GBr-10 b Index Bakel op het Bossche Protocol

GBR10 b Bossche Protocollen Bakel

Gemertse bronnen deel 10 b

Heemkundekring De Kommanderij Gemert, 2010.

Gegevens Bakel en Milheeze uit de Bossche Protocollen tot 1501

De onderstaande gegevens betreffen voornamelijk de uitgetypte fiches van de Bossche Protocollen uit het stadsarchief van Den Bosch.
Tot 1412-1413 is gebruik gemaakt van de aantekeningen van Driek Smits, die op een aantal plaatsen verbeterd zijn.
Vanaf 1423-1424 is voornamelijk gebruik gemaakt van de aantekeningen van A.M.H.Megens-Linders, die verder aangevuld zijn.
Daarnaast is op meerdere plaatsen de tekst aangevuld met de inhoud van de protocollen, voor zover die ergens in publicaties of archiefinventarissen met regestenlijsten zijn aangetroffen. Onder meer de regesten van Ketelaars.
Verzameld en gedigitaliseerd door Jan Timmers, februari 2010.
Met latere aanvullingen.

BP R1175 dd 18-1-1368 f6v regest Ketelaars
Jonkvrouw Sophija van Amstel weduwe van Henricus van der Scaut machtigde Johannes K..man haar cijnzen die onder den Bosch gebeurd worden te manen.

BP R1175 dd 9-2-1368 f92 regest Ketelaars
Johannes nat zn w heer Gerardus van Amstel kanunnik, verkocht aan Johannes van Strijpt een huis zonder ondergrond dat stond in Bakel per plaatse Heuvel dat was van wijlen Henricus van der Scaut. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.
Johannes nat zn w hr Gerardus de Amstel kanunnik verkocht aan Adam van Mierde tbv Bartholomeus van Beke een schuur zonder ondergrond die stond in Bakel ter plaatse Heuvel en die was van wijlen Henricus van der Scaut. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.
Johannes nat zn w hr Gerardus de Amstel kanunnik gaf uit aan Arnoldus genaamd Nollen zn w Johannes genaamd Kake (opm JT, volgens Smulders: Kokc) de Bakel een huis en tuin in Bakel tussen Johannes van der Scaut enerzijds en Willelmus genaamd Trudenzoen anderzijds voor een erfcijns van 4 pond 5 schelling met lichtmis te betalen. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.

 

 

BP R1175 dd 24-5-1368 f118 regest Ketelaars
Johannes zn w Paulus genaamd van Autheusden beloofde aan jonkvrouw Sophija van Amstel weduwe van Henricus van der Scaut en hun zoon Gerardus tbv hen en van andere kinderen van wijlen voornoemde Henricus en jonkvrouw Sophija dat zij erfelijk zullen bezitten de woning die was van Henricus zn w Engbertus genaamd Ludinc van den Dijk in ’s-Hertogenbosch waarin voornoemde wijlen Engbertus woonde.
Voornoemde jonkvrouw en haar zoon Gerardus beloofden aan voornoemde Johannes de onraad te dragen die Johannes van Kuijc en Johannes genaamd Pape Jan hen zullen opdragen te dragen mbt de onkosten en de onraad die voornoemde Johannes Paulus droeg van goederen die voornoemde Johannes verwierf van Johannes van Os zn w Willemus van Panheel, welke goederen waren van Henricus van den Dijk zn w Engbertus genaamd Ludinc.

—————
BP R1175 (oud 2) 1368 -1369 folio 109 BAKEL.
De zoons van w. CLAES COENEN, gehuwd met JUT.
—————
BP R1175 (oud 2) 1368 -1369 folio 206 BAKEL
GROTEL.
……. Vriese zoon van GILLIS ? JAN Vriese van VECHEL.
—————

Bossche Prothocollen inv.nr. 1798, 1371 – 1380 folio 26verso. d.d. 06-01-1371. Bakel
REIJNER die LEEUWE als gemechticht soo hij seechde is gericht totte helft van een stuck lants genoempt “DIE BLEECKAKKER” geleghen inder Prochie van BAKEL inde plaets genoempt “MILHESE” tusschen erffenisse ARNTS METTEN swager, deen sijde, ende tusschen erffenisse genoempt “DAT WIJFFLANT”, dander sijde (noch tot eenen acker lants genoempt “DIE HUYSACKER” gelegen inde voors. plaets tusschen erffenisse ARNTS genoempt NOLLEN van EESCHELMEERE, deen sijde, ende tusschen erffenisse ELISABETHE genoempt “DE GEBUERMANNE” dandere sijde noch totte helft van een stuck lants genoempt “DIE SCHORFF” gelegen aldaar tusschen erffenisse JOSEPH HADEWIJCHS van den SCAUT, deen sijde, ende tusschen erffenisse LODEN ARNTS, dandere sijde. Overmidts gebreck van betalinge eene jaerlicx ende erffelijke pacht van veerthien ende een half lopes roggen, mate van HELMONT welcken pacht THOMAS genoempt BLOCKMAKER geloeft hadde als schuldenaer principael te geven ende te betalen samen genoempt wael alle jaar te Corsmisse. Gelijck inne Schepenbrieven zoe van den date des anderen dachs nae Darthienmisse int jaer XIIIC een en tseventig.
P.S.
Hier legh ick het perkament aff op Donderdach toecomende wesende XVII Augusti inden ten huyse JANS van STRIJP.

—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 141.
BAKEL.
WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 166verso – 167.
GOYART natuurlijke zoon van w. GOYART van SCEEPSTAL.
JAN PERMAN van MILHEZE.
—————

 

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383folio 168 BAKEL.
DIRCK WELLEN IJSEBOUTS van ASTEN.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383 folio 171 BAKEL, SCEEPSTAL.
WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383 folio 172 bis. BAKEL.
GOYART WILLEMS van BEEST.
ART CARPER zoon van w. GOYART.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383 folio 174 verso BAKEL.
DIRCK van der VESTEN.
THOMAS die HOGHE van HELMONT.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 174 verso BAKEL.
HENRICK WILLEMSZ van BEEST.
DIRCK van der VESTEN, schoonzoon van Heer CLAES, investiet van BAKEL.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 178 verso BAKEL.
De windmolen.
WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.
DIRCK SCOUT, schoenmaker gehuwd met YDA van OS.
HENRICK BOUDEKEN KIJST van EIJNDOVEN.
JAN van den HAUTERT.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 192 BAKEL.
Heer THOMAS van BAKEL, priester, Kanunnik S’BOSCH en zijn broer w. JAN.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383folio 225 BAKEL.
HENRICK en GOYART, zoons van w. WILLEM van BEEST.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383. folio 239 verso BAKEL.
WILLEM (?) zoon van w. WILLEM van BEEST.
LIESBETH weduwe EVERT van den WATER.
GIELIS van GHELE.
HENRICK BONFAES.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 252 verso BAKEL.
DIRCK van den VESTEN.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383 folio 253 BAKEL.
GERIT van der AA, zoon van w. Heer GERIT van der AA, ridder.
De Hoeve van GOYART van SCEEPSTAL.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 291 BAKEL.
LOY en JACOB zoons van JAN YDEN van LEENDE.
JAN BLADEMAN van MILHEZE.
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 309.
WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST en zijn broer HENRICK
—————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 311verso (310v).
JUT, dochter van w. HENRICK van der SCHAUT en haar zoon JAN MOMMENGGE, WILLEM POSTEEL en HENRICK zn. w. GOYART POSTEEL.
—————–
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 320.
JAN van GEMERT GERITSsoen,
DIRCK COX van GEMERT.
—————–
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 329.
JAN van HELMONT zn. van JAN wonend in BAKEL,
WILLEM POSTEEL.
—————–
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 330verso.
Joffr. HADEWIG dochter van w. HENRICK van der SCHAUT, t.b.v. en de infirmerie van het Groot Begijnhof te ‘S-BOSCH.

————————————————————–
Regest 130 Onze Lieve Vrouwen Broederschap Den Bosch 27-3-1377 feria sexta post dominicam Palmarum anno Domini millesimo tricentesimo septuagesimo sexto
Jan Wilde en zijn echtgenote jonkvrouw Hadewig, dochter van Hendrik van der Scout, hebben verkocht voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch aan Boudewijn Gruyter:
deel van erfpacht uit Dat Loe in Bakel en uit Die Steenakker, Die Pottuyn, Dat Heesken, Dat Heylaer en Dat Voersaet in Milheeze onder Bakel en uit Die Lange Akker
—————————————————-

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 338.
TER VESTEN.
DIRCK van der VESTEN,
WILLEM POSTEEL.
——————-
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 339vers.
JAN van den GOER,
WILLEM POSTEELS gehuwd met HEYLWIG.
—————–
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 339verso.
JAN van HELMONT zoon van w. JAN van UDEN.
WILLEM POSTEELS gehuwd met HEYLWIG.
—————–
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 344.
HADEWIG dr. van w. JAN (?) van der SCHAUT en haar broer JAN.
GERIT van AMSTEL t.b.v. de Kerk van BAKEL.
—————-
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 344.
o.a. ter plaatse HAGHEL CRUYS.
RUTGER zn. van w. ROELOF ROVER van den BEIRGULEN.
JAN van den GOER.
—————

 

 

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 347verso.
WOUTER zn. van w. WOUTER van ZOEMEREN,
HERMAN BRANTSsoen,
HENRICK JANSsoen,
JAN SIJMONS van BOENINGEN.
——————
inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 356.
HENRICK ROVER, zoon van w. LAMBERT WAGENMAN.
MELIS van MILHEZE.
——————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 8verso.
Die Hoge Schaut e.a.
Joffr. HADEWIG dr. van w. HENRICK van der SCHAUT (weduwe van Jan Wilde) Henrick van den Grave (?)
Jan van MOMMENGI.
————–
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 11verso.
RUTGER zn. van w. ROELOF ROVER van der BEIRGHELEN.
EDMOND JANSz. van GHEMERT.
——————
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 29verso.
ENGBERT van den KERCHOVE gehuwd met BEEL dr. Van w. ART STAMELART van BRUHEZE.
GOYART zn. van w. GOYART van BRUHEZE.
——————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 31verso.
De Windmolen.
WILLEM zn. van w. WILLEM van BEEST.
HENRICK JAN Moelneer van GHEMERT.
—————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 68verso.
HENRICK BOYFAES, zn. van w. GERIT van EIJCKE.
AELBERT WAEL t.b.v. de Tafel H.Geest ‘S-BOSCH.
—————–
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 87verso.
GERIT van AMSTEL, zn. van w. HENRICK van der SCHAUT,
JAN NOLLENS.
——————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 87verso – 88.
ART STAMELART zn. van w. ART STAMELART van BRUHEZE.
——————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 103.
DEN PAPENRIJT.
Joffr. HADEWIG dr. van w. HENRICK van der SCHAUT.
LODE LAMBERT STEVENS.
JAN van der SCHAUT.
GERIT van AMSTEL.
——————

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387 folio 171.
Die Schaut; Jan van der Schaut

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387 folio 171.
PAPENRIJT.
Joffr. HADEWIG dr. van w. HENRICK van der SCHAUT.
Hepken zn. van w. JAN HAPPEN.
—————–
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 179verso.
Dat HAVERLANT.
HERMAN van EIJNDHOUTS.
JORDAEN van ROESMALEN.
———————
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 185.
JAN MOLIMAN van HELMONT gehuwd met LIESBETH dr. weduwe CLAES PELSER.
PETER zn. van w. JAN PEDELMANS (c.s.)
—————–
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387folio 194.
ENGBERT HENRICKX van den GASTHUUS.
—————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 202verso.
LAMBERT van den BROEXKEN,
HENRICK JAN MULDERS van GEMERT.
——————
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 232.
TER CROMMER AA,
GERIT van AMSTEL zoon van w. HENRICK van der SCHAUT.
MEEUS van BERGHEM, snijder.
—————–
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 237verso.
LIESBETH, HEILWIG en ERMGART en Beel, dochters van w. ROVER van den BERGHELEN.
JAN BUC van BEIRGHELEN.
GERIT natuurlijke zoon van w. MARCELIS die BLOEMER.
——————
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 241.
JAN WILLEMS van den LOECT.
——————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 290.
HARTMAN en DIRCK van HOCULEM natuurlijke zonen van w. Heer HARTMAN van RODE, Priester.
WILLEM van der HORST.
——————–
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 295verso.
HENRICK KELREMAN.
GOYART KREMER, zn. van w. HENRICK van SNIJDERS van WEDERT.
———————
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 296.
MILHEZE.
GERIT van der AA.
FRANCK van GHESTEL.
——————–
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 328verso B.
HENRICK zn. van w. MELIS van den BROEC.
Henrick van Goederheyle, verwer
———————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 385verso.
CHRISTIEN weduwe van JAN van den HOGENHUSE alias Sceydenmaker en haar zoon JAN.
—————-
BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 394verso.
Joffr. SOPHIE weduwe HENRICK van der SCHAUT en kinderen GERIT, WOUTER, HENRICK en KATELIJN
+ Heer Willem van AMSTEL.
———————————–
BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 140verso.
(70 eiken) (die Scaut).
JAN van der SCHAUT.
WILLEM MAESsoen van GEMERT.
——————-
BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390 152.
Joffr. HADEWIG dr. Van w. HENRICK van der SCHAUT.
JAN zn. van w. DIRCK van den NUWENHUYS.
———————-
BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 168verso.
(DEURNE) BRUHEZE.
ART STAMELAERT van BRUHEZE.
GOYART van BRUHEZE.
———————
BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 169.
ART STAMELAERT van BRUHEZE.
——————
BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 216.
GERIT van AMSTEL,
MATHIJS BOEMSsoen en diens zoon THOMAS.
——————-
BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 342.
….. van den GOER, zoon van NODEKEN van den KERCHOVE.
WILLEM POSTEEL.
———————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 1.
De Windmolen.
WILLEM van BEEST,
GERIT van AMSTEL.
DIRCK van OVERSCOET.
———————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 59.
Joffr. HADEWIG van der SCHAUT.
JAN JANSsoen van AUDHEUSDEN.
———————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 61.
De Windmolen van w. GOYART van SCEEPSTAL.
JAN van ERPE.
WILLEM Mulder van BAKEL.
—————–
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 187.
HENRICK MATHIJSzoon BOEM van BAKEL.
ART HOERNKEN.
——————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 226.
De Hoeve TER BRUGGEN.
JAN van LOEFEN zoon van JAN CLAESsoen.
GERIT van AMSTEL.
———————-
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 227.
GERIT van AMSTEL.
JAN van RINGELBERCH.
—————–
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 256.
WILLEM PETER ARTSsoen.
GOYART van LYEMDE, bakker.
—————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 257.
BAKEL. De Hoeve Ter ASDONC.
Heer DIRCK ROVER, Ridder.
ART ZONMAN.
—————–
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 287.
BAKEL.
JAN HUBENsoen van BAKEL.
ART HOERNKEN.
—————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 308.
BAKEL.
CLAES (en JAN) zonen van w. EVERT van HAENLOE van GHEMERT.
DELYAEN dr. van w. ART van HOESDEN en kinderen EVERT en METTA van JAN zn. van w. EVERT.
——————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394 folio 337.
BAKEL.
JAN van BRUHEZE.
ART van BEKE en zijn broer + Heer JAN van BEKE.
Heer DIRCK ROVER, Ridder.
————-
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 338.
BAKEL.
De Windmolen.
WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.
HENRICK JAN Moelneer van GHEMERT.
————–
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394. folio 348.
(A) BAKEL. Ten PAPENRIJT.
GHEERLING WATERMAEL, man van HADEWIG dr. van w. HENRICK van der SCHAUT.
LODEWIJK LAMBERT STEVENS.
KATELIJN wed. GERIT KETELEER van TIEL.
————-
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 348.
(B) BAKEL.
JAN van AUDEHOESDEN.
—————–
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 367.
BAKEL.
EMOND en ZEGHEWIG kinderen van Dirck van den OUVERSCOET.
AGNES weduwe DIRCK van den OUVERSCOET.
—————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 380.
BAKEL.
ART van der HORENVOERT zoon van w. PETER.
JAN KNIJT (?).
—————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 451.
GOYART van MILHEZE zoon van w. GOYART natuurlijke zoon van w. GOYART van SCEEPSTAL.
LAMBERT van LIJESEL.
————-
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 506.
KATELIJN, weduwe JAN van HERZEL. C.S.
Zie Vrijdom S-BOSCH.
——————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 516.
BAKEL.
JAN die GROVE zoon van GERRIT VLEESCHEHOUWER.
WILLEM van HAMVELT.
—————
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 640.
CLAES SPYERINC MEUSsoen. Is een doorgehaalde akte.
—————-
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 657.
WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.
JAN van ERPE.
————–
BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 678 – 679.
BAKEL. ’t Goet te GROTELT.
GERIT van EYCKE zoon van w. GERIT
BERTOUT, HENRICK en JAN zoons van JAN van GHEMERT en AGATHA dochter van w. BERTOUT. ART YEWIJNS.
————–

 

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 726.
BAKEL.
LODEWIJK van LOEFVENNE zoon van w. JAN.
————-
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396. folio 35.
BAKEL.
HENRICK ROVER zoon van w. LAMBERT van der HEGGEN.
HENRICK zoon van w. MATHIJS van BAKEL.
————-
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 35.
BAKEL.
HENRICK zoon van w. MATHIJS BOEM van BAKEL.
————–
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 78.
(A) THOMAS die HOEGE van HELMONT.
DIRCK van der VESTEN, schoonzoon van Heer CLAES, investiet van BAKEL.
LIZE DIDDEN dochter.
————–
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 78.
(A) BAKEL. JAN zoon van w. JAN van OERLE.
—————
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 78.
BAKEL (en BOEKEL).
JAN zoon van w. HENRICK die RODE van ERPE
een pacht uit hoeve van w. HENRICK beloofd door MICHIEL van ESPDONC.
—————-
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 85.
BAKEL. De Windmolen.
JAN van ERPE.
JAN van GHERWEN en zijn zoon PETER, pachters,
w. GOYART van SCEPSTAL (bezat die molen).
—————
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 266 – 267.
BAKEL.
ANSEM zoon van w. JAN WAEL.
————-
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 309.
BAKEL.
ANSEM zoon van w. JAN die JONGHE.
————–
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 398.
BAKEL. (?) De Windmolen. (van w. GOYART van SCEEPSTAL).
JAN van GHERWEN (en zoon PETER)
JAN van ERPE.
GOYART WILLEMSzoon van BEEST (C.S.)
—————–

