Regesten schepenprotocollen van Gemert 1473-1810

Gemertse bronnen deel 13
Uitgave Heemkundekring De Kommanderij Gemert.
Samenstelling: Simon van Wetten

Gemertse Bronnen 13 bevat regesten van de Gemertse schepenprotocollen, samengesteld door Simon van Wetten. Het betreft regesten van het rechtelijk archief van Gemert, akten van vrijwillige rechtspraak, overdrachten, obligaties, scheidingen en delingen, en inventarissen, delen R95 t/m R168.

Naast de regesten zelf is er een uitgebreide index op persoonsnamen en toponiemen.

Gemertse Bronnen 13 omvat een groot aantal ringbanden, die te raadplegen zijn in de studiezaal van het Historisch Informatiehuis De Latijnse School.