Gemertse bronnen

Onder de titel Gemertse Bronnen publiceerde Heemkundekring De Kommanderij Gemert een aantal boeken, waarin archiefmateriaal over Gemert, al dan niet in bewerkte vorm, is uitgegeven. De delen 1, 2 en 15 van Gemertse Bronnen verschenen in boekvorm en kunnen via de webwinkel worden aangeschaft.

Deel 13 van Gemertse Bronnen omvat een grote reeks banden met regesten van de schepenprotocollen van Gemert. Ze zijn beschikbaar in de studiezaal van het Historisch Informatiehuis De Latijnse School in Gemert.

De andere delen van Gemertse Bronnen zijn via onderstaande links bereikbaar
De uitgaven zijn te koop bij de betreffende werkgroep en ook in de studiezaal van Historisch Informatiehuis De Latijnse School in Gemert.

 

GBr-01 Vanaf mei 2023 digitaal beschikbaar
Regesten op het Vredegerecht, Kanton Gemert 1811-1838
Wim Jaegers e.a.

GBr-02
Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote?
Willy Ivits, Hans Vogels

GBr-03
Het Landboek 1717-1816
Het Landboek, eigenaars 1717 van A tot Z
Peter van den Elsen, Jan Timmers

GBr-04
Hoofdgeldlijsten 1691 en 1709
Peter van den Elsen

Hoofdgeldlijsten inleiding
Hoofdgeldlijsten 1691 op rotten
Hoofdgeldlijsten 1691 op voornaam
Hoofdgeldlijsten 1691 op achternaam
Hoofdgeldlijsten 1709 op rotten
Hoofdgeldlijsten 1709 op voornaam
Hoofdgeldlijsten 1709 op achternaam

GBr-05
Borgemeestersrekeningen van Gemert
Ad Otten

Borgemeestersrekeningen 1572
Borgemeestersrekeningen 1602
Borgemeestersrekeningen 1604
Borgemeestersrekeningen 1606
Borgemeestersrekeningen 1612
Borgemeestersrekeningen 1614

GBr-06

Leenregisters 1387 – 1785

Jan Timmers

 

GBr-07
Borgemeestersboek 1709
Peter van den Elsen

Borgemeestersboek 1709 inleiding
Borgemeestersboek 1709 op gehucht
Borgemeestersboek 1709 op voornaam
Borgemeestersboek 1709 op achternaam
Borgemeestersboek 1709 op beroep landbouw
Borgemeestersboek 1709 op beroep textiel
Borgemeestersboek 1709 op overige beroepen

GBr-08
Chijnsregister Commanderij Gemert 1504 – 1572
Jan Timmers

GBr-09
Erfpachtregister Commanderij ca 1500
Jan Timmers

GBr-10 a
Index en regesten m.b.t. Gemert op het Bossche Protocol
Jan Timmers

GBr-10 b
Index en regesten m.b.t. Bakel op het Bossche Protocol
Jan Timmers

GBr-11
Bijzondere uitgaven Commanderij Gemert 1740-1780
Jan Timmers

GBr-12
Oorkonden betreffende Gemert
Jan Timmers

GBr-13
Regesten schepenprotokollen Gemert
Simon van Wetten

GBr-14
Handelse bronnen
Jan Timmers

GBr-15 (Deze bron is niet digitaal beschikbaar)
Corstens, een Gemertse familie uit Uden 1692-2011
A. Corstens

GBr-16
Stukken uit het Nationaal Archief in Den Haag, Archief Hof van Holland
Jan Timmers

GBr-17
Register des huys van Gemert van allen den pachten, chijnzen, renthen ende andere incommen van vurszegde huijze competerende.
Simon van Wetten en Jan Timmers
Inventarisnummer 430 van het archief van de Commissie van Breda bevat een uitgebreid register van de inkomsten van de Commanderij Gemert. Het betreft een kopie van diverse andere registers die dateren uit de eerste helft van de 16de eeuw. Delen van dit register werden eerder uitgegeven als Gemertse Bronnen 6c, 8 en 9. Alle resterende teksten zijn in deze transcriptie opgenomen.

GBr-18
Bronnen met betrekking tot kerkelijke aangelegenheden