 

 

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 473.
BAKEL.
GOYART en HADEWIG, kinderen van w. ART van BRUHEZE
+ Joffr. JUT dochter van w. HENRICK van (van Mommengrijs) der SCHAUT. HENRICK WATERMAEL.
—————-
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 546.
BAKEL. Te PAPENRIJT.
PETER natuurlijke zoon van w. PETER van den STEENWECH.
LODEWIJK van der PAPENRIJT.
GEERLING WATERMAEL man van + HADEWIG van der SCHWUT
(een pacht uit dat goed).
————-
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 596.
BAKEL.
JAN OVENKEN, man van LIESBETH dochter van w. MELIS HEYNMANSsoen van den BROEC
GOYART GERIJTSsoen van ZOEMEREN.
——————
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 630.
GERIT van AMSTEL zoon van w. HENRICK van der SCHAUT.
GHEVAERT van DOERNE zoon van w. EVERART.
HENRICK KUYST.
———————-
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 654.
JAN zoon van w. GERIT PETEREN; Jan is man van ALIJT dochter van DIRCK TIELMANsoon van BAKEL en haar broer + DIRCK.
HUBERT zoon van w. DIRCK TIELMANSsoen.
—————
BP.R1180 (oud 7) 1393-1396 folio 723.
BAKEL.
JAN zoon van w. GOYART van ERPE.
GERIT GERITSZ van EYCKE.
JAN van den HAUTART.
—————–
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399. folio 89verso.
BAKEL. BRUHEZE.
MARGRIET weduwe van HENRICK BRUYN en zoon JAN.
WOUTER van den EYNDE x LIESBETH dochter van w. HENRICK BRUYN.
ART STAMELART van BRUHEZE zoon van w. ART STAMELART.
—————
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399 folio 90.
BAKEL.
YDA weduwe WILLEM van der RIJT en kinderen JAN, HENRICK en MATHIJS.
————-
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 131.
BAKEL. SCEPSTAL
…. zoon van w. GOYART CARPER.
JAN STICKER.
—————
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 184verso.
BAKEL.
EMOND van GHEMERT, zoon van ALBERT BUC van LYT, gehuwd met LIESBETH dochter van w. MARCELIS van der OO en zijn vader ALBERT BUC.
—————–
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 206verso.
WILLEM zoon van w. PETER ARTS.
GOYART van LYEMDE bakker.
—————–
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 207verso.
BAKEL.
JAN MOSTART van BAKEL.
JAN REYNEERSZ van ESPE.
—————–
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 215.
BAKEL.
KATELIJN (SWENELDEN) weduwe GIELIS SCOERWEGGE.
(HUBERT van GHEMERT)
THOMAS die SCRIVER zoon van w. THOMAS.
——————
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 219.
BAKEL.
JAN NOLLENS zoon van w. ART NOLLEN KNOKEL.
HENRICK MICKART zoon van w. JAN die LAET van BAKEL.
—————-
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 229, 239verso.
BAKEL. Ten PAPENRIJT.
JAN zoon van w. JAN van AUDEHOESDEN.
GEERLING. WATERMALE x HADEWIG dochter van w. HENRICK van der SCHAUT.
WOUTER van BOESYCKEM.
——————-
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 230.
BAKEL. Ter SCAUT. (De bomen).
JAN van der SCHAUT en zoons JORDAEN en JACOB.
GERIT BANDERICS. (Bauderics ?)
——————
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 231verso.
BAKEL.
GOOSSEN STEENWECH X Joffr. BEEL dochter van w. DIRCK van GHEMERT. WOUTER SPYERINC en GOYART zoon van w. DIRCK van GHEMERT.
(een tiende van de Abt en Klooster van EPTERNAKEN.
—————–
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 236verso.
BAKEL.
JAN van den HOERINC kaarsmaker zoon van w. HENRICK van den HOERINC van GHEMERT.
PETER LAMBERT STEVENS.
——————

 

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 265.
BAKEL. (A) MILHEZE.
DIRCK van GHERWEN zoon van w. JAN en kinderen JAN en HENRICK en REYNEER HAENGREVE van STAKENBORCH X KATELIJN.
—————-
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 265.
BAKEL. (B)
JAN BOLC X ELSBIEN dochter van DIRCK van GHERWEN.
—————-
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 274.
BAKEL.
EMOND zoon van ALBERT BUC van LYT, X LIESBETH dochter van w. MARCELIS van de OO.
LUCAS? van ERPE.
—————-
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 280verso.
BAKEL. De Windmolen.
EMOND zoon van ALBERT BUC van LYT.
LUCAS van ERPE.
——————-
BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 323.
BAKEL.
WILLEM WILLEM POSTEEL.
JAN van den GOER zoon van w. NODEKEN van den KIRCKOVE.
Heer ADAM van MIERDE.

————————————————————–
1391 – 1400.
Bossche Prothocollen, inv.nr. 1802, folio 251. d.d. 08-01-1400. Bakel
THEODERICUS de ROVER, Ridder, bezit 8 boerderijen te BAKEL, AERLE en DOERNE (VLYRDEN).
O.a. ’t Goet TEN BRAECKEN, ’t Goet TEN CUYLEN, in de Parochie van RIXTEL.
’t Goet TEN COUDENBERGH, ’t Goet NUYENEINDE, ’t Goet TEN LAARE, in de parochie van AERLE, ’t Goet TEN ASDONK, in de parochie van BAKEL.
’t Goet TEN BERGELEN in de parochie van DOERNE, in de parochie van VLYRDEN.
’t Goet TEN BROECKEN in de parochie van ZOMEREN.
En nog een windmolen te ?
(De tekst is in het latijn opgetekent en voor mij niet helemaal duidelijk. )
————————————————————–

————–
BP.R1182 (oud 9) 1400 – 1401, folio 11.
BAKEL.
JAN KNUYT en GERIT KNUYT broers.
ART van der HORENVOIRT zoon van w. PETER.
——————

 

 

BP.R1182 (oud 9) f 12v Bakel
Wijlen Rutger van der Donc
Zie Son

BP.R1182 (oud 9) f13 Bakel
Milheze
Dirck Rover zn w heer Emont Rover, ridder
(Willem van Beest)
Albert Buc van Lyt

BP.R1182 (oud 9) f18v Bakel
Milheze
Dirck Rover zn w heer Emont Rover, ridder
(Willem van Beest)
Aelbert Buc van Lyt
Art Groetart, junior

BP.R1182 (oud 9) f36 Bakel
Jan van Ghemert zn w Jan Heynricssoen
Jan van Ghemert zn w Dirck

BP.R1182 (oud 9) , folio 131 bis verso.
BAKEL.
HENRICK JAN MULDERS van GHEMERT.
Heer GIJSBERT van BAKEL Priester.
——————
BP.R1182 (oud 9) , folio 141.
BAKEL. (A)
JAN MAESsoen van GHEMERT X YDA
GERIT van STRIBOSCH X HEYLWICH.
MELIS MAESsoen X ALEYT.
BAKEL. (B)
JAN ROZELMAN van HELMONT X MARGRIET
dochters van MELIS van MILHEZE.
——————-
BP.R1182 (oud 9) folio 180
BAKEL. (B)
GOOSSEN GOOSSEN ALARTS van VAUDERIC (VARIK) X CHRISTIEN dochter van w. GERIT van LOEN van TIEL.
—————–
BP.R1182 (oud 9) , folio 180 verso.
BAKEL (A) PAPENRIJT.
GEERLING van WATERMAEL X HADEWICH dochter van w. HENRICK van der SCHAUT.
GERIT KETELLAER van TIEL.
——————

 

 

BP.R1182 (oud 9) , folio 186.
BAKEL. Heer PETER van MILHEZE Priester investiet van LANGEL (en zijn natuurlijke kinderen).
ART ROVER BOEST t.b.v. die kinderen: PETER, GERTRUUD, LIESBETH en ALEYT en hun moeder BEEL dochter HENRICK YEGERS.
———————–
BP.R1182 (oud 9) , folio 186verso.
BAKEL.
WILLEM van den GELOECT t.b.v. het Gasthuis in HELMOND.
——————
BP.R1182 (oud 9) folio 288verso.
BAKEL.
LAMBERT van den BROEXKEN.
HENRICK JAN Mulder van GHEMERT.
JUT weduwe WILLEM LAMBERTSZ van den ARENNEST en zoon LAMBERT.
——————-
BP.R1182 (oud 9) , folio 351.
BAKEL.
HENRICK JAN Mulders van GHEMERT. LAMBERT van den BROEXKEN. MICHIEL PETER van DRIEL.
———————–
BP.R1182 (oud 9) folio 361verso.
BAKEL.
LODEWIJK van LOEFVENNE.
GOYART KARPER.
———————
BP.R1182 (oud 9) , folio 381.
BAKEL. (Onder GHEMERT).
….. dochter van DIRCK TIELENS en haar broer + HUBERT.
JAN PETEREN zoon van w. GERIT.
———————-
BP.R1182 (oud 9) , folio 444verso.
BAKEL.
JAN PETEREN X ALEYT dochter van DIRCK TIELENS.
PETER zoon van w. JAN TIELENsoen.
HUBERT zoon van w. DIRCK TIELENsoen.
——————
BP.R1182 (oud 9) , folio 445verso.
BAKEL.
PHILIP, JAN + en HARTMAN zoons van w. HARTMAN.
(Zie ZEELAND)
——————-
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403. folio 143.
BAKEL.
Melis MAESzoon van GHEMERT X ALEYT dochter van w. MELIS van MILHEZE. HENRICK LAMBERT WAGHENMAN.
HENRICK zoon van w JAN KNUYT.
———————-

 

BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 144verso.
BAKEL. (De Windmolen)
DIRCK SCHOUT, snijder.
WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.
ALBERT BUC van LYT.
———————–
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 146.
BAKEL.
ALBERT BUC van LYT.
DIRCK SCHAUT X SOPHIE dochter van w. HUBERT van den WUWER.
——————-
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 148verso.
BAKEL. (onder GHEMERT)
DIRCK en zijn broer GOYART zoons van w. DIRCK van GHEMERT.
——————
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 151verso.
BAKEL.
WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.
DIRCK SCHOUT, schoenmaker X YDA van OS.
ALBERT BUC van LYT en zijn zoon EMONT.
HENRICK BOUDEWIJN KYST.
———————
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 157.
BAKEL. ’t Goet te BERHUYS (BRUHEZE).
ART STAMELART van BRUHEZE X Juff. GERTRUUD en JAN, HENRICK en MATHIJS kinderen van w. WILLEM JANSZ ZEGER van BAERLE.
———————-
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 173verso.
BAKEL.
WILLEM WILLEM POSTEEL.
—————–
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 207.
BAKEL.
HENNEN (HENRICK) die WIT schoonzoon van w. JAN WILGHEMAN.
JAN BERTOUTS van AUDEHOESDEN.
—————
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 208.
BAKEL.
ART HOERNKEN en zoon JAN.
JAN HUBEN van BAKEL
THOMAS ART MAESZ. van GEMERT.
————–
BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 333.
(A) Bakel
Willem zoon van Liesbeth weduwe van Rover Henrick Wavernays van Beke
Aleyt, Margriet en Liesbeth dochters van w. Willem Ghevaertszoen
(B) BAKEL.
GOOSEN MOEDEL BERTOUTSZ.
————–

 

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405. folio 9 verso.
BAKEL.
ART van der HOERENVOERT.
PETER zn. van w. ART van den VINCKEN VLOEGHE Metten zwagher van BAKEL.
w. PETER van den HOERENVOERT.
——————-
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 48 verso.
JAN LOZE zn. van w. MEEUS WEDIGEN
WOUTER zoon van Heer WOUTER van BELVEREN Priester.
——————–
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 87 verso.
(A) BAKEL.
WOUTER van GHESTEL x HADEWIG dr. van w. HENRICK WATERMAEL.
JAN CNOEP zn. van w. JAN RIDDER van DRIEL, x HENRICKSKE dr. van w. HENRICK
BOUDEWIJN JAN BOYDENSSOEN x MARGRIET dr. Van w. HENRICK.
——————-
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 87 verso.
(B) BAKEL.
ALBERT BOUDENSSOEN X LIESBETH dr. van w. HENRICK.
ART van den BEECTKEN van BAKEL.
w. HENRICK WATERMAEL.
——————
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 102.
BAKEL.
GOOSSEN CNODE zn. van w. GEERLING
JAN en LAMBERT zoons van w. HENRICK LANGE en hun zuster HADEWIG.
——————-
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 110.
BAKEL. EMOND ? zoon van ALBERT BUC van LYT X LIESBETH dr. van w. MARCELIS van der OO.
JAN ZELENsoen van BAKEL.
JAN van GHEMERT en HUBERT zijn broer (c.s.)
—————-
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 111 verso.
(A) BAKEL.
EMOND ALBERT BUC X LIESBETH dr. van w. MARCELIS van der OO.
WILLEM van BEEST
HENRICK en GERIT zoons v. w. HENRICK van BEEST.
—————
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 111 verso.
(B) BAKEL.
LIESBETH, weduwe van EVERT van den WATER.
——————
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 177.
(A) BAKEL.
HEILWIG dr. van (w. ROELOF van ZULIKEM X ALEIJT), weduwe GOYART RUTGER ARKENsoen.
GOYART van SCEPSTAL schoonvader van GERIT van der AA GERITSsoen.
——————

 

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 177.
(B) BAKEL.
NOLLEKEN van der VAEST.
JACOB GOES X WOUTERKE dr. van GOYART RUTGER ARKEN X HEILWIG van ZULIKEM.
——————
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 189.
BAKEL.
DIRCK van der VESTEN.
——————
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 191.
(A) BAKEL.
Dat cleyn goet van BRUHEZE.
NOYDEKEN zn. van w. NOYDEKEN van den GOER
ART STAMELLART van BRUHEZE van BAKEL.
Heer WOUTER van BRUHEZE, Priester (woonde daarop).
———————–
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 191.
(B) BAKEL.
De zoons van w. WILLEM van der RIJT van BAKEL.
———————
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 251 verso.
BAKEL.
WILLEM van BEEST zn. van w. HENRICK.
JAN van der HAUTART.
——————-
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 254 verso.
BAKEL.
REYNEER SCHADEN.
JOOST BRUYSTENS.
——————-
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 274.
BAKEL.
WOUTER van GHESTEL.
WOUTER STOCKELMAN zn. van w. DIRCK.
ART van den BEERTKEN.
HENRICK WATERMAEL.
——————-
BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 384.
BAKEL. JAN van den VIVEEYCKEN.
—————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407 folio 22verso – 23.
BAKEL MILHEZE. ’t Goet te LYESSCOT.
REYNEER HAENGREVE van STAKENBORCH X KATELIJN dr. van w. DIRCK van GHERWEN en zoon DIRCK
JAN van GHERWEN zn. van w. DIRCK.
en zie ASTEN
———————–

 

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 54.
BAKEL.
SCEEPSTAL (DIE BACKHUYSACKER).
WILLEM van BEEST en GERIT zoons van w. HENRICK van BEEST.
HENRICK van HERZEL t.b.v. Heer JAN van BERLAER Heer van HEL¬MOND en KEERBERCH Ridder.
(en uit “Dat OVERSTE HUYS” van WILLEM en die EKELHOF e.a. en de watermolen.
———————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 56 verso.
BAKEL.
Dat Nuwelant van SCEEPSTAL.
JAN van GHEMERT.
GEERLING van ERPE zn. van w. LUCAS
JAN ZELENsoen.
——————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 87verso – 88.
BAKEL.
’t Goet te WANDE.
GOYART van GHEMERT zn. van w. DIRCK.
DIRCK van GELDROP natuurlijke zoon van w. GOYART van GELDROP.
WILLEM van den WAUDE.
——————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 104 verso.
BAKEL. (en DEURNE).
JAN van der SCHAUT en zijn zoons HENRICK, JORDAEN en JACOB.
————————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 112.
BAKEL.
JOOST ? BRUESTENS.
ALART zn. van w. HENRICK TYMMERMAN van BAKEL (en zijn zuster LIESBETH).
Joffr. LIESBETH van AMSTEL weduwe (?) dochter (?) w. HENRICK STAMER (en zoon Henrick ?).
———————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 114verso – 115.
BAKEL.
JOOST BRUYSTENS
HENRICK van AMSTEL zoon van w. HENRICK STAMER.
Joffr. LIESBETH (van AMSTEL ?) weduwe w. HENRICK en JAN ROVER van de LAER.
————————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 119verso – 120.
BAKEL.
HENRICK van BEEST zn. van w. HENRICK
JAN van den HAUTERT t.b.v. Heer JAN van BERLAER Heer van HELMONT en KEERBERCH, ridder.
RUTGER van den BROEC zn w. JAN.
————————–

 

 

