Stichting Laurentius Torrentinus

Stichting Laurentius Torrentinus

Ruyschenberghstraat 3b

5421 KR Gemert

Opgericht 20 maart 1992

Kamer van Koophandel 41092316

RSIN 805639330

RaboBank NL50RABO1161120777

 

Bestuur

LG Holleman, voorzitter, Doonheide 6, 5421 ZP Gemert

HGA Slits, vice voorzitter, De Haag 75, 5421 NM Gemert

AFM Verhagen, secretaris, Biezen 6, 5422 CH Gemert

HGP Cuijpers, penningmeester, Kerkstraat 40, 5421 KX Gemert

JDP van den Crommenacker, Willem de Haasstraat 33, 5421 TN Gemert

SMH Fransen, Watermolen 63, 5421 LJ Gemert

JCWJ Kanters, Rentmeesterstraat 31, 5421 LM Gemert

AHM Hellings, Horst 64, 5422 BK Gemert

G Verhoeff, Groeskuilenstraat 9e, 5421 HT Gemert

M Vos, Binderseind 6, 5421 CJ Gemert

Bestuursleden ontvangen geen financiele vergoeding voor de werkzaamheden.

 

Doel

De stichting heeft als doel het verlenen van hulp en steun, zulks in de ruimste zin van het woord, aan de vereniging “Heemkundekring De Kommanderij Gemert”, gevestigd te Gemert, alsmede het uitgeven van publicaties ten behoeve van de heemkundekring, aangaande de geschiedenis van Gemert en wat daarmee verband houdt.

 

Beleidsplan 2019

In 2019 verschijnt het boek Vliegtuigcrashes in WO II in de gemeente Gemert-Bakel. Dit wordt het vijfde boek in de serie vliegtuigcrashes van Ruud Wildekamp. Het boek verschijnt in september en er zal een presentatie plaats vinden bij de herdenking van het 75-jarig bevrijdingsfeest.

 

Jaarrekening – begroting