Stichting Laurentius Torrentinus

 

Stichting Laurentius Torrentinus

Ruyschenberghstraat 3b

5421 KR Gemert

Opgericht 20 maart 1992

Kamer van Koophandel 41092316

RSIN 805639330

RaboBank NL50RABO1161120777

 

Bestuur

LG Holleman, voorzitter, Doonheide 6, 5421 ZP Gemert

HGA Slits, vice voorzitter, De Haag 75, 5421 NM Gemert

AFM Verhagen, secretaris, Biezen 6, 5422 CH Gemert

HGP Cuijpers, penningmeester, Kerkstraat 40, 5421 KX Gemert

JDP van den Crommenacker, Willem de Haasstraat 33, 5421 TN Gemert

SMH Fransen, Watermolen 63, 5421 LJ Gemert

JCWJ Kanters, Rentmeesterstraat 31, 5421 LM Gemert

AHM Hellings, Horst 64, 5422 BK Gemert

G Verhoeff, Groeskuilenstraat 9e, 5421 HT Gemert

AJHM Brouwers, Virmundtstraat 2, 5421 BW Gemert

Bestuursleden ontvangen geen financiele vergoeding voor de werkzaamheden.

 

Doel

De stichting heeft als doel het verlenen van hulp en steun, zulks in de ruimste zin van het woord, aan de vereniging “Heemkundekring De Kommanderij Gemert”, gevestigd te Gemert, alsmede het uitgeven van publicaties ten behoeve van de heemkundekring, aangaande de geschiedenis van Gemert en wat daarmee verband houdt.

 

Beleidsplan 2017

2017 zal in het teken staan van de uitgave van het Gemerts Woordenboek. Na een voorbereiding van 57 jaar door de heer Wim Vos zal in 2017 het woordenboek in gebonden drukwerk verschijnen. Om het financiële risico te beperken zal er sprake zijn van voorintekening en zal de oplage kleiner zijn dan eerdere uitgaven van de stichting.

 

Resultatenrekening/begroting

 

Resultatenrekening          
Baten 2017 Begroting 2018 Lasten 2017 Begroting 2018
Subsidie € 1.282,50 € 1.280,00 Bestuur/Organisatie € 1.000,00 € 1.000,00
Rente € 26,14 € 0,00 Website € 3.184,16 € 1.000,00
Verkoop boeken bank € 0,00   Inkoop Gemerts Erfgoed    
Verkoop boeken kas € 0,00   Inkoop Gemerts Woordenboek € 14.519,90  
Verkoop boeken internet € 0,00   Reservering Website   € 1.000,00
Verkoop Gemerts Erfgoed € 2.907,81  € 1.000,00      
Verkoop Gemerts Woordenboek  € 11.193,68 € 1.000,00      
Verkoop boeken overig € 848,31  € 500,00      
Resultaat       € – 2.241,07 € 780,00
Totaal € 16.462,99 € 3.780,00 Totaal € 16.462,99 € 3.780,00
           
           
Balans 2017     2017  
Spaarrekening € 14.787,54   Eigen Vermogen € 13.212,27  
Tegoed Heemkundekring € 2.590,69        
Diverse debiteuren € 2,04   Diverse crediteuren € 4.168,00  
Balanstotaal € 17.380,27   Balanstotaal € 17.380,27