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 157.
(A) BAKEL.
WOUTER zn. van w. DIRCK STOCKELMAN X Joffr. KATELIJN van den KELRE (weduwe) (en broer PETER).
GOYART ARTSZ. van BRUHEZE en ART GOYARTS van BRUHEZE.
JAN natuurlijke zoon van JAN van der SCHAUT.
———————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 157.
(B) BAKEL.
HENRICK WATERMAEL.
WOUTER van GHESTEL.
ART van den BERCK (?) van BAKEL.
——————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 158.
BAKEL.
HENRICK van der LOCHT van GHEMERT.
FLORIS JANSZ. van der VIVE EYCKEN.
——————————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 173.
BAKEL.
Dat BROEC ter SCHAUT.
HENRICK en JORDAEN zoons van JAN van der SCHAUT.
GOYART natuurlijke zoon van w. ART van ERPE.
(Losbaar) 16 Juli 1407.
————————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 260 verso.
BAKEL.
MECHTELT weduwe van ANSELM LAMBRECHTSSEN van GROTEL.
GIJS ARNTSsoen.
——————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 279 verso.
BAKEL.
HENRICK LAMBERTS van der ZEIRT.
KATELIJN dr. van LUDEKEN MAES.
———————–
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 300verso – 301.
BAKEL.
ALBERT BUC van LIJT de helft in de Windmolen van w. GOYART van SCEEPSTAL. HENRICK van LUET (?).
MARCELIS van der OO (cs)
————————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 319.
BAKEL.
HENRICK, JORDAEN en JACOB zoons van JAN van der SCHAUT.
Joffr. HADEWIG (+) (zuster van JAN van der SCHAUT)
Deling.
————–

 

 

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 325.
BAKEL.
JAN natuurlijke zoon van JAN van der SCHAUT.
HENRICK KNUYT zoon van w. JAN.
——————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 332verso.
BAKEL.
JAN van AMSTEL, LIESBETH en KATELIJN kinderen van w. GERIT van AMSTEL. WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.
—————–
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 358 verso.
BAKEL.
WILLEM COLAY zoon van w. WILLEM X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.
JAN van AMSTEL, en LIESBETH en KATELIJN (zijn zusters)
JAN van AUDEHOESDEN.
————–
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 363.
BAKEL.
WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.
JAN van AUDEHOESDEN.
JAN van AMSTEL, LIESBETH en KATELIJN kinderen van w. GERIT van AMSTEL.
———————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 407verso.
BAKEL.
GERIT van BEEST zoon van w. HENRICK en zijn broer WILLEM.
——————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 428verso.
BAKEL. ’t Goet ter SCHAUT.
HENRICK zoon van w. LAMBERT RIJXKEN.
JAN van der ZOIRTSEL zoon van w. LAMBERT van den IJNDEN (te lantsrecht).
JAN van der SCHAUT.
————————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 439 – 439verso.
BAKEL. Een cijns uit de Windmolen.
ALBERT BUC van LIJT.
HENRICK DICBIER GOYARTS.
DIRCK SCHAUT, schoenmaker X1 YDA van OS, X2 SOPHIE (?).
————————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 106verso.
BAKEL.
JORDAEN van den SCHAUT JANSsoen.
WILLEM van den KELRE zn. van w. LUCAS.
———————–
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 133.
BAKEL, MILHEZE.
JACOB JAN YDENSsoen van LEENDE.
—————

 

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 189verso.
BAKEL. De tienden.
HENDRICK van BEEST zn v. w. HENRICK.
Heer JAN van HULDENBERGE Schout in S’BOSCH.
(de tienden van de investiet van BAKEL en DEURNE).
—————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409 folio 216verso.
BAKEL.
CLAES JACOBS van der HOGHART X JUT dr. v. w. LAMBERT JAN MYCKART. HUBERT van RYPELBERCH.
—————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 273.
BAKEL. (De Windmolen).
GOYART van BEEST.
LIESBETH dr.v. w. MARCELIS van der OO (zijn nicht).
————–
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 276vers.
BAKEL, SCEEPSTAL. (o.a. die molenstat van de watermolen)
GERIT van BEEST zn. v. w. HENRICK en zijn broer HENRICK.
———————
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 330verso.
BAKEL (A)
BRUHEZE die cleynhove.
ART STAMELLART van BRUHEZE
Wijlen Heer WOUTER van BRUHEZE Priester (woonde op die hove)
(met de korentienden op erven van JAN WIJFLIT in BAKEL)
MATHIJS WILLEMS van der RIJT van BAKEL.
——————
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 330vero.
BAKEL. (B)
en lasten o.m. voor altaar Kapel BRUHEZE en lijfrente aan PETER van der STRATEN.
—————–
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 330verso.
BAKEL.
MATHIJS zn. v. w. WILLEM van der RIJT van BAKEL.
—————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 382.
BAKEL.
ROELOF z. v. w. ROELOF SCO-MAKER van GHEMERT en zijn broer GERIT.
——————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 446verso.
BAKEL.
PETER zn. v. w. JAN van GHERWEN, Peter is man van ENGEL dr. v. w. GOOSSEN CLEIRC van BOEKEL.
DIRCK van den GHOER zn. v. w. GOOSSEN v.n..
—————–

 

 

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 448verso.
BAKEL.
JAN LEUNIS van den KELRE.
DIRCK en MARSELIS zoons van DIRCK LU.
Juffr. HADEWIG dr. v. w. HENRICK van der SCHAUT.
——————
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 453.
BAKEL.
WILLEM van den KELRE zn. v. w. LUCAS.
JAN van den KELRE LEUNISsoen
pacht uit goed van JAN van der SCHAUT gekocht van zijn zoon JORDAEN.
——————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 467 verso.
BAKEL (GHEMERT) in DEN MORTEL.
DIRCK van GHEMERT, bontwerker zn. v. w. JAN FYSSIENsoen, Dirck is man van ALEIJT natuurlijke dr. van ART KERPER
HENRICK broer van DIRCK.
—————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411. folio 65.
BAKEL.
GOYART van GHEMERT zoon van w. DIRCK.
DIRCK van GELDROP natuurlijke zoon van w. GOYART van GELDROP.
JAN van RYXTEL zn. van w. JAN KEMERLINC.
——————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 86.
BAKEL.
WILLEM HENRICK MAESsoen van GHEMERT.
GHEVAERT zoon van w. GHEVAERT van STRIBOSCH.
———————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 106 – 106verso.
BAKEL.
De kinderen van w.JAN STICKER X AGNES.
Zie KNECHSEL en ROSMALEN.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 108.
BAKEL. De Windmolen.
DIRCK van BRUHEZE
een pacht daaruit t.b.v. zijn broer JAN JANSZ. van BRUHEZE en uit die hoeve die WOLFSPUT op SCEEPSTAL.
—————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 108verso.
BAKEL. Bij de BRUG.
JAN van AUDEHOESDEN
wijlen GERIT van AMSTEL.
WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dr. van w. GERIT van AMSTEL. THOMAS van MAMEREN.
——————-

 

 

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 129verso.
BAKEL. GROETEL.
ART die VRIEZE.
zie VECHEL.
——————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 191.
BAKEL (A)
KATHLIJN dr. van w. HUBERT van GHEMERT zn. van w. JAN SWENELDENSSOEN, weduwe GIELIS SCOERWEGGE.
THOMAS die SCRIVER zn. van w. THOMAS van den HAZELBOSSCHE.
LODEWIJK broer van KATELIJN, X ERMGART nat. dt. van w. Heer CLAES van CRAENDONC.
——————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411. folio 191.
BAKEL (B)
GERTRUUD dochter van LODEWIJK X ERMGART voornoemd.
————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 225verso.
BAKEL. De tienden van BAKEL en DEURNE.
WILLEM zn w. HENRICK MAESsoen,
ROELOF van DYNTHER,
JACOB COPTITEN.
——————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 255verso.
BAKEL. (GEMERT).
HENRICK die Moelneer van GHEMERT.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 285.
BAKEL.
WOUTER van den EYNDE X LIESBETH dr. van w. HENRICK BRUYN.
ART STAMELART zoon van ART STAMELART van BRUHEZE.
HENRICK zoon van w. GOYART van BRUHEZE.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 285verso – 286.
BAKEL. Bij de BRUG.
JAN van AUDEHOESDEN
cijns uit hoeve van w. GERIT van AMSTEL
WILLEM van COLAY zn. v. w.WILLEM.
THOMAS van MAMEREN.
—————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 351verso.
BAKEL. ‘T Goed TE WAUDE.
Heer DIRCK van GHELDROP, Priester nat. zoon van w. GOYART van GELDROP. JAN van GHEMERT zn. van w. JAN.
—————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 357.
BAKEL.
DIRCK JANSzoon van BRUHEZE X LIESBETH dr. van w. MARSELIS van der OO. w. WILLEM van BEEST en zoons HENRICK, GOYART en WILLEM.
JAN broer van DIRCK v.n..
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 363verso.
BAKEL (A).
HENRICK van AMSTEL zoon van w. HENRICK STAMER.
JOOST BRUYSTENS.
ALART HENRICK TYMMERMANS van BAKEL.
——————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 363verso.
BAKEL (B)
WILLEM PETER CONINC t.b.v. LIESBETH vrouw van PETER CONINX dochter van w. HENRICK TYMMERMANS.
——————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 399verso.
BAKEL (A)
Ten PAPENRIJT.
GERIT WALLE zoon van w. WOUTER.
GEERLING WATERMAEL X HADEWIG.
JAN zoon van w. WOUTER WALLE.
—————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 399verso.
BAKEL. (B).
GOOSSEN zoon van w. GOOSSEN ALARTSsoen van VAUDERIC (VARIK) X CHRISTIEN dr. van w. GERIT KETELAER van TIEL.
KATELIJN vrouw van JAN van VUCHT Stadsdienaar S’BOSCH.
CLAES WALLE zoon van w. WOUTER.
———————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 418verso.
BAKEL. MILHEZE
DIRCK JANSsoen van BRUZE en zijn broer JAN.
Wijlen WILLEM van BEEST.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 437.
BAKEL.
PETER van BRUESSEL X GERTRUUD dr. van w. JAN VRIZE.
——————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 440verso.
BAKEL. (De tienden).
Mr. WOUTER van den OPSTAL investiet van BAKEL en DEURNE in jaarpacht aan WILLEM REEUWE.
—————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 447verso.
BAKEL.
WOUTER van den EYNDE.
Wijlen JAN MIJENsoen.
ART STAMELART van BRUHEZE zoon van w. ART STAMELLART van BRUHEZE.
——————

 

 

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 463.
BAKEL.
JAN van AMSTEL zoon van w.GERIT.
JAN STOCKELMAN.
WOUTER broer van JAN STOCKELMAN.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411folio 499.
BAKEL.
WOUTER JAN WOUTER SCOEN WOUTERS van HELMONT.
JAN JANSz. van BRUHEZE.
——————-
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413. folio 23.
BAKEL. (De Windmolen)
HENRICK DICKBIER GOYARTSSOEN
GOYART van BEEST.
WILLEM zoon van FIER van BERCHUYSEN.
———————
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 27.
BAKEL.
JACOB van der SCHAUT JANSzoon.
(JORDAEN van der SCHAUT JANSz.)
en HENRICK zijn broer
GOYART nat. zn. van w. Heer GOYART PERSOENSSOEN van HELMONT Priester.
————————–
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 30.
WOUTER van den EYNDE X LIESBETH dr. van w. HENRICK BRUYN
HENRICK van BRUHEZE zn. van w. GOYART.
—————————

 

 

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 95 t-m 97
BAKEL. (en Deurne)
Heer KERIJS van RUT, VICARIS PERPETUUS
(A)
Deurne, ´t goed te Stakenborch op Velthovel
Joffr Beel weduwe Willem van de Wijngart en haar zoon Jan
Jan van Kessel x Gieliske
(B)
Herman van Zelwech alias van den Loo x Mechteld
Dochters van wijlen Willem x Beel v.n.
(C)
Jan van Wijngart zn w. Willem
Henrick van den Papendonc
Willem zn w Henrick Maessoen van Ghemert
(D)
Heer Kerijs van Rut, vicaris perpetuus van de kerken van Bakel en Deurne
Ghevaert Ghevaerts
(E)
Ghevaert van Doern zn w Willem
Jan zn w Henrick s Dekens van Helmont
Peter Goyart Ketelbueter
Henrick Scoerwegge
Jan van den Boghart
(F)
Gerit van Eeten
Lambert van Voerzeldonc
Jan die Snijder van Doerne
Daniel zn w Henrick Danelssoen

———————-
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 133v – 145v, 146.
(A) BAKEL. Ter CROMMEN AA.
JAN ROVER van den LAER X KATELIJN dr. van w. HENRICK van der SCHAUT
+ HEILWIG eerste vrouw van w. HENRICK van der SCHAUT.
———————–
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413. folio 133v – 145v – 146.
(B) BAKEL.
Wijlen Heer WILLEM van AMSTEL
ART van DYNTHER (zn van w. JAN SPIERINC van DINTHER).
————————–
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 133v – 145v – 146.
(C) BAKEL
ENGBERT en HENRICK van AMSTEL zoons van w. HENRICK STAMER.
————————-

 

 

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 145v, 146.
BAKEL. Ter CROMMEN AA. Ook goederen te Oss
Erfgenamen van w. HENRICK van SCHAUT X w. HADEWIG (eerste huisvrouw)
(A)
Jan van Amstel en Liesbeth kinderen van w. Gerit van Amstel zn w Hendrik van der Schaut
Art van Dynther x Katelijn dt w Gerit van Amstel
Gerit die Yoede
(B)
Jan van Audehoesden
Wijlen heer Willem van Amstel, ridder, had ten cijns verkregen van wijlen Henrick van der Schaut
(C)
Engbert en Henrick zoons wijlen Henrick Stamer x Liesbeth dt w Henrick van der Schaut en wijlen Hadewig eerste vrouw van w. Henrick van der Schaut.

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, f146
Bakel (A)
Art van Dynther
Engbert en Henrick zns w. Henrick Stamer
Lambert Schaterman van Bakel
(meer akten)
Bakel (B)
Jan van Ripersberch
Dirck van der Overscoet
Willem Colay

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f158
Bakel (A)
Teinden van Bakel en Deurne
Willem Reeuwe
Mr Wouter van der Opstal, investiet van de kerken van Bakel en Deurne
Bakel (B)
Jan Lu Adamssoen
Jan Leunis van den Kelre
Art Vos
Marselis Dirck Lu
(borgen voor Willem Reeuwe)

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f161
Jan van Oirle zn w Jan

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f186v, 187
Bakel (Gemert)
Jan van Ghemert zn w Jan
Ghevaert van Stribosch zn w. Ghevaert

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f187
Ghevaert Ghevaerts van Stribosch
Goyart van Ghemert zn w Dirck

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f193v
Bakel (A)
Engbert en Henrick zoons w Henrick Stamer
Jan van Ripersberch
Wijlen Gerit van Amstel, oom van de zoons van w. Henrick Stamer
Bakel (B)
Noy zn w Henrick van den Goer
Dirck van Overscoet
Wijlen Henrick van Amstel zn w Henrick van der Schaut, oom van de zoons van w Henrick Stamer
Bakel (C)
Agnes dt w Willem Pyeck van der Masen
Art van Dynther
(meer akten)

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 208v
Art Rutgherssoen van Milheeze

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f227v
Bakel (en Deurne) (A)
Heer Jan van den Opstal kanunnik van Antwerpen, secretaris van de hertog van Brabant en mr Wouter van den Opstal, investiet van de kerken van Bakel en Deurne
(B)
Willem Reeuwe
Albert Zuermont
Paul Jan Monijns, ketelbueter

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f241
Bakel (A)
Art Carper zn w Goyart
Wijlen Jan Sticker x Yda (weduwe)
Dirck van Bruheze Janssoen
(B)
Willem zn w Jan Sticker x Yda van den Sceelberch
Broes van den Sceelberch

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f278
Bakel
Broes van den Sceelberch
Herman Sticker zn w Dirck
Goyart Willems van Beest

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 322 Bakel
Liesbeth weduwe Andries Hessels van Erpe, dochter van wijlen Philip van Stribosch
Roelof van de Laer, man van ….. dt w. Andries Hessels en Liesbeth

 

 

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f330, 330v Bakel
(A)
Luytgart dt w. Art zn w. Art Smeeds van Mierlo
Willem zn w Art S Mans van Helmont
Wijlen Henrick zn w Art Smeeds
(B)
Art en Jacob kinderen van Luytgart van w. Wijnrick die Visscher

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f377v
(A)
In der Schautbroec
Jordaen van der Schaut Janssoen
Goyart nat zn w. heer Godescalck, priester, nat zn w heer Laureyns investiet van de kerk van Helmont.
(B)
Henrick en Jacob zoons van Jan van der Schaut
Idem f392 Bakel
Wouter van den Eynde x Liesbeth dt w Henrick die Bruyn
Henrick van Bruheze zn w Goyart

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f393v
De tienden van Bakel en Deurne
Willem Reeuwe
Mr Wouter van den Opstal investiet van de kerken aldaar

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f423v Bakel
Pacht uit de windmolen
Willem zn w Fier van Berchuysen t.b.v. Dirck Jans van Bruheze

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 428v Bakel
Op Cruysschet
Wijlen Ghevaert van Duern Evertssoen
Zie Deurne

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f415v, 416 Bakel
(A)
De windmolen
Goyart van Beest
Willem van Berchuysen zn w Fierken van Berchuysen
Dirck van Bruheze
En zie Lith
(B)
Henrick Dicbier, heer van Mierlo
Idem f483 Bakel
(Milheze)
Hadewig, weduwe van Jan Zueteric en zoon Meeus
Zie Oirschot

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f10v Bakel
Jan zn van Gerit Wouter Jan Belensoen, man van Aleit dt Art van Middelscot

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f124v Bakel
Sceepstal
Dirck van Bruheze Janssoen, man van Liesbeth dt w Marselis van der Oo, weduwe van wijlen Emont Albert Buc van Lyt

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f127 Bakel
Milheeze
Henrick Polslauwer man van Katelijn dt Henrick Colen nat zn w Henrick Colensoen

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f127 Bakel
Milheeze
Albert van Lyt man van Luytgart dt w Meeus Spring in ’t Goet
Peter Vrieze, bakker

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f139v Bakel
Heer Wouter van den Opstal, priester, investiet van Bakel en Deurne
Heer Jan van den Opstal, kanunnik van St Gudele in Brussel, secretaris van de hertog
Jacob Coptiten
Zie Oisterwijk

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f162v Bakel
Jan zn Gerit Wouter Belen, man van Aleyt dt Art van Myddelschoet

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f174 Bakel
De tienden van Bakel en Deurne
Jacob Coptiten van Willem Reeuwe
Heer Wouter van den Opstal

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f175v Bakel
Henrick Philips van Milheze

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f193 Bakel
Henrick Terlinc c.s.
Wijlen Jan Hillensoen

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f193v Bakel
Hector Specier
Henrick Terlinc c.s.

