Stichting Laurentius Torrentinus

Stichting Laurentius Torrentinus

Ruyschenberghstraat 3b

5421 KR Gemert

Opgericht 20 maart 1992

Kamer van Koophandel 41092316

RSIN 805639330

Rabo Bank NL50RABO1161120777

 

Bestuur

LG Holleman, voorzitter, Doonheide 6, 5421 ZP Gemert

PJM Verhees, Kapelaanstraat 82, 5421 DG Gemert

MAJ van Puffelen-Knottnerus, secretaris, Paaslelie , 5422 DD Gemert

HGP Cuijpers, penningmeester, Kerkstraat 40, 5421 KX Gemert

JDP van den Crommenacker, Willem de Haasstraat 33, 5421 TN Gemert

SMH Fransen, Watermolen 63, 5421 LJ Gemert

AHM Hellings, Horst 64, 5422 BK Gemert

G Verhoeff, Groeskuilenstraat 9e, 5421 HT Gemert

M Vos, Binderseind 6, 5421 CJ Gemert

N van den Eijnde, Lodderdijk 3, 5421 XB  Gemert

Bestuursleden ontvangen geen financiele vergoeding voor de werkzaamheden.

 

Doel

De stichting heeft als doel het verlenen van hulp en steun, zulks in de ruimste zin van het woord, aan de vereniging “Heemkundekring De Kommanderij Gemert”, gevestigd te Gemert, alsmede het uitgeven van publicaties ten behoeve van de heemkundekring, aangaande de geschiedenis van Gemert en wat daarmee verband houdt.

 

Aktiviteitenverslag 2023

In 2023 hebben we ons bezig gehouden met de promotie van Gemert in de vorm van de verkoop van m.n. de boeken Gemerts Woordenboek, Gemerts Erfgoed en Gemert Vorstendom. Verkoop geschiedt via onze webshop, Bruna Wijn, VVV Gemert en Cigo.

De website incl. webshop van de Heemkundekring De Kommanderij Gemert is vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. In 2024 hopen we deze weer verder te kunnen uitbreiden met gesproken (Gemertse) tekst en filmpjes.

 

Planning aktiviteiten 2024

 

Verdere ontwikkeling van de website en webshop

Verkoop bestaande boekenvoorraad m.b.t. Gemerts Erfgoed

Uitgave nieuw boek over de geschiedenis van de OLV Broederschap Gemert

Verdere ontwikkeling van de Duitse en Engelse uitgaven van ‘Gemert, vorstendom, vorsten en banieren’

 

 

Jaarrekening