Heemkunde

Wat is Heemkunde?
Heemkunde is het bestuderen van de eigen woonomgeving vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten: het ontstaan en de ontwikkeling (historie), de bodemvondsten (archeologie), wie er hebben gewoond en geleefd en vooral hoe (genealogie), de eigen taal die gesproken wordt (dialect). Het leuke is, dat je onderzoek hiernaar individueel kunt doen of in groepsverband.

Het verleden heeft een toekomst
Heemkundekring De Kommanderij Gemert is een vereniging, waarvan de leden geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Gemert en omgeving. Op basis van archiefonderzoek en bodemvondsten worden lokale ontwikkelingen vastgelegd op sociaal, landschappelijk en taalkundig gebied. Hoe verschillend de interesses van de leden ook kunnen zijn, emotionele betrokkenheid bij hun woonplaats hebben ze allemaal met elkaar gemeen. Of je nou zelf onderzoek doet of dat je alleen bijhoudt wat er zoal over je woonplaats geschreven wordt, aan excursies deelneemt of lezingen bezoekt. Juist deze betrokkenheid verbindt alle heemkundigen in een gezamenlijk streven naar het behoud van een herkenbaar Gemerts heem, waarin ook het verleden een toekomst heeft.

Het werkgebied
Het werkgebied van de Heemkundekring is na oprichting in 1941 de voormalige gemeente Gemert met haar kerkdorpen Handel, De Mortel en Elsendorp. Na de vorming van de nieuwe gemeente Gemert-Bakel in 1997 werd de nieuwe gemeente het werkgebied en wordt nauw samengewerkt met de heemkundigen van Bakel, Milheeze en De Rips.
Lange tijd was Gemert een commanderij van de Duitse Orde. Vandaar dat onze kring ook betrekkingen onderhoudt met de oude landcommanderij Alden Biesen in Belgi├ź. Als commanderij genoot Gemert een aparte status binnen de Nederlanden.