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f291 Bakel
Goyart nat zn w Art van Erpe
Een cijns in geld van 1396 uit land van Henrick en Jordaen zoons van Jan van der Schaut in Bakel aan Gerit zn w Claes Haghen van Scijnle

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f315v Bakel
Jan zn w Gevaert Strijbosch x Heilwig
Melis van Milheze
Hubert van Ghemert zn w Emont nat zn van Dirck van Ghemert

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f351v Bakel
(A)
De Sinte Servaes cijns die wijlen Henrick van der Schaut beurde in de Meierij
Engelbert en Henrick zoons w Henrick Stamer x Liesbeth van Amstel dt w Henrick van der Schaut
(B)
Helmuth van Kammich

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f373v Bakel
Gijb zn w Art Gijbensoen van Bakel
Dirck Papensoen
Gielis Kuiper

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f399 Bakel
Wouter van den Eynde
Henrick van Bruheze zn w Goyart

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f 431v Bakel
Dirck van Bruheze Janssoen x Liesbeth Marselis van der Oo
Henrick van Beest

BP R1190 1416-1417 Bakel f13
Een windmolen van w Marcelis van der Aa ?
Dirck Janszoon van Bruheze x Liesbeth dr w Marcelis van der Oo
Heilwig Spijkers dt w Dirck Sceyvel, weduwe van Jan van den Kelre

BP R1190 1416-1417 Bakel f30-30v
Jut dt w Henrick vander Schaut en haar zoon Jan Mommergie en haar zuster Hadewig
Zie St Oedenrode en Aarlebeke

BP R1190 1416-1417 Bakel f40v
Dat Cleyngoet te Sceepstal
Willem van Beest en Henrick zns w Henrick van Beest
Luppart van Eyck

BP R1190 1416-1417 Bakel f58
Willem Zoemer
Noeyken van den Ghoerle
Jan van Oirle zn w Jan

BP R1190 1416-1417 Bakel f102v
Mylheze, die Porttuyn
Claes zn w Jan van Langhuys
(Corstiaen zn w Claes die Jonge) x Gertruud dr w Jan
Dirck zn w Dirck van Thunen en zijn zusters Aleyt en Heylwig

BP R1190 1416-1417 Bakel f158v
De tienden van Bakel
Goyart van Ghemert
Zie Ghemert

BP R1190 1416-1417 Bakel f160v
De tienden van Bakel
Heer Wouter van Opstal investiet van Bakel
Waarborgen voor het geval die tienden worden vernield “met ghemeynen heervaert”
Zie Gemert

BP R1190 1416-1417 Bakel f168
Goed Ter Schaut in Bakel en Deurne en het hoge huis ’t Huys ter Schaut
Henrick van der Schaut eigenaar
Een pacht t.b.v. het leprozenhuis ter Eycendonc bij ’s Bosch

BP R1190 1416-1417 Bakel f259v
Sceepstal
Dirck van Bruheze Janszoon x Liesbeth dt w Marcelis van der Oo.
Jan Pijnappel t.b.v. het Klarenklooster ’s Bosch

BP R1190 1416-1417 Bakel f317v
Hilla Raesen
W joffr Mechtelt Posteels weduwe van Godschalck Roesmont
(Roelof Roesmont zn w Godschalck) x Katelijn

BP R1190 1416-1417 Bakel f366
Jan Dachverlies
Lippert van Eyck

BP R1190 1416-1417 Bakel f385v
Geerling Boudewijn Claes
Art Metten zwagher
Adam Audehaze van Vyerlincsbeke
W Geerling Watermael x Hadewig

BP R1190 1416-1417 Bakel f386v
Zeger nat zn w heer Willem van Baerle, ridder
Willem Henrick Maessoen van Ghemert
Goyart zn w Dirck van Ghemert
(Gerard Walschaert alias Steenbecker zn. w Gerard Walschaert van Helmont) x Mechtelt dt van Zeger

BP R1190 1416-1417 Bakel f417v
(Henrick zn w Henrick van Tuynen) x Marie dt w Henrick Mathijs van Bakel
Henrick Mathijs Pesserssoen van Helmont

BP R1190 1416-1417 Bakel f450
Michiel zn w Michiel Peterssoen van Driel
Willem Jan Ghibensoen van Bakel

BP R1190 1416-1417 Bakel f450
Heer Gijsbert van Bakel, priester
Willem zn w Jan Ghibensoen van Bakel

BP R1191 1418-1419 Bakel f45v
Willem zn w Willem Wagheman
Dirck zn w Dirck van Engelant

BP R1191 1418-1419 Bakel f58v
Gerit zn w Gerit Selensoen aan zijn dochter Hilla
Henrick die Grove van Doernen
Meer acten zie Helmont en Stiphout

BP R1191 1418-1419 Bakel f103v
Lucas van Erpe Geerlingsoen
Jan van Kessel
Een pacht uit een goed van w Jan Myensoen in Bakel
Geerling van Erpe zn w Lucas van Erpe van Bobnagel
Wouter van den Eynde

BP R1191 1418-1419 Bakel f117
Luytgart dt w Mathijs Boems van Bakel
Mathijs nat zn w Thomas zn w Mathijs Boemssoen
Jan van Bakel, timmerman

BP R1191 1418-1419 Bakel f184v
Dirck Tielman van Bakel (Tielken)
Een hoeve van w Jan Duysten bij de brug
Jan die Beircher
Jan van den Eynde

BP R1191 1418-1419 Bakel f290v
A
Mathijs en Margriet kinderen van w Henrick Mathijs Boemssoen
Art die Cuper x Heilwig dt w Henrick
Jan zn w Jan Loedner
Barnier van Erpe x Margreet
B
(Dirck zn w Henrick van Rijpelsberch) x Liesbeth
dochters w Jan Lodener
w Lambert Mathijs Boemssoen
Art zn w Henrick Mathijssoen
Blad 291v
Mathijs nat zn w Thomas Mathijs Boems
Willem van der Heyden

BP R1191 1418-1419 Bakel f305
Ghemert, ter Nedervonderen
Lodewijk en Claes zns w Hubert Jan Sweneldensn van Ghemert
w joffr Kathelijn Huben weduwe van Gielis Scoerwegghe

 

 

BP R1191 1418-1419 Bakel f332v
Achter Sceepstal
Goossen Moedel van der Donc
Peter Udemanszn van Bruheze

BP R1191 1418-1419 Bakel f502
Het goed Ter Schaut en de hoeve Diersdonc
Jordaen van der Schaut
Henrick van Amstel nat zn w Gerit van Amstel
Een pacht uit een derde in die hoeve en het goed ter Schaut en uit al zijn cijnsen in Someren, Lierop, Deurne en Bakel

BP R1192 1420-1422 Bakel f26 dd 24/12/1420
Op Cruysschot
Emont van Doern zn w Gevaert t.b.v. Willem van Eyck zn w Faes
Belendend Art zn w Herman van Eynhouts
Dat land was verkregen van de commandeur van Ghemert

BP R1192 1420-1422 Bakel f117v dd 3 april 1421
Heerdgang Mylheze
Art zn w Jan Spierinc van Dinther
Lambert van der Willegen zn w Art Noyen

BP R1192 1420-1422 Bakel f191v dd 12 juli 1421
A
Jan Dachverlies en Art Monic zn w Gijsscaep
Goyart van Ghemert (anno 1421)
Willem zn w Henrick Maessoen
Wautger zn w Art Maessoen
Henrick van der Hallen
Claes Steenwech en zijn broer Henrick
B
Mr Reyneer van Arnhem kanunnik in Luik en rector van de kerken van Bakel en Deurne

BP R1192 1420-1422 Bakel f206v dd 24 juli 1421
Grotel op Middelschoet
Lodewijck die Molner wonend op de hoeve van de heren van Gemert en de Duitse Orde
Zie Aarlebeke

BP R1192 1420-1422 Bakel f313
Espdonc onder Gemert e.a.
Art zn w Willem van der Donck
Emont zn w Dirck van Espdonc
Niet afgewerkte acte

BP R1192 1420-1422 Bakel f374v, 375 dd 13 oct 1421
Jut dt w Lambert Mickaert
Peter zn w Jan Tielenssn

BP R1192 1420-1422 Bakel f462v 3-12-1421
In St Oedenrode die Wijstat
Heilwig van den Berghelen dt w Rover van den Beirgelen
Jan Spierinc nat zn w Dirck van Dinther
Gerit nat zn w Marcelis die Bloemer
Liesbeth, Heilwig, Ermgart en Beel dts w Roelof (Rover van den Bergelen)

BP R1192 1420-1422 Bakel f494 dd 3-7-1422
Droghemanscamp
Melis die Rademeker zn w Melis van der Hostat
Meeus van Meerlaer

BP R1192 1420-1422 Bakel f504 dd 28-5-1422
Dat Broecker Schaut
Gerit Claes Hagens van Scijnle
Dirck en Gerit zns w Art Vrancken
Henrick en Jordaen zns van Jan van der Schaut

BP R1192 1420-1422 Bakel f506v dd 30-5-1422
De hoeve die Papenrijt
Jan van den Kelre zn w Leunis
Een cijns uit die hoeve uit een pacht beloofd door joffr Hadewig dt w Henrick van der Schaut, bij koop verkregen, aan Herbert zn w Goyart Huben des Mersmans
Hubert zn w Michiel van Espdonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f45 dd 31-1-1422
Floris Janszn van den Vijveeycken
Dirck van Geldrop
Henrick van der Locht van Ghemart

BP R1193 1421-1422 Bakel f64v dd 19-5-1422
Gerart van Aa, zn w Gerit en zijn nat broer Goyart nat zn van w Gerit
w Goyart van Sceepstal
w heer Gerit van Aa, ridder

BP R1193 1421-1422 Bakel f121v dd 11-7-1422
Willem Tuppen van Bakel x Katelijn dt Peter van den Venne
Liesbeth weduwe Goyart van Lyemde
Peter van den Venne zn w Jan

BP R1193 1421-1422 Bakel f83 dd 30-3-1422
Art zn w Willem van der Donck
Emond zn w Dirck van Espdonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f241v dd 23-10-1422
Heer Makarijs vicaris perpetuus kerk van Bakel en Deurne
Zie Deurne

 

 

BP R1193 1421-1422 Bakel f259v dd 24-11-1422
Esp
Art Jordaenssn van Esp en zijn moeder w Jut dt w Melis van den Broeck
Marselis die Leeuwe van der Heiden

BP R1193 1421-1422 Bakel f266v dd 9-12-1422
Den Boemen
Jan Hoernken zn w Art
Mr Roef van Herende
Henrick Gestken en zijn kinderen
Heer Jan van Tuyl priester zoon w Gijsbert van Vlochoven

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 – 1845
136 Akte van overdracht, verleden voor schepenen Dirk de Lu en Gerard Scilder, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Johannes Hoernken, aan broer Arnold Rudolfszn, ten behoeve van klooster Mariënhage bij Eindhoven, van cijnzen gevestigd op goederen in Bakel
Datering 9 december 1422

BP R1193 1421-1422 Bakel f283v dd 31-12-1422
De cijnzen in Milheze
Dirck van Bruheze zn w Jan
Lambert van den Borchart Henrickszn van Nederwetten
Zie Son en Deurne
Bertout die Lu belooft mede

BP R1193 1421-1422 Bakel f342v dd 8-4-1423
Willem zn w Jan Ghibenzn van Bakel
Art zn w Dirck Snoex van Herende

BP R1193 1421-1422 Bakel f347 dd 15-4-1423
Heer Dirck van Geldrop priester nat zn w Goyart van Geldrop
Jan van Ghemert zn w Jan
En de nat kinderen van heer Dirck
Floris van den Vijveycken x Mechtelt dt Marcelis van der Dozeldonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f350 dd 19-4-1423
A
Hector Specier aan Melis Scevertsteen zijn broer
Jan Jutten man zn w Dirck
Jan zn w Jan van Koudenberche van der Hogenhuse alias Scheydemaker
w Jan Hillenzn
B
Henrick Teerlinc
Herman zn w Wouter Hermans
Henric Stoc van Helmont
Willem van den Gheyn ?

 

 

BP R1193 1421-1422 Bakel f512v dd 18-8-1423
Rutger van Rut nat zn w heer Macarijs eertijds vicarius perpetuus van de kerk van Bakel en Deurne t.b.v. Art van Meerlaer zijn zwager
Jan Coelen van Vlierden

BP R1194 1423-1424 Bakel f40 dd 8-10-1423
Jan van den Venne zn w Peter
Aert zn w Henrick Mathijssoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f48v dd 17-12-1423
Gerecht van Gemert in die Deel
(Evert zoon van Dirck van Haendel) x Beel dt van Henrick Queden
Jan zn w Wellen Coenensoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f76 dd 15-2-1424
Gerit zn w Willem van Hamvelt
Matheus van Buttel zn w Matheus, zwager van Gerit
Jan zn w Henrick die Laet
Mechtelt weduwe van Gerit Vleeschhouwer en haar zoon Jan Grove
B
Kamp van w Lambert Bakelman
En Deurne

BP R1194 1423-1424 Bakel f78v dd 15-3-1424
Jan en Liesbeth kinderen w Mathijs zn w Henrick Mathijssn
Lambert Neve zn w Jan, slager

BP R1194 1423-1424 Bakel f134 dd 18-3-1424
Jurisdictie Gemert
(Evert zn van Dirck van Haenle) x Beel dt van (Henrick Queden x w Beel dt w Jan Kaerlis van den Panthelaer)
Luytgard dt w Henrick Quedens
Jan die Molner

BP R1194 1423-1424 Bakel f141 dd 14-7-1424
In de gement aen den Mortel
Liesbeth en Geertruut en hun broer Jan kinderen w Henrick van Gemert zn w Jan Fissiensoen van den Mortel
Een hoeve van wijlen Jan Fyssiensoen ten pacht aan Aert Ywaen Goyartssoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f 141(die hoeve die Crom A)
Jan Aert van Dynther X Katelijn dr. w. Gerit van Amstel
Jan Bruijninck zn. w. Jan (en zijn nat. zn. Jan, van Beel Henrick Mersmans)
(zie ook Heeswijk)13 juli 1424

 

 

BP R1194 1423-1424 Bakel f 142(A)
Art zn. w. Henrick Mathijszn.
Mathijs en Margriet kinderen w. Henrick Mathijszn. Boemszn.
Art die Cuper
Jan zn. w. Jan Lodener
Bernier van Erpe
17 nov, 1424
(B)
Dirck zn. w. Henrick van Rijpelsberch
w. Lambert Mathijs Boemszn.
Rutger van Eyck zn. w. Boyfaes van Eyck
27 nov.1424

BP R1194 1423-1424 Bakel f 150 (tgoet tot Esp)
Melis Jordaens van Esp
Hubert zn. w. Claes van Rode (=St. Oedenrode)
Jut+ vrouw van Jordaen
Art broer van Melis v.n.
10 aug.1424

BP R1194 1423-1424 Bakel f 162 (den Crommen Tuyn)
Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel
aan zijn broer Dirck van Amstel (nat zn. w. Gerit)
25 sep.1424

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f18v
(aen den Bakelschendijc)
Lambert Neve
Meeus Spyrinc
hoeve van w. Henrick Mathijs Boemssoen
9 juli 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 28v
een hoeve van w. Henrick Mathijszn. bij Bakelse Brugge
Aert zn. w. Henrick zn. w. Mathijs Boemssoen
Willem zn. w. Jan van Rietvoirt
(niet gepasseert)

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 55 (tghenen eijnde)
Jut dr. w. Lambert Myckart
Jan zn. w. Peter Jan Jellensoen
Aert zn. w. Geerling van Zonne
25 sep.1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 72v (die Brede vonderen)
Danel Noeij vanden Ghoer zn. w. Henrick
Willem zn. w. Jan vanden Ghoer
(belast met een chijns aen de kerkfabriek van Bakel)
29 dec. 1424

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 91 (Grotel)
Jan van Amstel zn. w. Gerit
Jan Gebackemans zn Goossen Moleman
(met een “Vleems cleyken” aan Hr. Dirck die Rover te betalen)
22 mrt.1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 106
Willem van Engelen alias van Rietvoirt zn. w. Jan
Jan vanden Zande zn. w. Jan
Ansem zn. w. Aert Michielszn.
26 jan.1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 122 (A.) (Bruheze)
Henrick van Bruheze zn. w. Goyaert
Peter Udemanszn. van Bruheze
Aert Stamelart van Bruheze
Eijmbert vanden Kerchove (zijn zwager)
28 juni 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 122(8) (Bruheze
Goyaert van Bruheze zn. w. Goyaert
Daniel van Bruheze
goed van w. Aert Stamelart van Bruheze (2 acten) 28 juni 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 150v (Sceepstal)
Willem van Beest zn. w. Henrick
Heer Jan van Berlaer, Hr. van Helmont ende Keerbergen, ridder 20 jan.1425
(zie Helmond)

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 157
Dirck vander Overschoet
Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut
Aert van Dynther zn. w. Jan Spierinc van Dynter
+ Agnes dr. w. Willem Pieck. 5 oct.1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 157
Margriet dr. w. Willem Pyeck vander Masen (en Mosa)
Daniel Deenkenszn. X Aleijt dr. w. Willem
Peter Hermanssoen X Jut dr. w. Willem Pyeck

 

 

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 169v
(A) (die hoeve Esp)
Michiel zn. w. Franck van Vlochoven X Kathelijn
Goyaert zn. w. Willem Hoppenbrouwer van Wedert X Mechtelt
Beiden drs w. Goyaert Cremer zoon van w. Henrick, Kleermaker van Wedert
(B)
de helft van die hoeve vroeger van Henrick Kelreman.
een pacht gecocht van Henrick Kelreman uit de helft van de hoeve Esp door Goyaert Cremer zn. w. Henrick Kleermaker van Wedert nu opgedragen aan Willem van Eyndhouts t.b.v. zijn zn. Henrick
(C)
Hr. Peter vander Straten. priester, moet de tocht in die pacht behouden.

