de nalatenschappen van Emond Huijn van Amstenraede, landcommandeur van Oudenbiezen, en van Adriaan van Cortenbach, ridder Duitse Orde, circa 1633
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1468      11
Verhandeling door Wilhelmus Moraeus in Maastricht over de religieuze plechtigheden, die in de kapel van O.L. Vrouw in Handel gehouden moeten worden, 1662; met begeleidend schrijven van genoemde Moraeus aan Emond Godfried vrijheer van Bocholtz, landcommandeur van Oudenbiezen, 1662, 2 stukken
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1469      12
Resolutie van het provinciaal kapittel balije Oudenbiezen om een door Ambrosius van Virmundt, commandeur in Gemert, gedane schenking aan de kapel van O.L. Vrouw in Handel te bekrachtigen alsmede om de goederen van die kapel niet te belasten en ze voor altijd daaraan te laten behoren, 1688 oktober 15, kopie, circa 1700.
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1470      13
Verhandeling over de toestand van de kapel van O.L. Vrouw in Handel, overgelegd door rector E. Cillis, 1709.

1471      14
Inventaris van zaken die zich bevinden in de kapel van O.L. Vrouw in Handel en de daarbij behorende woning van de rector met toebehoren, 1718
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1472      15
Verzoekschrift aan baron Von Eltz, administrateur balije Oudenbiezen, van Joannes Aldenhuijsen om hem grond ter beschikking te stellen voor de bouw van een woning, 1734; met beschikking 1 stuk

1473      16
Een zaak tussen het klooster van Soeterbeek in Deursen en Thomas de Bresser, rector van de kapel van O.L. Vrouw in Handel, 1758-1759
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1474      17
Rekening van de kapel en het rectoraat in Handel, opgemaakt door L. Tuijffers als commissaris van genoemde kapel en rectoraat over de periode van 20 mei tot 1 september 1785.
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1475      18
Cijns door de rector kapel van O.L. Vrouw in Handel verschuldigd aan de commandeur van Gemert, 1790
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1476      19
Rekening van de kapel en het rectoraat in Handel over de periode 1 juli 1792 tot 1 juli 1793, circa 1793
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1477      20
Staat van inkomsten van de kapel van O.L. Vrouw in Handel, door Albert Strijbosch namens Willem Coelmondt getrokken uit het register, opgemaakt door Jan Dircx, rector van genoemde kapel, 2e helft 16e of begin 17e eeuw.
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1478      21
Staat van akten inzake renten, opgedragen aan de kapel van O.L. Vrouw in Handel, uit een legaat van Adrianus van Cortenbach, 17e eeuw.
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1479      22
Verzoekschrift aan Wirich Leopold vrijheer van Steinen, landcommandeur van Oudenbiezen, van Joannes Aldenhuijsen om toewijzing van grond om een tuin bij zijn huis te kunnen aanleggen, 1e helft 18e eeuw. Dit stuk heeft betrekking op het huis genoemd in inv nr 1472 of 15.

1480      23
Uittreksel uit een staat van inkomsten van de kapel van O.L. Vrouw in Handel, 1e helft 18e eeuw.
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1481      24
Staat van de religieuze plechtigheden welke de rector kapel van O.L. Vrouw in Handel verplicht is te verrichten, 18e eeuw.
(nog geen transcriptie beschikbaar)

1482      25
Staat van jaarlijkse inkomsten aan renten en pachten van het rectoraat en de kapel van O.L. Vrouw in Handel, 18e eeuw.