Het Landboek 1717 -1816

Gemertse bronnen deel 3
Transscriptie van de legger van grondeigendommen 1717-1816 met toelichting.
Archief van de gemeente Gemert (1271) 1407 – 1794 inventarisnummer 414.

 

Toelichting op het landboek en op de transcriptie.

Wat is het landboek

Het samenstellen van het landboek in 1717

Latere toevoegingen en bijschrijvingen

De naam “landboek”

Bijzondere grondeigenaren en de belastingplicht

Aanwijzingen voor de lezer

De oppervlaktematen

Totstandkoming van de transcriptie

De inhoudsopgave van het landboek

De getranscribeerde tekst van het landboek

Bewerkingen van het landboek

Alle eerste inschrijvingen in het jaar 1717 zijn uit het landboek geselecteerd. Die geselecteerde lijst geeft dus feitelijk een overzicht van alle grondeigenaren in het jaar 1717, toen het landboek werd aangelegd. Al eerder is al vermeld dat het landboek niet een compleet overzicht geeft, omdat bepaalde grondeigenaren of juist bepaalde percelen vrijgesteld waren van grondbelasting. Particuliere grondbezitters zullen zeker opgenomen zijn. Daarmee is het landboek toch een waardevolle en betrouwbare bron.

Hieronder staan links naar de lijst van grondeigenaren van 1717 en naar lijsten die op diverse manieren geordend en bewerkt zijn om op die manier de informatie die het landboek indirect bevat, verder toegankelijk te maken.

Toelichting op de lijsten van grondeigenaren van 1717

Lijst van grondeigenaars, die ook een huis of huisplaats in bezit hadden

Lijst van grondeigenaars die geen huis in bezit hadden

Lijst van grond- en huiseigenaars die buiten Gemert wonen

Lijst van grondeigenaren met alle percelen

De eigenaren in alle lijsten zijn alfabetisch gesorteerd. De sortering is niet op achternaam, omdat die in veel gevallen ontbreekt. Daarom is er voor gekozen om te sorteren op voornaam en vervolgens op patroniemen en tenslotte op achternaam. Personen waarvan alleen patroniemen bekend zijn kunnen op deze manier toch snel worden gevonden.

Gemert, oktober 2002

Jan Timmers