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 193v
Claus Kerper zn. (w. Aert Karper X w. Marie nat. dr. w. Heer Wouter die Leeuwe, ridder)
aan zijn broer: Dirck Karper zn. (w. Aert X Liesbeth dr. w. Dirck Stockelman)
23 mei 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 243
(A)
Jan Janszn. van Audehuesden
Dirck van Derentheren en Goyart van Bruheze, 8 feb.1425
(B)
Geerling Watermael X Hadewig dr. w. Hendrick vander Schaut

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 252
(A.) (op die Wijstat)
Jan Spirinc nat. zn. w. Dirck van Dynther
Otto Kuvyt zn . w. Henrick
Gerit nat. zn. w. Marsel Bloemer. 26 mai 1425
(B)
Liesbeth, Heilwig, Ermgard en Beel drs. w. Roelof Rover
Heilwig vanden Beirgelen dr. w. Rover vanden Beirgelen
Liesbet, Ermgart en Mette drs. w. Roelof Rover van Ham
(C)
Heilwig dr. w. Jan Meijnarts (2 acten)

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f 10v (ter Strijtbraken)
Katrijn dr. w. Jan Selensoen aan Mr. Maarten (v. Zoemeren) t.b.v. haar natuurlijcke kinderen: Aert, Kathrijn en Yda
van Kathrijn en Andries vander Hage zn. w. Aert
(ieder een kijntsdeel). 13 nov.1426

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f22v (Mylheze)
Jacob zn. w. Gevaert van Stribosch aan Mr. Maarten voor Jacob Gieliszn. Cuper
(goederen in Bakel, Mylheze, Gemert en elders. 30 dec. 1426

 

 

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f37v (ten Papenrijt)
Jan van Authuesden zn. w. Jan
Mechtelt wed. Jan van Achel en haar dochter Weyndelmoet en haar dr. Aleit
Geerling Watermael X Hadewig dr. w. Henrick vander Schaut
(niet gepasseerde akte)

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f70
(A)
Peter zn. w. Peter Jan Gheritssoen
Heilwig dr. Gijb die Ridder
Jan en Willem zns. w. Henrick Wagheman
Dirck zn. w. Dirck van Engelant
Willem zn. w. Willem Wagheman (= buytenlants)
Jan vanden Ghoer (3 acten)
(B)
Henrick die Grove zn. w. Henrick
w. Jan zn. w. Lambert van Grotel
Lambert zn. w. Jan Lambertssoen van Grotel en zijn zwager Peter
Dirck zn. w. Dirck van Engelant. 15 mei 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f70v
Gerit Selen van Helmont
Henrick Mertens (Cremer)
Daniel Moy Ydens vanden Goer
Philip Geritszn. vander .Vesten. 19 mei 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f78
Dirck Mostart en zijn kinderen Luytgart en Matheus
Jan van Vaerlaer zn. w. Jan
Jan Reijnerszn. 5 nov.1426

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f103v
(A)
Aert vander Spanct zn. w. Dirck
Jan van Gerwen zn. w. Dirck
Liesbeth vrouw van Dirck van Bruheze
(B)
Goyaert zn. w. Willem die Hoppenbrouwer
Henrick Tuppen (zwaardveger, forster). 29 Jan.1427

 

 

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f167-167v-168
(A) (die Bakelschendljck)
Aert zn. w. Henrick Mathijszn.
Aert die cuper X Heilwig
Henrick van Tuynen X Marie
Beide drs. w. Henrick Mathijszn.
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipssoen X Marie voorn.
(B) Claes vanden Put X Liesbeth dr. w. Mathijs zw. w. Henrick Mathijssoen
Lambert Neve X w. Margriet dr. w. Henrick Mathijszn.
Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes van Eyck
Dirck Nagel alias van Ripelsberch
(C)
Heilwig dr. Lambert Neve X w. Margriet
Daniel Croeck
Jan Muckart
Peter Cuppens (Willemszn.)
Jan Hoernken
Otte Cnuijts Henricks (meer acten) 16 juni 1427
(D)
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Aert zn. w. Henrick Mathijs
Claes vanden Put
Daniel Croes
Jan Mickarts
Peter Cuppens 16 juni 1427
(E)
Peter Willemszn. Cuppens
Aert die Cuper
Henrick vander Tuynen
Goeswijn nat. zn. Henrick Rovers
Lambert Neve en zijn dochter Heilwig 16 juni 1427
(F)
Mathijs nat. zn. Thomas Mathijssoen
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
en Goesen nat. zn. w. Henrick Rovers
Peter zn. Willem Cuppens
Aert vanden Egelmeer 16 juni 1427
(F) (Holkendael)
Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijssoen
Aert zn. w. Henrick Mathijszn.
Claes vanden Put

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f173v (aen den Mortel)
Aert zn. Ywaen Goyartsoen
Henrick zn. w. Aert vanden Hoernic
(met los cond. bij not. akte) 10 juli 1427

 

 

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f173v (aen den Mortel)
Peter zn. w. Ludeken vanden Ham X Geertruud dr. w. Henrick van Gemert zn. w. Jan Fyssien vanden Mortel, (en haar suster Liesbeth)
Aert zn. Ywaen Goyartssoen. 10 juli 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f190v
Roelof zn. w. Goyaert Rolofs van Milheze
Goyaert nat. zn. w. Jan sDekens
(met bemerking; portatum per scabinos)

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f202v
Peter Willemszn. Cuppens
Aert die Cuper
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipssoen. 24 juni 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f202v
Mathijs nat. zn. w. Thomas Matthijssoen
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen
Peter Willemszz. Cuppens
(doorgeh. akte). 21 juni 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f239
Meeus van Bakel alias vanden Zande (doorgestreept)

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f5
Jan Spierinc nat. zn. w. Dirck van Dynther (bezit een acker bij dat Hagelcruys)
Otto Henrix Cnuyt van Bakel

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 18v
Ghijsbert Vullinc (en zijn zn. Ghijsbert) en Rutger (onm.)
Henrick vanden Beirden
Jan Wael
Claes der Kijnder alias Plaetmeker
Alert Troyaes, weduwe van Wouter van Beerze

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 32
Aert Stippelman zn. w. Matheeus van Stiphout
Lambert Severman

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 38
Ansem Willem Jan Gibens
Herbert Janss van Wetten
Ghijsbrecht Lambrechs
Aert Jan Vondermans
Ghijsbert Lambertss van Zoersel
Gevart Geefkenss

 

 

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 51v
Aert van Dinther zn. w. Jan Spierincx van Dinther man van Jonckvr. Kathelijn dr. w. Gerit van Amstel.
(Bezit de hoeve “ter Crommer Aa” ter plaatse genaamd die Cromme Aa tussen de gemeijnt en de Hoeve “ter Schaut”)
(en een hoeve bij die Bakelsche brugge)
Willem Janss van Cruysschot man van Lijsbeth

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 80
Willem van Cruysschot man van Lijbseth dr. w. Marseliss Artss
Lambert Henricx van Cruysschot

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 107
Herman van Eyndhouts
– bezat 1/8 deel vant goet “tot Espe”*
Hr. Henrick van Heerzel investiet der kerk van Zomeren
Henrick van Helmont nat. zn. Hr. Jan van Berlaer, Hr. v. Helmont
man van Kathelijn dr. w. Jan van Heersel
Leunis en Rutger zns. w. Gerit van Eyck X Kathelijn voorn.

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 107
Gerit van Eyck+ bezat een hoeve te Grotel (nu bewoond door Jan Nollekens, man van Kathelijn dr. w. Gerit van Eyck voorn.)

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 114v
Jan van Ricstel nat. zn. Hr. Dirck Rover ridder,
X Lijsbeth Claes Henrix van Goederheyle
Amelis vanden Broex+ bezat tgoet “te Espe”, en zijn zn. Henrick
Jan die Loze zn. w. Jacop

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 130v
Henrick die Greve
Rover en Goossen zns. w. Henrick Roverss
Lambert vanden Mortel van Gemert zn. van Corstiaen

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 137
Gerit vander Beke nat. w. Gerit vander Beke
Jan die Lu
Aert zn. w. Henrick Mathijs Boemss

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 141v
Claes Peter Claess
Aert Duysch nat. zn. Hr. Adam Duysch, priester

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 149
Philips Haertman van Diepenbroec
Geerlinck Cnode nat. zn. Geerlinck Cnode

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 157v (Bakel?)
Arnd nat. zn. van Ywaen Goiaertssoen pacht in 1/4 van een hoeve

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 157 (Bakel?)
Jutta weduwe w. Dirck Pluchaze dr. w. Jan Fyssiensoen
Dirck van Heeswijc zn. w. Dirck X Liesbeth
Henrick die Clerck X Kathrijn
drs. van Jut X w. Dirck
tocht uit 1/4 in hoeve van wijlen Jan Fyssiensoen

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 163v
Aert Stamelart zn. w. Dirck vander Spanc
Jan van Gerwen zn. w. Dirck van Gerwen
wijlen Dirck vander Spanc
Covert Willemszn. van Wedert. 27 juni 1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 179v
Wouter Luken van Empel, belofte aan Jan van Oirschot van Bakel.

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 179v
Aert Rolofszn.
Aert van Ewijck
Henrick van Drongelen
(belofte aan Jan van Oirscot van Bakel)

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 209v
Henrick en Gerit zns. w. Gerard van Eyck uit diens 2e huwelijk
afstand van pacht uit de hoeve in Bakel, eertijts betaald aan wijlen Gerit van Eyck door wijlen Herman van Eyndhouts voor Jan Nollekens X Katalijn dr. w. Gerit v. Eyck
16 sep.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 209v
Willem Coppen, pachter en bewoner van hoeve in Bakel 16 sep.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 217/217V
de persoon van Bakel, samen met de erfgen. van w. Willem vanden Wingarde
de helft in 1/3 deel vande tienden van Doerne. 8 nov.1425

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 234
Jan van Overschot van Bakel
Jacob Goeswijnsoen (dienaer vande stad = doorgehaald)
Aert Roefssoen
Aert Ewijc
Henrick van Drongelen
Willem Lu. 11 apr.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 278v
Mathijs nat. zn. w. Thomas zn. w. Mattys Boems
Gerit Moll van Dryel van Bakel
Leuytgart dr. w. Luytgard Boems

 

 

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 280v
Gerit van Aa zn. w. Gerit, volmacht aan Gijs Aert Roesmont t.b.v. Jordaen vander Schaut wegens goederen in de Par. van Bakel ter pl. Mylheze.
4 mei 1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 374v (Scepstal)
(een hofstede daar een watermolen plach te staen)
Gerit van Beest zn. w. Henrick X Joffr. Kathrijn
en zijn broer Henrick
Dirck van Bruheze X Liesbeth dr. w. Marcel vander Oo
Willem, Henrick en Gerit zns. w. Henrick van Beest 27 dec.1427

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 386 (die Bakelsche bempts)
Gerit van Aa zn. w. Gerit, ten bate van Govert? zijn nat. broer, nat zn. w. Gerit van Aa
een chijns uit Vrancken bempts. 11 mrt.1428

BP 1427 – 1428 Bakel f1
Aert en Amelis zns. Jorden van Erp (Esp?)
Ansem Willem Jans van Bakel 1v

BP 1427 – 1428 Bakel f 11
Aert Peelman zn. w. Jan Peelman man van Lijsbeth Tielkens
Hubrecht Dirck Hubens

BP 1427 – 1428 Bakel f 18v-40v
Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1427 – 1428 Bakel f 28
Luppert van Eyck heeft opgedr. aan Willem van Eyck, zijn broer, 2/3 deel vande tiend vant goet “dat cleijn goet” te Sceepstal” en vant goet van Jan Zelensoen
(Luppert had 2/3 tiend verkregen van Willem en Aert, zns. w. Henrick van Beest)

BP 1427 – 1428 Bakel f 39v
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Aert Hanrick Mathijs
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen
Philips, Henrick en Mechtelt kijnderen w. Jan Philipss

BP 1427 – 1428 Bakel f 39v
Claes vanden Rut
Lambert Neve
Peter Cuppens zn. Willem Cuppens

BP 1427 – 1428 Bakel f 50
Hr. Dirck van Eckerbroec, priester en zijn kinderen Jan en Yda (verweckt uit w. Aleyt dr. w. Henrick vanden Nuwendijck) (pacht uit hoeve “te Zoersel”)

 

 

BP 1427 – 1428 Bakel f 57
Jan Gebackeman zn. w. Goossen Moeleman
X Heilwich+ dr. Aert die Vrieze
Jan van Amstel zn. w. Gerit van Amstel
Aert die Vrieze man van Gertruyt

BP 1427 – 1428 Bakel f 77
Jan Willem Jan Tielens v. Bakel
Willem van Cruyschot
Henrick Marceliss van Hogenaerle
Aert Henrick Mathijs

BP 1427 – 1428 Bakel f 97
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Zegenwijch dr. w. Rover Boems
Bertout die Lu

BP 1427 – 1428 Bakel f 98v
Henrick Aertss vanden Hoernic X Hilleke dr. w. Amelis vanden Broeck
Peter vanden Overschot zn. w. Henrick van den Rypelsberch
(1/4 van een quart wijn aan het kerck van Bakel)
onderhoud van een gelijnt langs ’t kerkhof

BP 1427 – 1428 Bakel f 98v
Jan zn. w. Aert die Olyslegher

BP 1427 – 1428 Bakel f 102
Jan van Amstel zn. w. Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut
Henrick Mathijss
Jan vander Hallen+
Henrick Marcelis Artss
Willem vanden Cruysschot
Jan Baliart

BP 1427 – 1428 Bakel f 102
Henrick Marceliss vanden Hoghen Aerle
Willem Janss vanden Cruys
Jan Janss Gebackemans
Jan die Lu

BP 1427 – 1428 Bakel f 102
Jan Gebackemans zn. w. Goossen Moeleman, weduwnaar van Heilwich Aert Vrieze, en zijn zns. Aert en Jan
Aert die Vrieze zn. w. Jan die Vrieze van Grotel

BP 1427 – 1428 Bakel f 126
Rutger van Rut nat. zn. w. Hr. Makaris, vicaris perpetuus van Bakel en Doerne.

 

 

BP 1427 – 1428 Bakel f 150v
Willem Claes Peter Claess
Andries vander Hagen
Ansem Jan Selen

BP 1427 – 1428 Bakel f 152
Henrick Aertss vanden Hoernick man van Hilleken dr. w. Anneken (Amelis, leesfout??) vanden Broeck
Henrick Meliss+
Aert en Amelis zns. Joorden van Esp
(pachten uit tgoet tot “Esp”)

BP 1427 – 1428 Bakel f 185
Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips X Marie dr. w. Henrick Mathijss
Henrick van Tuynen man van Marie dr. w. Henrick Mathijss
Aert zn. w. Henrick Mathijss

BP 1427 – 1428 Bakel f 189
Jan Haertman zn. Henrick Haertman van Grotel
Henrick Bloijman zn. w. Henrick Bloijman

BP 1427 – 1428 Bakel f 195
Aert van Esp en Amelis van Esp zns. Joorden van Esp
Ansem Willem Janss van Bakell

BP 1427 – 1428 Bakel f 208
Claes en Jan, zns. w. Claes (Cole) zn. w. Claes Wolf
Lambert vanden Laer
Henrick Cuper
Jan Yewaenss vanden Berge
Jan Bans

BP 1427 – 1428 Bakel f 222
Ansem Willem Gibens
Jan Gerit Wouter Belens
Lambert Corstiaenss vanden Mortel

BP 1427 – 1428 Bakel f 290
Aert Henrick Mathijss
Jan vander Hallen+
Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut
Willem Janss van Cruysschot
Henrick Marcelliss van Hogen Aerle.

BP 1428-1429 Bakel f113
Jan Janss van Veerlaer
Dirck Dirx Wirhage
Jan en Willem nat. zns. w. Jan Tielens
Willem Jacopss vander Horevoert

BP 1428-1429 Bakel f 120v
Jan zn. w. Jan Wijffliet en zijn schoonbroer Jan die Lu man van Jonckvr. Hadewijch, verkopen Bertout zn. w. Jan van Wijffliet hun deel in windmolen van Bakel.

