Oorkonden betreffende Gemert

Gemertse Bronnen deel 12
Uitgave Heemkundekring De Kommanderij Gemert

Gemertse Bronnen deel 12 bevat een groot aantal oorkonden die Gemert betreffen. Veel oorkonden zijn inmiddels in leesbare digitale vorm gezet. Daarbij is de oorspronkelijke tekst zo goed mogelijk letterlijk gevolgd.
De oudste oorkonden zijn in het latijn. Een aantal van die oorkonden zijn ook in het Nederlands vertaald.
De collectie Gemertse oorkonden groeit nog steeds.

De oorkonden zijn chronologisch geordend op jaar van uitgave.
Van elke tekst wordt aangegeven uit welk archief het origineel afkomstig is en van wie de transcriptie is.

Gebruikte afkortingen:
AKDOG en KADO worden beide gebruikt voor: Archief van de Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert, bewaard in het Brabants Historisch Informatie Centrum
GAG: Archief van de Gemeente Gemert, bewaard in het gemeentearchief van Gemert-Bakel.
CvB: Archief van de Commissie van Breda, bewaard in het Brabants Historisch Informatie Centrum
R.. : Oud Rechtelijk Archief van Gemert
DOZA: Deutsch Ordens Zentral Archiv te Wenen, Oostenrijk

Voorgeschiedenis van het Gemertse oorkondenboek.
Het oorkondenboek van Gemert heeft al een lange voorgeschiedenis. De belangrijkste aanzet is al gegeven in 1974. De heemkundekring organiseerde een cursus oud schrift en in dat kader werden een flink aantal oorkonden getranscribeerd en soms ook vertaald uit het latijn door de deelnemers. De transcripties en vertalingen werden gebundeld en op die manier ontstond de eerste editie. Het oorspronkelijke Oorkondenboek Gemert uit 1974 is inmiddels gedigitaliseerd.
Na 1974 zijn nog allerlei andere oorkonden betreffende Gemert getranscribeerd ten behoeve van specifieke publicaties. Deze teksten werden echter (nog) niet gebundeld en opgenomen in een aanvulling op het oorkondenboek. Vanaf 2004 werden veel oorkonden uit het archief van de Commanderij Gemert door Jan Timmers getranscribeerd, waardoor het totale aantal uitgeschreven oorkonden behoorlijk toenam.
In 2008 is besloten om de oorkonden betreffende Gemert in digitale vorm ter beschikking te stellen. In die verzameling oorkonden worden alle bekende transcripties van Gemertse oorkonden opgenomen, voor zover erover beschikt kan worden. Ook de transcripties uit de uitgave van 1974. De verzameling groeit nog steeds en wordt steeds aangevuld. Aanvullingen voor deze verzameling oorkonden zijn van harte welkom en zullen met genoegen worden toegevoegd.

Gemertse Bronnen deel 12a: Oorkonden betreffende Gemert tot 1300

Gemertse Bronnen deel 12b: Oorkonden betreffende Gemert 1301-1350

Gemertse Bronnen deel 12c: Oorkonden betreffende Gemert 1351-1400

Gemertse Bronnen deel 12d: Oorkonden betreffende Gemert 1401-1425

Gemertse Bronnen deel 12e: Oorkonden betreffende Gemert 1426-1450

Gemertse Bronnen deel 12f: Oorkonden betreffende Gemert 1451-1475

Gemertse Bronnen deel 12g: Oorkonden betreffende Gemert 1476-1500

Gemertse Bronnen deel 12h: Oorkonden betreffende Gemert vanaf 1500