De inhoudsopgave van het Landboek

Omschrijving

nummers

Opmerking aan het eind

Aen de Polbeemdt in de kampen 1 – 49  
Weder op de Rips 50 – 111  
Voorts in de Geuser 112- 124  
Wederom op de Rips 125 – 127  
De 5 Boekelse sillen 128 – 168  
Op de Rips 169 – 188  
Op de Rips 189 – 200  
Voor in de Kampen 201 – 208 Hier eyndede Kampen
In den Knollenbijter 209 – 220  
Tot hier toe op de Rips 221 – 237  
Weder op de Rips 238 – 251 Hier eijndt de Knollenbijter
Op Esdonk aan de Aa   252 – 285
De Serisbeemden 286 – 305 Hier einde de Seris beemden
(geen omschrijving) 306 – 363  
Aen de Landtmeer tusschen Esdonk ende de Veershey, de nieu erven 364 – 376 Hier eynde dese nieu erven
(geen omschrijving) 377 – 378  
In den Wachtendonk 379 – 389  
Aen den Windt ende voorts de Veershey 390 – 473  
Op Strijbosch 474 – 510  
Op Handel 511 – 516  
Aen den uytlegger op den loop in de nieu erven 517 – 520  
Aen den Wyndtboom 521 – 532  
Wederom begonnen aen de Spedingh 533 – 550  
Wederom begonnen tussen de straat ende den Stinckert 551 – 570  
Aen den Stinckert wedergegaan tot de steegh ende langs het Broeck tot Rijnders Heere Beemdt toe 571 – 603  
Aen den Hulst ende voorts den Pantelaer en naast de Kampen 604 – 737  
In de Haegh over de straet tot de Rips 739 -769 Hier eyndt de Haegh ende den Pantelaer tot de brugh toe
Buiten den Pantlaersen boom naast de Deel   770 – 827
Buiten den Deel in den Kamp ende voorts de Deelse straet naast de Eldingh met de Eldingh 828 – 930 Hier eyndt de deelse straat naest de Eldingh met de Eldingh en met de Kamp aen de Deelse brug
Aen de stenen brugh op den Handelsen Dijk inde nieu erven 931 – 969 Hiermede eyndt de nieu erven langhs de loop tot de brugh toe
De Wolfsbosch 970 – 1026  
Over de straet aen den Voortsboom langs de Heggraef 1027 – 1050 Dus gemeten tot den Beverdijkschen Pad langs het Meulenbroek
(geen omschrijving) 1051 – 1107  
Over den Beverdijck gegaen 1108 – 1154  
De Meulenstraet naest de Rips 1155 – 1186  
Aen den Voortsboom naast de Groeskuylen 1187 – 1253  
Aen de stenen brugh door de Meulenstraet langs den akker 1255 – 1336
Dus gemeten van den Vloyendijk tot de Rips en de Meulenstraet    
Tussen de brugh en de kerk 1337 – 1361  
Aen den Vloyendijk tot de brug aen de merckt met den waterlaet 1362 – 1421  
Aen het Binderseyndt 1422 – 1436  
Over de steegh gegaen 1437 – 1443  
Aen de Ster ende voorts den Groenendael 1444 – 1460  
In den Groenendael 1461 – 1478  
Aen de eertbrugh op de Audestraet 1479 – 1498  
Op Boeckent 1499 – 1531  
In de Dribbelheyt 1532 – 1541 Hier eyndt de Dribbelheyt
In het Laar 1542 – 1563  
Over den waterlaet gegaen 1564 – 1577  
Over de straet gegaen op den Hoogenacker   1578 – 1609
Over den waterlaet in de Boerse Streepen 1610 – 1622  
In de Kleykamp aen de steegh 1623 – 1668 Hier eyndt den Hoogenacker met de Streepen en Kleykampen en de Duysingh
Aen de stenen brugh aen het Binderseyndt ende voorts het Goorswinckel 1669 – 1785  
Berchlaren boven de Franse Brugh 1786 – 1830  
Gegaen over den wegh 1831 – 1834  
Ter Eycken 1835 – 1936  
Milschot 1937 – 2012  
Aen den Mughhof met de Leegh Kraenenbraeken 2013 – 2066  
Over de straet in Faebers Eusel 2067 – 2079  
In den Rullen 2080 – 2107  
Aen de Hoogh Eydt aen Boeckent op de Hoogh Kraenenbraeken 2108 – 2134 Alles neffens de Santstraet
Hoogh Kraenenbraeken aen de Hoogh Eydt op Milschot 2135 – 2144  
Op de Hoogh Kraenenbraeken neffens het Heerenlandt 2145 – 2226  
Aen de Hooghberghsen Leygraef ende voorts op de Mortelse Paey 2227 – 2329 Dus aen de waterlaet en de Kerckstap
Hooghen Arle 2330 – 2341  
Voorts gegaen in Scheyncks Kamp 2342 – 2361  
Voorts gegaen aan de Hoogh Eijdt naar de Ren toe 2362 – 2373  
Voorts gegaen in de Loo 2374 – 2453  
Voorts gegaen over de straet aen den Kerkckstap 2454 – 2484  
Weder begonnen in den Mortel aen den schilt 2485 – 2526  
Den 6 dito begonnen aen den Vossenbergh 2527 – 2561  
Voorts gegaen over de straet tegensover de Wrandt 2562 – 2583  
Voorts gegaen aen het Smaghts Gat 2584 – 2597  
Aen den Bleecksen Hoeck 2598 – 2602  
Over de steegh 2603 – 2615  
Voorts gegaen tussen de Mortelse straet ende den Leygraef 2616 – 2652  
(geen omschrijving) 2653 – 2665  
De Paeshoef 2666 – 2677  
Weder begonnen aen den Mortelsen Boom 2678 – 2773  
Den 10 dito weder begonnen op de Breemhorst 2774 – 2797  
Weder begonnen op de Groeskuijlen tussen de straet ende de watersteegh tot de Leijgraef 2798 – 2827  

Vervolgens wordt verder gegaan in een ander handschrift. Het betreft latere toevoegingen van nieuw uitgegeven percelen.

Deze nieuwe toevoegingen betreffen de nummers: 2828 – 3035