BP 1428-1429 Bakel f 155
Gerit vander Beke nat. zn. w. Luytgard Tielmans vanden Eijnde
Sijmon Vos zn. w. Henrick Vos vanden Hezewijck

BP 1428-1429 Bakel f 222
Henrick Keymp zn. w. Goossen Keympe en zijn schoonzoon Jorden Foet (222v) man van Geertruyt
Goossen Henrick Schuermans
(Pacht uit tgoet “ten Loeffenne” bij de brug)

BP 1428-1429 Bakel f 235
Heilwich dr. w. Sander vander Waderle X Lijsbet van Riel

BP 1428-1429 Bakel f 241
Claes vanden Put
Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss
Lambert Neve

BP 1428-1429 Bakel f 241
Aert Henrick Mathijss
Rutger zn. w. Bonifaes van Eyck
Aert die Cuper
Hanrick van Thuynen
Aert Henrick Mathijss

BP 1428-1429 Bakel f 243v
Jan Yewaenss vanden Berge
Lambert vanden Laer
Claes Wolf (uit Gemert.)
Claes en Jan zns. w. Claes (Coel) zn . w. Claes Wolf
Bertout Yewaenss vanden Berge

BP 1428-1429 Bakel f 255v
Luppert, Rutger en Willem van Eyck zns. w. Bonifaes van Eyck
Willem van Eyck voorn. is weduwnaar Lijsbeth zijn eerste vrouwe

BP 1428-1429 Bakel f 257
Aert Henrick Mathijs
Henrick van Tuynen, man van Marie dr. w. Henrick Mathijss
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss
Dirck vander Vesten

BP 1428-1429 Bakel f 257
Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes
Lambert van Doernen zn. w. Corstiaen

BP 1428-1429 Bakel f 264 (Milheze)
Goyart zn. w. Henrick zn. w. Goyart Cuper met Coelen dochter Truda wed. Dirck Andriess Claes (Coel) Claes Wolfss
Lambert vander Laer

BP 1428-1429 Bakel f 279
Aert Henrick Mathijss
Claes vanden Put man van Lijsbeth dr. w. Mathijs Henrick Mathijss
Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijss
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen

BP 1428-1429 Bakel f 279
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips
Claes vanden Put
Lambert Neve
Aert Gerit Sweertss

BP 1428-1429 Bakel f 279
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Rutger Bonifaes van Eyck

BP 1428-1429 Bakel f 281
Matheeus Pesser van Helmont en zijn zn. Henrick
Henrick Henricx van Tuynen
Dirck vander Stegen van Zevenem

BP 1428-1429 Bakel f 281v
Goossen zn. w. Ghijsbert Reijnerss vander Wijntmolen
Aleijt weduwe Jan Ghijsb. Reijnerss vander Wijntmolen (282)

BP 1428-1429 Bakel f 300v (Milheze)
Dirck Herinc man van Hilleken dr. w. Peter Vrieze (bakker) zn. w. Willem
Yewaen Mostart man van Margriet dr. w. Gerit van Heyst
Henrick zn. w. Gerit van Heyst
Henrick Rolslouwer

BP 1428-1429 Bakel f 300v
Willem en Henrick zns. w. Henrick Colen

BP 1428-1429 Bakel f 328v
Willem Henricx van Beest had aan Henrick Henrix van Beest in erfp. gegeven een huis, schuur, hof op Scheepstal, die backhuyse met een hofje, de beemt “die Mortel”, 1/3 beemd die Audebeempts, die Langhecker; een deel in de beemd “tGoer”, de akker “die Ekelhof” etc. een deel in “tVenne” van Sceepstal, om 18 mud rogge op Lichtmis

BP 1428-1429 Bakel f 329v
Dirck Aelbert Jan Hermans
Lambert van Doernen zn. Corstiaen vanden Mortel?

BP 1429-1430 Bakel f7
Dick Aelbert Jan Hermanss
Henrick van Beest had in erfp. gekr. van zijn broer Willem van Beest – een huys, schuur en hof op Sceepstal; die Backhuysacker met een hofje; Beempt die Mortel; 1/3 van die aude beempt; die Lange wei?; 2 bunder beemd en 1/3 deel van 2 bunder beemt int Goer; ackker “die Ekelhof” met tBusselen; een beemdje; in dat Venne van Sceepstal en in die Nuwehey van Sceepstal, om 18 mud rog

BP 1429-1430 Bakel f 7
Ghijsbert Keymp zn. w. Goyart Keymp
Goyart van Gemert

BP 1429-1430 Bakel f 17v
Gerit vander Aa, bezit een hoeve in Milheze

BP 1429-1430 Bakel f 33v
Tielman Liebrecht Tielemans
Corstiaen Liben
Willem van Hornic man van Margriet Jan Librechts

BP 1429-1430 Bakel f 64
Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut
Everart Dirx van Rypersberg
Lambert van Lyssel

BP 1429-1430 Bakel f 134
Jan Wouterss van Acht man van Kathelijn
Aert Roelof Truden man van Margriet
dochters w. Reyneer nat. zn. Hr. Gevart van Doerne, ridder

BP 1429-1430 Bakel f 134
Henrick Bonfaes zn. w. Gerit van Eycke
Lambert van Doerne zn. w. Corstiaen vanden Mortel

BP 1429-1430 Bakel f 162v
Peter van Bruessel zn. w: Henrick, man van Geertruyt dr. w. Jan die Vriese Dirck die Vriese zn. w. Jan die Vriese

BP 1429-1430 Bakel f 183
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers, man van Heylwich Alart Tyelen
Jan Willem Jan Tielen van Bakel
Ghevart van Laervenne+

BP 1429-1430 Bakel f 199
Willem van Eyck bezit de tiend vant Cleijnguet van Sceepstal en van de goederen van Jan Selen
Everart van Doernen

 

 

BP 1429-1430 Bakel f 257v
’t Claraklooster in Den Bosch, verhuurt voor tien jaar v.a. St. Marten l.l. aan Andries Jan Celenzoen een stuk beemd op Scheepstal aan die Aa om 13 pond en 10 schillingen op St. Marten (en andere lasten; grondc.)
24 juli 1430

BP 1430-1431 Bakel f2v
Reyneer Janss vander Aa
Henrick nat. zn. w. Hr. Ghijbert van Bakel, pr.

BP 1430-1431 Bakel f 8
Jan Henricx Haertman van Grotel
Willem Janss vanden Goer

BP 1430-1431 Bakel f 40v
Jan Janss van •Audenhoesden maant een pacht
Geerlinck Watermael X man van Hadewijch dr. w. Henrick vander Schaut.

BP 1430-1431 Bakel f 42v
Ghijsbert Ghijsbert Vullinc en zijn zoon Ghijsbert (Vullinc) man van Yda Henrix vanden Parthelaer
Henrick vanden Beircken
Jan Wael
Claes der Kijnder die plaetmeker

BP 1430-1431 Bakel f 42v (Milheze)
Jan van Berflaessen
Willem Boumans
Aert Metten swagher

BP 1430-1431 Bakel f 51v- 86v
Willem van Beest (zn. w. Henrick) bezat erven te Sceepstal

BP 1430-1431 Bakel f 67
Willem Jan Ghiben man van Aleit en zijn zoons Jan en Ghijsbert
Henrick Cranenbroeck

BP 1430-1431 Bakel f 78v
Jan nat. zn. Hr. Dirck vanden Haenacker, pr. (gewoenlijck geheten Jannis Oeden zn.)
Lodewijck (Lode) Lambrecht Scheverts
Hadewijch Henrix vander Schaut

BP 1430-1431 Bakel f 78v
Henrick Goyart Henric Smeetssoen soen van Bruggen
ende zijn susters: Ermgart, Kathelijn, Lijsbet, Marie en Engel
Jan van Audehoesden

BP 1430-1431 Bakel f 79v
Henrick Henrix van Goerle

BP 1430-1431 Bakel f 84v
Matheeus Matheeuss van Asten man van Lijsbet Jan Beerten
Goedelt dr. w. Gijsbert vanden Laer X Lijsbet
Aert zn. w. Gijsbert vanden Laer

BP 1430-1431 Bakel f 84v
Ghijsbert geheten Beertken, Jacop, Met en Marie, kinderen van Jan Beerten

BP 1430-1431 Bakel f 135v
Mr. Marten van Zoemeren heeft opgedr. aen en t.b.v. Aecht dr. van Jan van Gemert, vrouw van Willem van Eyck, de tiend van tcleijn goet op Sceepstal, en vant goet van Jan Selens en een pacht van 2 mud rog op Lichtm. uit 8 bunder beemd op Cruysschot bij tgoet Cruysscot, 16 aug.1431

BP 1430-1431 Bakel f 135v
Mr. Maarten v. Zoemeren had die tiend en die pacht verkr. van Willem van Eyck alias Mallant.
Die tiend en die pacht moet na de doot van Aecht komen aan haar kinderen.

BP 1430-1431 Bakel f 143v
Jan Willem Jan Tielen
Aert Mickart zn. w. Aert Mickart

BP 1430-1431 Bakel f 184
Willem Henrix van Beest en zijn broer Henrik
Dirck Aelbert Jan Hermans 184v
Everart vanden Water
Luppert van Eyck
Hector Specier

BP 1430-1431 Bakel f 184v
Henrick Henric van Beest bezit dat aude goet en tnuwe goet op Sceepstal.

BP 1430-1431 Bakel f 255v
Jan die Haze zn. w. Jan,
man van Aleijt dr. w. Jan van Wetten zn. w. Hepken Jan Happensoen
Jonkvr. Hadewijch dr. w. Henrick vander Schaut
Hepken zn. w. Jan van Wetten zn. w. Hepken Jan Happen soen
(pacht uit tgoet “op die Papenrijt”)

BP 1430-1431 Bakel f 259v
Daniel van Bruheze, man van Kathelijn Henrick van Heerzel
Ghijsbert Goyart Keymp
Henrick van Heerzel
Goyart van Bruheze

 

 

BP 1431-1432 Bakel f16v
Laureijns Dirck Tielemanss van Bakel
broeder Marcelis (broer van Aleit Jans)
Jan Gerit Teerlinx, man van Aleit dr. w. Lambert Aleiten
Willem vanden Gheijn

BP 1431-1432 Bakel f 22v
Jan, Peter, Leunis, Jonckvr. Aleit ende Lijsbet kinderen w. Leunis v. Erpe Gerit vander Aa (bezat een hoeve in Milheze)
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1431-1432 Bakel f 91
Hubrecht Dirck Huben
Ghijsbert zn. w. Luytgart Tielens
Lijsbeth Tielens wed. Aert Pedelman

BP 1431-1432 Bakel f 111v
Goyart nat. zn. w. Jan Scuerman
Jan Henrick Henrix

BP 1431-1432 Bakel f 155
Henrick Vaeck van Tephelen, man van Lijsbet (weduwe Robbert van Neynsel) Robbertken dr. w. Robbert van Neynsel X Lijsbet

BP 1431-1432 Bakel f 160v
Aert vander Hostat zn. w. Amelis heeft opgedr. aan Hubrecht zn. w. Emont nat. zn. w. Dirck van Gemert, zijn deel in de hoeve tgoet “te Tunen” in Milheze. en al zijn roerende en onroerende erff. en haeff. goederen in de Parochie van Bakel
5 okt.1431

BP 1431-1432 Bakel f 196v
Daniel van Bruheze man van Kathelijn Henrick van Heerzel
Ghijsbert Keymp zn. w. Goyart Keymp

BP 1431-1432 Bakel f 213v
Gerit vander Aa, bezit een hoeve in Milheze

BP 1431-1432 Bakel f 255
Willem nat. zn. w. Gerit van Beest en van Luytgart dr. w. Jan vanden Venne
De tafel der H.Geest in Bakel.

BP 1431-1432 Bakel f 280v
Alart Willem Wijnkens,
man van Lijsbeth vanden Laer nat. dr. w. Gerit vanden Laer
Henrick Henrick Syts van Bruggen
Aert Wellen Corstiaens
Aert Befken zn. w. Willem Befken

 

 

BP 1431-1432 Bakel f 284
Leunis en Belia, kinderen van w. Peter van Lancvelt en zijn schoonbroers:
Julianus gen. Jelijn vander Nedermoelen, man van Jonckvr. Lijsbet
en Jan vander Dozeldonck, man van Kathelijn
doen t.b.v. Zibrecht van Plees (schoonzoon van w. Peter van Lancvelt) afstand van de hoeve “de Erpendonc” in Bruheze. 30 juni 1432

BP 1431-1432 Bakel f 288v
Jan Andries Aerts die Coster van Lyerop,
man van Margriet dr. w. Willem Jan Ghijbensoens soen van Bakel X Aleijt
Ancem zn. w. Willem Jan Ghijben
Henrick Martenss van Zoemeren

BP 1431-1432 Bakel f 293v
Gerit vander Aa +, bezat een hoeve in Milheze

BP 1431-1432 Bakel f 359v
Willem van Doerne zn. w. Daniel Noyen van Doerne
(bezit de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert)

BP 1432-1433 Bakel f15v
Gerit vander Aa zn. w. Gerit, bezit een hoeve te Milheze
Jonckvr. Jut van Boemel dr. Aert van Boemel, goudsmid

BP 1432-1433 Bakel f 18v
Gerit vander Aa, bezat een hoeve in Mylheze
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder

BP 1432-1433 Bakel f 24
Wijnrick zn. w. Gerit vander Voert X Luijtgart dr. w. Amelis vanden Laer
Roelof Goyarts vander Hyndert

BP 1432-1433 Bakel f 52
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers van Bakel
Bertout die Lu

BP 1432-1433 Bakel f 58
Aert Janss vanden Venne
Margriet dr. w. Jan Spierinc zn. w. Jan van Hees
(vrouw van Willem van Eirde)
Willem van Eirde zn. w. Willem

BP 1432-1433 Bakel f 153
Aert die Bruyn man van Lijsbet dr. w. Gevart van Doerne heeft opgedr. aen een secr, t.b.v. Everart zn. w. Gevart van Doernen
1/6 deel geerfd van w. Gevart v. Doernen en te erven van diens weduwe Kathelijn, in de hoeve tgoet “te Cruysscot”, ter pi. gen. Cruysscot
9 feb.1433

BP 1432-1433 Bakel f 153
Jan Noeden zn. Henrick, man van Margriet dr. w. Gevart van Doerne heeft opgedr. Everart Gevarts van Doerne 1/6 deel in tgoet “te Cruysscot”
14 feb.1433

BP 1432-1433 Bakel f 173
Heylwich dr. w. Jan van Langhuys
Claes+ zn. w. Jan van Langhuys
Dirck, Aleijt en Heijlwich, kinderen w. Dirck van Thuynen
Geertruyt dr. w. Jan van Langhuys

BP 1432-1433 Bakel f 175v
Aert Leijdecker zn. w. Dirck van Hall
Ansem Willem Janss
Jan Andries Custerss
Margriet dr. w. Willem Jan Ghijben

BP 1432-1433 Bakel f 189
Aert zn. w. Tielman Heylensoen van Bakel
broer van Heylwich de oude, Lijsbet, Margriet en Heylwich de jonge
Jan van Bakel, tripmeker

BP 1432-1433 Bakel f 198
Kathelijn weduwe van Roelof Roesmont en haar schoonzoon Reyneer van Mechelen, man v. Luytgart
Mechtelt Posteels+, weduwe Godscalck Roesmont
Willem zn . w. Willem Posteel

BP 1432-1433 Bakel f 198
Thomas zn. w. Roelof die Bever, kremer

BP 1432-1433 Bakel f 209
Gerit Celen de jonge
Peter die Weder van Helmont
Henrick Mostart van Bakel
Jacop Dirck Janss man Margriet dr. Gerit Celen, voorn.

BP 1433-1434 Bakel f9v
Jan Janss vander Aa
Dirck vanden Doren, Kremer man van Lijsbet dr. w. Jan die Bever, smid

BP 1433-1434 Bakel f 22v
Lijsbet Jan Tielens
Jan Janss vander Aa

 

 

BP 1433-1434 Bakel f 32v
Bertout Yewaens vanden Berghe
Lambert vanden Laer
Claes Wolf
Jan Yewaens vanden Berghe
Peter Willems van Eyndhouts

BP 1433-1434 Bakel f 40 v
Goyart Roelofs vander Hyndert
Goyart vander Spanct

BP 1433-1434 Bakel f 41
Jan Hanen zn. w. Jan Willemss
Henrick Willemss vander Rijt
Willem Mathijss vander Rijt

BP 1433-1434 Bakel f 67v
Henrick die Greve zn. w. Henrick die Greve, weduwnaar van Jut Gerits vanden Kolc, en zijn zns. Dirck, Henrick en Jan, en zijn schoonzoon Willem van Kuyc man van Lijsbet
en Willem vander Ameijden weduwnaar van Met (en zijn kinderen Jan, Henrick,
Aert en Aleyt)

BP 1433-1434 Bakel f 67v
Corstiaen Lyben weduwnaar van Jut dr. Henrick Hennx die Greve X Jut Gerits vanden Kolc en zijn kinderen Pauwels(onm.) en Goedelt(onm.)
Henrick Janss die ridder
Henrick Henrix Scoerken

BP 1433-1434 Bakel f 86
Jan vander Aa zn. w. Jan vander Aa van Bakel
Marcelis zn. w. Gielis die Vrijese van Bakel

BP 1433-1434 Bakel f 111v
Gerit Corstiaen Jan Corstiaens man van Geertruyt dr. w. Jan van Langhuys
Dirck, Aleijt en Heilwich, kinderen van Dirck van Thunen
Claes+ zn. w. Jan van Langhuys

BP 1433-1434 Bakel f 111v (Milheze)
Heilwich dr. w. Jan van Langhuys
Dirck vanden Rypelsberch
Jan zn. w. Hanne Willemss

BP 1433-1434 Bakel f 116 (Bakel/Deurne)
Gerit die Wael zn. van Gijsbert weduwnaar van Lijsbet dr. w. Meeus van Borgen, snijder?
en zijn zn. Meeus,
en zijn dochter Lijsbet (weduwe Aert van Beerze vrouw van Marcelis de Lu) Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut bezat de helft in tgoet “ter Cromme Aa”

 

 

BP 1433-1434 Bakel f 191v
Rover nat. zn. w. Henrick Rover Boemss van Bakel
(bezit een huys, hof en schuur bij de brug aen Mathijseijnde etc)
Dirck vanden Doren, kremer, man van Lijsbet dr. w. Jan die Bever, die Smyt
Geertruyt dr. w. Rolslouwer

BP 1433-1434 Bakel f191v
Jan van Bakel zn. w. Willem

BP 1433-1434 Bakel f 231
Willem Henrix van Beest, bezat erven op Sceepstal.

