Gemertse Bronnen deel 18

Gemertse Bronnen deel 18

Bronnen met betrekking tot kerkelijke aangelegenheden

Archief Kommanderij Duitse Orde Gemert (AKDOG) inv nr 1390
Register van inkomsten van het Maria altaar in de kerk van Gemert van het jaar 1541

Archief Kommanderij Duitse Orde Gemert (AKDOG) inv nr 1396
Getuigenverklaringen voor schepenen van Gemert op verzoek van pastoor Strijbosch betreffende de levering van provebroden en rogge aan de pastoor en de koster van Gemert van 3 december 1591

Archief Kommanderij Duitse Orde Gemert (AKDOG) inv nr 1397
Verklaring van schepenen van Gemert van 4 december 1592 over hetgeen in een aantal registers (1519, 1554, etc ) is opgenomen over het leveren van provebroden en andere verplichtingen aan de pastoor en de koster van Gemert.

Archief Kommanderij Duitse Orde Gemert (AKDOG) inv nr 1402
Dit archiefstuk wordt niet meer in het BHIC, maar in het gemeentearchief Gemert-Bakel bewaard. Het inventarisnummer is gewijzigd in 11.051 Collectie Duitse Orde, Katholieke kerk van Gemert.
Dit inventaris nummer bevat registers van inkomsten van de pastoor van Gemert, de Latijnse School van Gemert, het Maria altaar in de kerk van Gemert, het beneficie van de vijf missen en het Maria altaar in de kerk van Bakel van het jaar 1639