Stichting Laurentius Torrentinus

Stichting Laurentius Torrentinus

Ruyschenberghstraat 3b

5421 KR Gemert

Opgericht 20 maart 1992

Kamer van Koophandel 41092316

RSIN 805639330

RaboBank NL50RABO1161120777

 

Bestuur

LG Holleman, voorzitter, Doonheide 6, 5421 ZP Gemert

PJM Verhees, Kapelaanstraat 82, 5421 DG Gemert

AFM Verhagen, secretaris, Biezen 6, 5422 CH Gemert

HGP Cuijpers, penningmeester, Kerkstraat 40, 5421 KX Gemert

JDP van den Crommenacker, Willem de Haasstraat 33, 5421 TN Gemert

SMH Fransen, Watermolen 63, 5421 LJ Gemert

JCWJ Kanters, Rentmeesterstraat 31, 5421 LM Gemert

AHM Hellings, Horst 64, 5422 BK Gemert

G Verhoeff, Groeskuilenstraat 9e, 5421 HT Gemert

M Vos, Binderseind 6, 5421 CJ Gemert

Bestuursleden ontvangen geen financiele vergoeding voor de werkzaamheden.

 

Doel

De stichting heeft als doel het verlenen van hulp en steun, zulks in de ruimste zin van het woord, aan de vereniging “Heemkundekring De Kommanderij Gemert”, gevestigd te Gemert, alsmede het uitgeven van publicaties ten behoeve van de heemkundekring, aangaande de geschiedenis van Gemert en wat daarmee verband houdt.

 

Beleidsplan 2021

In 2021 concentreren we ons op de verkoop van de bestaande boekuitgaves waarbij een aantal boekuitgaves tegen een sterk verlaagde prijs wordt aangeboden. Dit zal via diverse acties via de verkopers (Heemkamer, Gemeentearchief, Bruna-Wijn, VVV, eigen webshop) gebeuren.

Eind 2020 zijn zowel het boek Handel 800 en het boek over Ton Grassens gereedgekomen. Beide uitgaves zijn weliswaar uitgaves van de Stichting Laurentius Torrentinus maar komen niet voor rekening en risico van de stichting. In 2021 staat de introductie gepland van Gemert, vorstendom, vorsten en banieren. Dit is een special voor de losse verkoop gebaseerd op de uitgave van Gemerts Heem 2020 nummer 2. Ook van de komende uitgave 2021 nummer 2 ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de kunstenaar Jan van Gemert zal als special in de losse verkoop komen.

Medio 2021 zal het boek Kumt Goewd, een portret van Harrie Verkampen verschijnen. De schrijvers zijn Janine Rechters en Casper Kalb en het boek is opgenomen in de serie ‘Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert’ nummer 36.

 

Jaarrekening – begroting

Stichting Laurentius Torentinus Jaarrekening 2020
Exploitatie
2019 2020
Jaarrekening  jaarrekening
Baten Subsidie  €                                     1.282,50  €              1.282,50
Rente  €                                             1,48  €                       1,48
Giften  €                                                  –  €                           –
Verkoop boeken overig  €                                        799,65  €                  594,36
Verkoop Gemerts Erfgoed  €                                        489,24  €                  368,86
Verkoop Gemerts woordenboek  €                                        524,83  €                  152,52
Verkoop/inkoop Vliegtuigcrashes  €                                       -715,63  €                    81,90
Totaal Baten  €                                    2.382,07  €              2.481,62
Lasten Bestuur/Organisatie  €                                     1.000,00  €              1.012,12
ICT/Website  €                                        908,88  €                  812,08
Reservering Website  €                                        500,00  €                  500,00
Totaal lasten  €                                     2.408,88  €               2.324,20
Resultaat  €                                         -26,81  €                   157,42
Balans 2019 2020
ACTIVA
Diverse debiteuren  €                                        673,48  €                  337,48
Rabo Spaarrekening  €                                  14.791,06  €             14.792,54
Totaal Activa  €                                   15.464,54  €             15.130,02
PASSIVA
Eigen Vermogen  €                                  13.815,04  €            13.972,46
Reservering vernieuwing Website  €                                        500,00  €              1.000,00
Rekening courant HKK  €                                     1.149,50  €                  157,56
Totaal Passiva  €                                    15.464,54  €             15.130,02