BP 1434-1435 Bakel f11v
Jan van Cleve zn. Jan van Cleve, man van Mechtelt dr. w. Henrick Willems van Beest X Kathelijn bezit 1/4 deel in de hoeve “Sceepstal”

BP 1434-1435 Bakel f 26v
Daniel van Bruheze (bezit een hoeve “tgoet op Bruheze” te Bruheze (Brabants leen)
Jan Henrix van Heerzel

BP 1434-1435 Bakel f 36v
Gerit vander Aa bezat een hoeve in Milheeze

BP 1434-1435 Bakel f 83
Willem Willem Wagheman
Jan vanden Goer
Jan Huben

BP 1434-1435 Bakel f 96
Ancem Willem Ghijbens van Bakel
Henrick Block nat. zn. w. Goossen Block

BP 1434-1435 Bakel f 96v
Ancem Willem Jan Gijbens
Willem Henrick Tonghelaer man van Yda
Henrick Elyas Henrix Tonghelaer

BP 1434-1435 Bakel f 121v
Rutger en Gijsbert zns. w. Gijsbert Vullinc
Gerit vanden Grave

BP 1434-1435 Bakel f 125 (Scheepstal)
Gerit Henrix van Beest en zijn broer Henrick
(manning van een rente van 14 beyers gl.)

BP 1434-1435 Bakel f 128
Alart Willem Wijntkens man van Lijsbet vanden Laer nat. dr. w. Gerit vanden Laer
Henrick zn. w. Henrick Smyt van Bruggen
Aert Wellen Corstiaenss
Henrick Janss van Espdonc

BP 1434-1435 Bakel f 129
Daniel van Bruheze zn. w. Gielis van Morselaer, bezit de hoeve “tgoet te
Bruheze”

BP 1434-1435 Bakel f 142-142v
Jan Nollekens man van Kathelijn dr. w. Gerit van Eyck X Kathelijn Jan van Heerzel
Jan die Vrieze zn. w. Aert die Vrieze
Goyart Boest
Emont die Vrieze

BP 1434-1435 Bakel f 161
Marten Eyckmans zn. w. Aert man van Yda dr. w. Willem die Gheest
X Yda Lambert vande Laer
Goyart zn. w. Jan Moerkens van Helmont

BP 1434-1435 Bakel f 175
Jacop Dirck Janss man van Margriet dr. Gerit Celene van Helmont
Henrick Martens, Kremer
Laureijns Dirck Tielemans van Bakel

BP 1434-1435 Bakel f 192
Jan die Loze zn. w. Jacop
Jan van Rixtel nat. zn. Hr. Dirck Rover, ridder
Reyneer Loden
Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1434-1435 Bakel f 197v
Reyneer zn. w. Jan vander Aa van Bakel
Dirck vanden Doren, Kremer man van Lijsbet Jan die Bever (198)

BP 1434-1435 Bakel f 224
Jan en Reyneer, zns. w. Jan vander Aa
Claes van Deyl, Kremer, en zijn zns. Gerit, Goyart en Mathijs

BP 1434-1435 Bakel f 229
Jacop vander Schaut nat. zn. w. Jan vander Schaut
(bezit de hoeve “dat cleijn Gueken” te Bruheze” onder par. Doerne en Bakel)
Henrick van Amstel, baardscheerder nat. zn . w. Gerit van Amstel

BP 1434-1435 Bakel f 234
Willem Mathijs Willemss vander Rijt van Bakel heeft opgedr. aan Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut man van Yda Mathijs Willemss van der Rijt
de helft van de hoeve “die cleijne hove te Bruheze”, waerop w. Heer Wouter van Bruheze plach te wonen, te Bruheze naest de grote hoeve van Bruheze, met de tiend daervan en met de helft van de tiend op erven van Jan Wijflet; en de helft van 2 stukken onder de Par. van Doerne 26 sep. 1435
Mathijs Willemss vander Rijt had die hoeve vercr. van Aert Stamelaert van
Bruheze.

BP 1435-1436 Bakel f30v
Labert Aert Lemmanss van Mylheze
Wouter Willemss die Zegher man van Kathelijn dr. w. Gerit van Lommel en hun zn. Gerit

BP 1435-1436 Bakel f 42
Jan die Vrieze zn. w. Jan man van Lijsbet Ancem van Scerpenberch
Marcelis die Vriese zn. w. Gielis die Vrieze

BP 1435-1436 Bakel f 48v
Henrick Janss die Ridder
Henrick Henrix die Greve
Jan van Bakel die plattijnmeker

BP 1435-1436 Bakel f 48v
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Henrick Janss die Ridder

BP 1435-1436 Bakel f 61v
Jan van Uden nat zn. w. Jan van Uden
Ghijsbert (Beertken) vanden Velde (62), nat zn. w. Hr. Godevart vanden Velde, deken van Woensel

BP 1435-1436 Bakel f 67
Jan Martenss vanden Eijnde
Hr. Aert Duysche, priester
Jan Henrick Myckart

BP 1435-1436 Bakel f 86v
Jonckvr. Jut van Boemel dr. Aert van Boemel (uit zijn le huw.)
Gerit vander Aa zn. w. Gerit (bezit een hoeve in Milheze) en cijnsen, pachten en renten in Milheze

BP 1435-1436 Bakel f 89v
Gerit vander Aa verpacht voor 6 jr. Jan Ghijsbert vanden Afterbroec en Corstiaen Aert Corstiaens een hoeve in Milheze (behalve een venne) om 3 vlemsche of brabantse burghounte scilde op Lichtm.
tVee half en half. 19 mei 1436
Yda weduwe Aert Corstiaens was de vorige pachtster van die hoeve
Jan en Aert zns. w. Aert Corstiaens

BP 1435-1436 Bakel f 117v (Bruheze)
Daniel van Bruheze
Aert Bremmen zn. w. Aert Bremmen

BP 1436-1437 Bakel f4v
Philip en Henrick zns. w. Jan Philips van Gemert X Marie Henrick Mathijss dr.
en hun schoonbroer Jorden die Raet man van Mechtelt.

BP 1436-1437 Bakel f 4v
Zegewijch+ dr. w. Mattijs Boems
Henrick Janss die Ridder

BP 1436-1437 Bakel f 12 (Milheeze)
Everart Jan Evertss
Dirck die Lu

BP 1436-1437 Bakel f 39
Jan zn. w. Gerit Wouter Jan Belens man van Aleijt Aert Aert Giben
Peter Jan Tielenss
Ghijsbert Arntss en zijn broer Aert
Jan Aertss Snoex man van Margriet Gijb Aert Gijben van Bakel
Peter Wauthenss zn. w. Wauter Peterss man van Kathelijn Gijb Aert Giben van Bakel
Hogart Bruystenss vander Heeze man van Lijsbet Gijb Aert Giben van Bakel

BP 1436-1437 Bakel f 39
Jan Gerit Wouter Jan Belen verkrijgt de helft van de hoeve “Overvluet”
(Aert Dirx sPapen is de pachter) 24-1-1437

BP 1436-1437 Bakel f 41v
Dirck zn. Dirck van Engelant X w. Lijsbeth Jan Willem Wageman
Jan vander Ghoer
Jacop Goyartss vanden Amet

BP 1436-1437 Bakel f 42
Henrick vanden Grave man van Deliaen dr. w. Willem Borman
X Heilwich Willem Jan Art Smans
Peter Claess van Bakel .
Luytgart Aert Aert Smeeds van Mierle, en haar wett. zns. Aert en Jan Goossen Tolinc

BP 1436-1437 Bakel f 42v
Jan en Reyneer zns. w. Jan vander Aa van Bakel
Jan van Uden zn. w. Engbert Ludinx van Uden man van Foyssa
Lysbeth dr. Otto van Deyl

BP 1436-1437 Bakel f 43
Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut
man van Yda dr. w. Mathijs Willems vander Rijt van Bakel
heeft opgedr. aan Henrick van Bruheze zn. w. Goyart die cleijn hoeve te Bruheze (waer vroeger w. Hr. Wouter , priester, woonde) tussen de groote hoeve van Bruheze en de Vlierdense gemeijnt, UL. huis, hof, erf, 20 lop. rogland, een wei eusel en een stuk hei aan elkaar, en Hr. Goyart beempt in de Par. van Doerne, en een tiend van die 20 lop. en de tiend van de erven van Jan van Wijfliet onder Bakel. 1 feb.1437 n.st.

BP 1436-1437 Bakel f 43 (Bruheze)
Mathijs Willems vander Rijt had die kleine hove van Bruheze etc. verkregen
van Art Stamelart van Bruheze.
Jacop behoudt de Heijnenbeempt in de Par. Doerne

BP 1436-1437 Bakel f 74
Peter Kuppens zn. w. Willem Kuppens
Heilwich dr. w. Jan van Vaerlaer

BP 1436-1437 Bakel f 75v
Jan vander Aa zn. w. Jan vander Aa van Bakel
Willem en Clara kinderen w. Everart Jan Oghen

BP 1436-1437 Bakel f 86v
Jan Willem Jan Gibenss
Willem Tongelaer zn. w. Henrick man van Yda Dirx van Kuyc
Yda dr. w. Jan van Geldrop, linnenwever

BP 1436-1437 Bakel f 87 (Milheze)
Goyart Henrick Goyarts Cuper
Lambert van Doernen zn. Corstiaen vanden Mortel
Peter Willemss van Eijndhouts

BP 1436-1437 Bakel f 105v (Scheepstal.)
Hector Specyer
Henrick Henrix van Beest
Roelof die Bever

BP 1436-1437 Bakel f 146v (milheeze)
Corstiaen Aert Korstkens en zijn broer Wellen
Jan Art Corstiaens en zijn broer Corstiaen
Peter Bosche en zijn zuster Hadewigh

BP 1436-1437 Bakel f 146v
Peter Roelart man van Katelijn

BP 1436-1437 Bakel f 172v
Jan Aert Kortskenss en zijn broer Corstiaen
Peter Bosch en zijn zuster Hadewijch
Peter Roelaert man van Kathelijn
Henrick vanden Scerpenberch

BP 1436-1437 Bakel f 185
Jan van Vairlair
Lambert vanden Mortel van Ghemert zn. Corstiaen
Aert Stippelmans zn. w. Matheus van Stiphout
Willem die Oem zn. w. Jacop

BP 1437-1438 Bakel f14v
Aert Aertss van Aerle man van Lijsbet dr. w. Aert Bouman
Jan Gerit Wouterss

 

 

BP 1437-1438 Bakel f 40
Jan nat. zn. Aert Hacken
Cazijn nat. zn. Jan
Lodewijch en Gerit, zns. w. Laureijns Lodewijch Artss van Mylheze

BP 1437-1438 Bakel f 40v
Gerit vander Aa (bezit een hoeve in Milheze)
Goyart zn. w. Gerit vander Aa (nat. broer Gerrit voorn.)

BP 1437-1438 Bakel f 46v
Daniel van Bruheze (bezit de hoeve “tgoet te Bruheze” op Bruheze)
Willem die Buyser zn. w. Gerit
Jan van Heerzel
Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1437-1438 Bakel f 50
Henrick Henrix die Greve
Jan Claess vanden Steen man van Jut Jan Zibben vander Schueren en hun zn. Claes

BP 1437-1438 Bakel f 63v
Ansem Willem Janss (bezit een huis …. in dOverschot)
Jan Geritss vander Oetheren man van Kathelijn dr. w. Corstiaen Hoymont)
en zijn kinderen Henrick en Yda
Lambert Corstiaen van Doernen

BP 1437-1438 Bakel f 108v
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Alont Marcelis Alontss van Geneneijnde
Bertout die Lu

BP 1437-1438 Bakel f 115v
Gevart van Doernen zn. w. Gevart geeft in erfpacht aan zijn broer Everart 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot” om 4 mud rog Helmondse maet op Lichtm.
28 juni 1438

BP 1437-1438 Bakel f 125v
Jacop Janss van Leeck man van Yda dr. w. Aert vander Egelmeer
Jacop Jacopss vanden Hout man van Katelijn Wouter Genen, en hun zn. Wouter (niet gepasseert)

BP 1437-1438 Bakel f 125
Aert Weylart zn. w. Aert

BP 1437-1438 Bakel f 137
Jorden vander Schaut
Henrick nat. zn. w. Gerit van Amstel

 

 

BP 1437-1438 Bakel f 146v
Andries Dirck Andries van Helmont
Jan Buc zn. w. Rutger van Beirghelen
Dirck Dirx van Thuynen
Andries Artss

BP 1437-1438 Bakel f 193v (Bruheze)
Lijsbet weduwe Goyart van Bruheze, en haar zn. Hogard en Hr. Aert , priester
Aert Stamelart van Bruheze
Aert Stamelart zn. w. Henrick, kremer

BP 1437-1438 Bakel f 193v
Jan Aert Corstiaen van Bakel
Mathijs Hellync
Ghijb Aert Ghijben en zijn broer Henrick

BP 1437-1438 Bakel f 220 (Milheze)
Gielis nat. zn. w. Godevart vanden Velde, deken van Woensel
Dirck van Bruheze
Lambert vanden Borchart zn. Henrick vanden Borchart van Nederwetten
Margriet wed. Geerlinck die Rover zn. w. Hr. Emont die Rover, ridder

BP 1437-1438 Bakel f 232v (Deurne)
Jonckheer Jan, Hr. van Wesemael en Fallays heeft afgedragen een aan seker
t.b.v. Everart van Doerne, een vijver (vroeger van Hr. Dirck Rover, ridder)
5 apr.1438 n.st.

BP 1437-1438 Bakel f 270 (Milheze)
Gerit vander Aa zn. w. Gerit
Corstiaen Aert Corstiaens

BP 1437-1438 Bakel f 340v
Wijnrick Gerits vander.Vondervoort
Henrick nat. zn. w. Goossen Block

BP 1437-1438 Bakel f 362
Henrick van Beest (bezit een huis, erf, hof en aangelag “t goet tot
Sceepstall”) naast de hoeve tgoet “ten Kemenade”
Dirck Sceper zn. w. Gerit Sceper.

BP 1437-1438 Bakel f 389 (Deurne)
Philip en Henrick, zns. w. Jan Philips van Gemert
X Marie Henrick Mathijs dr. en hun schoonbroer; Jorden Raet man van Mechtelt.

BP 1437-1438 Bakel f 389
Henrick Janss die Ridder
Zegewijch dr. w. Mathijs Boems

 

 

BP 1438-1439 Bakel f58
Goossen Moedel vander Donc, man van Geertruyt en zijn nat zn.
Lucas de oude
Goyart vander Spanct

BP 1438-1439 Bakel f 63v
Lambert van Doerne zn. w. Corstiaen vanden Mortel
Thomas Thomas vander Zandvoirt
Goyart Goyartss van Buedell

BP 1438-1439 Bakel f 93
Willem Henrix van Beest

BP 1438-1439 Bakel f 337
Gerit Gerit Celen
Dirck Dirck Ywijnss

BP 1439-1440 Bakel f9v
Jan Aert Corstiaens
Goyart nat. z. w. Gerit vander Aa
Corstiaen Aert Corstiaens

BP 1439-1440 Bakel f 40
Gevart van Doernen zn. w. Gevart (had aan zijn broer Everart 1/6 deel in de
hoeve “Cruysschot” in erfpacht gegeven om 4 mud rogge Helmontse maat op Lichtm.)
Jan Dirx van Gerwen

BP 1439-1440 Bakel f 66 (Bruheze)
Margriet dr. Henrick van Bruheze X w. Jenneken
vindt goed dat Aleijt, nu vrouw van Henrick voors. na de dood van Henrick nog een jaar lang mag zitten in een huis, erf, hof etc. in Bruheze, maar Aleijt moet dat alles goed onderhouden. 25 apr.1440

BP 1439-1440 Bakel f 66
Henrick van Bruheze belooft aan zijn dochter Hargriet, dat hij zijn leengoederen niet zal verkopen etc., maar dat die komen zullen, na zijn doot, aan Margriet.

BP 1439-1440 Bakel f 95v
Daniel van Bruheze man van Kathelijn Henricx van Heerzel bezit de hoeve “Bruheze” (leengoed), in de Parochie Bakel
Aert Stamelart, kremer, zn. w. Henrick

BP 1439-1440 Bakel f 116v
Henrick nat. zn. Hr. Gerit van Dulken, priester, heeft opgedr. Antonis Jans Vos, een huis met zijn hofstad en zijn aangelach te Genen Eynde, in de Dingbank van Bakel
(Henrick had dat huis … in erfp. gekregen van Willem Janss vanden Goer)

 

 

BP 1439-1440 Bakel f 130v
Jan Peters vanden Heiden
Dirck Tielken Lijben van Bakel
Gielis Jan Helvoirts

BP 1439-1440 Bakel f 132
Jan Gevartss vanden Strybosch
Willem Janss vanden Ovenken
Hubrecht zn. w. Emont nat. zn. w. Dirck van Gemert

BP 1439-1440 Bakel f 183-183V-184
Claes Aertss vanden Put, man van Lijsbet dr. w. Mathijs Henrick Mathijss Henrick zn. w. Aert Henrick Mathijss
Corstiaen Aert Wellens, man van Lijsbet dr. w. Lijsbet Henrick Mathijs dr. Philip en Mechteld en Henrick kinderen van w. Maria Henrick Mathijs dr.

BP 1439-1440 Bakel f 183
Jan Neve zn. w. Lambert Neve, vleeshouwer
(Henrick Mathijss 182v-184 bezat een hoeve)

BP 1439-1440 Bakel f 183
Gossen nat. zn. w. Henrick Rovers
Lambert Neve weduwnaar van Margriet Henrick Mathijs dr.
en zijn dochter Heilwich
Henrick die Ridder zn. w. Jan die Ridder

BP 1439-1440 Bakel f 183v
Otto Knuyts zn. Henrick Knuyts (bezat land “tgehueft” in de gemene akkers)
(en land int gehoeft)
Aert Henrick Mathijsst
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen

BP 1439-1440 Bakel f 183v
Jan Mickart zn. w. Aert Mickart
(pacht uit land bijt Hagelcruys)

BP 1439-1440 Bakel f 184
Alont Marcellis van Ghenen eynd

BP 1439-1440 Bakel f 189
Aert Aert Nollen vander Eghelmeer
Henrick Mathijs Boem +
Henrick die Ridder zn. w. Jan
Jan en Lijsbet kinderen w. Mathijs Henrick Mathijss

BP 1439-1440 Bakel f 195v
Gerit Henrix van Beest
Henrick Henrix van Beest
(bezit 1/3 deel van de hofstadt, waar een watermolen te staan plach, in Sceepstal)

BP 1439-1440 Bakel f 223
Willem die Byser zn. w. Gerit
Daniel van Bruheze (bezit de hoeve “tgoet van Bruheze op Bruheze)

BP 1439-1440 Bakel f 345
Peter zn. w. Peter Dappers heeft opgedr. aan Jan Goyart Huben al zijn erven en erffelijke goederen in de Parochie Bakel en Aerle-Beke 14 juli 1440 Jan verhuurt dat alles voor 4 jaar aan Peter om de lasten.

BP 1440-1441 Bakel f10
Willem en Henrick Colen zns. w. Henrick Colen nat. zn. w. Henrick Colen Yewaen Mostart man van Margriet Gerit van Heyst
Henrick Geritss van Heyst
Aelbert van Lyt

BP 1440-1441 Bakel f 10
Henrick Truden zn. w. Henrick Truden
Jan Gheck

BP 1440-1441 Bakel f 24
Roelof die Bever
Hector Specier
Joost Marcelis Henricxs van Wetten
(pacht uit huis en schuur en hof op Scheepstal)

BP 1440-1441 Bakel f 80
Geertruyt weduwe Willem Aertss Vonderman geeft in erfp. aan Jan die Lu de hoeve “den Vlynckenvloeghe”- afkomstig van w. Willem voorn.
om 2 mud rog Helm, maat, Lichtm. en de oude lasten.
(zolang Geertruyt leeft te leveren)
Lambert Corstiaenss van Doernen ziet af van vernadering

BP 1440-1441 Bakel f 83 (Milheze)
Peter Gorter weduwnaar van Aleijt Troyaes (weduwe van Wouter van Beerze)
Henrick vander Beircken
Jan die Wael+
Ghijsbert Ghijsbertss Vullinc

BP 1440-1441 Bakel f 90
Jan Gerit Wouter Jan Belen
Ansem Willem Giben
Jan Aert Snoecx man van Margriet Gijb Arnts

BP 1440-1441 Bakel f 217 (Milheze)
Ghijsbert Lambertss van Rysinghen
Aleijt Troyaes+ weduwe van Wouter van Beerze (hertouwt met Peter die Gorter)
Ghijsbert Vullync zn. Ghijsbert Vullync
Dirck Dircx die Bever

BP 1440-1441 Bakel f 217
Peter Lambertss van Rysinghen

BP 1440-1441 Bakel f 225v (226v)
Willem van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1440-1441 Bakel f 276 (Milheze)
De kerckmrs. van St. Janskerk in den Bosch
Gerit vander Aa+ bezat een hoeve in Mylheze (nu van zijn zoon Gerit vander
Aa)

BP 1440-1441 Bakel f 291v
Goossen Moedel vander Donc
Jan van Gerwen
Aert Marceliss van Gheneneynd
Aert Noyken zn. w. Willem vanden Ghoer

BP 1440-1441 Bakel f 291v
Jan vanden Eyndhouts

BP 1441-1442 Bakel f49
Everart van Doernen (bezit de hoeve “Cruysschot” en 8 bunder beemts)
Aleyt dr. Jan Olyviers

BP 1441-1442 Bakel f 49
Lambert Corstiaens van Doernen
Peter Keelleker?
Willem Gossens van Engelen

BP 1441-1442 Bakel f 51
Luytgart dr. w. Jan vanden Venne en haar nat. zn. Willem
Aert Willemss van Doernen, visser

BP 1441-1442 Bakel f 65
Lucas de oude, nat zn. w. Goossen Moedel vander Donc
Jan Dircx van Gerwen
Jan Bubnagel, snijder

BP 1441-1442 Bakel f 70v
Jan Willem Geritss vanden Rode
Jan van Rypersberch, Hubrechtss
Gerit van Amstel
Noy zn. w. Henrick vanden Ghoer

BP 1441-1442 Bakel f 162v
Lambert zn. Willems die Gheest X Yda Lambert vander Laer
Goyart Jan Moerkens van Helmont

 

 

BP 1441-1442 Bakel f 182v
Jan Nolleken zn. w. Reyneer Nolleken
Elooy gen. Loy zn. w. Elooy die molneer
Goyart Boest

BP 1441-1442 Bakel f 252
Henrick van Baex man van Lijsbeth dr. w. Marcelis ….
Bertout van Wijffliet moet een lijpacht bet. van 18 mud rog uit een windmolen in Asten, leveren aan Lijsbet voorn.

BP 1441-1442 Bakel f 293v
Peter zn. Jan die Berker
Henrick Engberts
Willem Laureijns Lodewichss

BP 1442-1443 Bakel f6v
Roelof Goyartss vander Hijndert
Peter Willem Cuppenss en zijn zusters Zwenelt en Beatrijs
Dirck nat. zn. Hr. Jan van Berlair, Hr. v. Helmont

BP 1442-1443 Bakel f 103
Willem zn. w. Goyart Karper en zijn schoonbroer Jan van Amstel man v. Mechtelt, krijgt bij een erfscheijding de hoeve “tguet ten Horenvoirt” aent Overschoot (pachter Mathijs Maess). 6 juni 1443

BP 1442-1443 Bakel f 103
Jan zn. w. Goyart Karper
Corstiaen Liben+
Henrick Henrick Lemmens
Mercelis Eijnskens

BP 1442-1443 Bakel f 103-103v
Henrick zn. w. Goyart Karper en zijn schoonbroer Mercelis Kyevit man v. Jut
Lambert van Zoersel
Dirck Nagel
Henrick gen. Lang Heyn

BP 1442-1443 Bakel f 105
Mercelis die Vryeze zn. w. Gielis die Vryeze van Groetel, man van Aleijt dr. w. Goossen Henricx sLeeuwen.
Willem Hannen zn. w. Jan Hannen Willemss, man van Heijlwich Gielis die Vryeze

BP 1442-1443 Bakel f 120v
Floris Janss van Vijffeijcken
Thomas die Scriver+ zn. w. Thomas vanden Hazenbossche, en zijn zn. Thomass
Kathelijn dr. w. Hubrecht van Gemert zn. w. Jan Zwenelden, weduwe Gielis Scoerwegge

 

 

BP 1442-1443 Bakel f 159v (Sceepstal)
Claes Loenman
Jan nat. zn. Goossen Moedel vander Donc
Jan Dirx van Gerwen
Lucas nat. zn. w. Goessen Moedel vander Donc

BP 1442-1443 Bakel f 232v
Hr. Claes vander Dussen commendator vant huys van Gemert
Peter Geritss die Gruyter

BP 1442-1443 Bakel f 232v
Aert zn. w. Yngram Pangelart zn. w. Willem Pangelaert van Megen
Jan van Berflaesschen
Jan Wael, verwer (te den Bosch.)
Jan Diddensoen

BP 1442-1443 Bakel f 232v
Thomas Blocmaker
Lodewijck Artss van Milheze
Aert Metten swagher
Henrick Beirken
Willem Bacman

BP 1442-1443 Bakel f 232v
Jan zn. w. Yngram Pangelart zn. w. Willem Pangelart van Megen

BP 1442-1443 Bakel f 244
Pauwels Hasp Pauwelss man van Lijsbet Aert die Cuper
Rutger Faess van Wijk
Dirck van Thuynen

BP 1442-1443 Bakel f 244
Aert Henrick Mathijss
Claes vander Put
Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss
Henrick van Thuynen

BP 1442-1443 Bakel f 244
Lambert Neve.

BP 1442-1443 Bakel f 255
Willem Peter Arntss
Eva wed. Mathijs Cleijnmael zn. w. Goyart van Liemde, bakker

BP 1442-1443 Bakel f 255v
Lijsbet van Hall dr. w. Marcelis van Hogenaerle
Jacop Cuper zn. w. Gielis
Willem en Gerit zns. w. Henrick vander Hallen

BP 1442-1443 Bakel f 256v
Andries en Willem zns. w. Aert Ghijben
Lijsbet+ nat. dr. w. Aert Ghijben voorn. en van Lijsbet Mickarts
Ghijsbert zn. Andries Aert Ghijben voorn.

BP 1443-1444 Bakel f86 (Deurne)
Aert van Dynther man van Kathelijn dr. w. Gerits van Amstel
Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel

BP 1443-1444 Bakel f 88v
Gerit Jan Selen van Bakel
Jan, Peter en Yda kinderen w. Peter Dapper
Jan Vloeijmans

BP 1443-1444 Bakel f 124
Jan Ulerman van Bakel zn. w. Jan Ulerman
Willem zn. w. Jan Zonman
Jan Peter Hennekens man van Heilwich Jan van Oerle

BP 1443-1444 Bakel f 130
Willem van Eijck (vader van Willem) bezit de tiend van dat cleijngoet te
Sceepstal, en vant goet van Jan Zelen zoen
(Willem had 2/3 daarvan verkregen van Luppert van Eijck) 4 dec.1443

BP 1443-1444 Bakel f 140
Alart Hartmanss vander Horst
Dirck Dircx van Thuynen
Willem Laureyns Lodenss

BP 1443-1444 Bakel f 150
Everart van Doernen (bezat een erf, behoerend tot het goed “Cruysschot)
Jacop Cuper zn. w. Gielis
Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1443-1444 Bakel f 153v
Lambert Corstiaens van Doernen
Jan Nollekens
Emond die Vrieze zn. w. Aert

BP 1443-1444 Bakel f 183
Henrick Servaes van Meyel

BP 1443-1444 Bakel f 193 (Bruheze)
Mechtelt weduwe Aert Bremmen
Daniel van Bruheze

BP 1443-1444 Bakel f 194v
Weijndelmoet van Jan van Authoesden en haar zn. Jan
(bezitten die hoeve te Papenrijt)
Jan Wellenss van Beke

BP 1443-1444 Bakel f 227
Jan zn. w. Peter Dapper
Jan Lambert Nuwelaets
Lambert Aert Nuwelaets
Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss

BP 1443-1444 Bakel f 227v
Jan van Amstel weduwnaar Jonckvrouwe Lijsbet dr. w. Geerlinck van Nuwelant bezit een woonhuys en een hoeve daarvoor gelegen op Espe en een vijver “dat Wijerken” bij die Bredevonder.

BP 1444-1445 Bakel f32v
Willem de oude en Willem de jonge zns. w. Jan van Bakel, tripmaker
en hun schoonbroer Aert Janss van Laerhoven man van Marie
Lambert Willem Jan Tyelen

BP 1444-1445 Bakel f 52v
Adriaen Breeckschilt man van Aleijt Jan Oliviers
Willem Goossenss van Engelen
Everart van Doernen (bezit een hoeve “Cruysschot”)

BP 1444-1445 Bakel f 65v
Lijsbet nat. dr. w. Jan Mickart
Aert nat. zn. w. Pauwels Cupers
Godele Hartmans
Udeman Hartman Corstiaen Snijders
Alart Hartman

BP 1444-1445 Bakel f 65v
Henrick Janss die Berker
Gerit Udemanss die Wolff (66)

BP 1444-1445 Bakel f 69v
Corstiaen Aert Corstiaens
Gerit Geritss vander Aa
Dirck Dirx van Thuynen

BP 1444-1445 Bakel f 81v
Willem Zuermont zn. w. Aelbert Zuermont
Gerit Geritss van Groetel

BP 1444-1445 Bakel f 86v
Henrick nat. zn. w. Stans zn. w. Jan Stansart van Kautenbergen

 

 

BP 1444-1445 Bakel f 135 (Milheze)
Jonckvr. Anna weduwe Gerit vander Aa verhuurt voor acht jaar v.a. Pinksteren ll. aan Aert Aert Juttensoenssoen; een hoeve in Mylheze, om 32 bourgondische scilde en 3 steen vlas tot hekelen toe, op Lichtm. (en de oude lasten)
21 okt.1444
Huurder moet 4 vimmen stro dekken op de gebouwe elk jaar, moet de arbeijders de kost geven, verhuurster sal ’t loen betalen en hout en ijseren gereetschap leveren.
Huurder mag geen mest afvoeren int laatste jaar, en moet elk jaar aan verhuurster 6 mud rog leveren die zij in Bakel blait, en moet de hoeve verlaten met de helft der opbrangst, mag geen turf steken of hout hakken tenzij voor de afrastering, hij kan op eijgen kosten strepen lant maken Oude Lasten; 17 mud en 6 vaten rog, 10 schillingen en grondc.
Verhuurster houdt aan sich; dat erf “dat Venne” en een stuk hei op dat Laer

BP 1444-1445 Bakel f 148v
Adam Aert Rutgersoenssoen
Geertruyt Jan Heilwigen+
Jan van Zoersel Lambrechss
Goyart Claess Scilder

BP 1444-1445 Bakel f 159v
Jan Peter Hennekens
Alart die Schoenmaker zn. w. Alart
Hr. Jan die Rode

BP 1444-1445 Bakel f 169v
Henrick Servaess van Meyel
Lijsbet en Marie drs. w. Wouter vanden Eijnde en hun
schoonbroer Lambert van Taerdwijck man van Aleijt Wouters vanden Eijnde
Jan Aert Emonds
Kathelijn Aert van Broechoven

BP 1444-1445 Bakel f 171(A)
Aert zn. w. Andries vander Haghe en zijn schoonbroers
Peter Jan Snijders man van Kathelijn
en Goyart Dirck Deckers man van Yda
geven in erfp. aan Philips Philips vanden Hout een hofstadt in de par. Aerle, sceepstal in die Wolfsput; een huys en bouwland en hei, Bakel, scheepstal;
bouwland en hei aldaer, 6 lop. land, Bakel;
twee stukken aant eijnd Laarven
stuk beemd Bakel, sceepstal, stuk beemd “dat Eusel” aldaar
om 3 mud rog, helmondse maat, Lichtm. en de oude lasten; 26 feb.1445 n.st.
(die erven waren vroeger van w. Jan Selen)

BP 1444-1445 Bakel f 171
Jan Willemss van Beke
Kathelijn weduwe Roelof Serijs en haar kinderen Adam, Peter en Gerit

BP 1444-1445 Bakel f 171
Jan zn. w. Jan van Authuesden. bezit de hoeve “die hoeve te Papenrijt”

BP 1444-1445 Bakel f 173v
Heilwich weduwe Libert van Grotel en haar dochter Hadewijch

BP 1444-1445 Bakel f 173v
Willem Jan Hannen
Laureijns Dirck Tielemans

BP 1444-1445 Bakel f 175
Willem zn. w. Jan Wijflet heeft opgedr. Jan Dirx van Gerwen en zijn schoonbroer 1/6 in de windmolen te Bakel; 5 mrt 1445 n.st.

BP 1444-1445 Bakel f 182v
Ansem zn. w. Willem Jan Ghibens
de nat. kinderen Reyneer Janss vander Aa en van Geertruyt Willem Jan Giben
Ghijsbert Willem Jan Ghiben

BP 1444-1445 Bakel f 188v
Jan Willemss vanden Rode
Willem Jans zn. w. Jan Steven man van Kathelijn Aert Roelofs

BP 1444-1445 Bakel f 192v
Claes Claess van Colen man van Mechtelt (wed. van Aert Bremmen)
Kathelijn wed. van Daniel van Bruheze

BP 1444-1445 Bakel f 201
Jan vanden Ghoer zn. w. Henrick zn. w. Arnt vanden Goer

BP 1444-1445 Bakel f 216
Jan van Gestel zn. w. Jacop van Gestel, kremer (bezit de helft in de hoeve “ten Hogen Schaut”)
Rycout die Borchgreve

BP 1444-1445 Bakel f 230
Pachten uit tgoet “Sceepstal”
Henrick Henrix van Beec
Hr. Jan van Corstenbach, Hr. v. Helmont (230-230v)

BP 1444-1445 Bakel f 234
Jan van Eijndhouts
Henrick Aert Stansen soens soen vander Locht
Ghijsbert Peterss vanden Hoevel
Leunis van Gemonden zn. w. Jan

BP 1444-1445 Bakel f 284
Willem Jan Dicbier (hertogelijk rentmr. int kwartier van Peelant) verklaart ontv. te hebben van de geburen van Mylheze 100 rijders, die zij hadden belooft aande seneschalk van Brabant.

 

 

BP 1445-1446 Bakel f15v
Gevart van Doernen zn. w. Gevart
Everart van Doernen zn. w. Gevart
bezit 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot” (Everart had 1/6 deel verkr. van zijn broer Gevard)

BP 1445-1446 Bakel f 24
Goyart Goyartss van Buedel (bezit de helft in een hoeve, TGheneneijnde)
Frederick Michelinck

BP 1445-1446 Bakel f 31v
Corstiaen Aert Corstiaens
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1445-1446 Bakel f 47
Willem Jan Willems vander Rijt
Ghijsbert en Jan zns. w. Willem vanden Loect

BP 1445-1446 Bakel f 58
Henrick Ameliss vander Hostat en zijn schoonzoon Jan Dirck Wellenss, man van Aelijt
Wouter Ansem Goeswijns man van Yda dr. w. Amelis vander Hostat
Goosen Ansem Goeswijns man van Jut dr. w. Thomas Ameliss vander Hostat
Ansem zn. Ansem vander Hostat
Jan Ameliss Geritss man van Aleijt dr. w. Ameliss vander Hostat
Rover Henrick Roverssoen man van Lijsbeth Aert Amelis vander Hostat verkoper aan Mathijs en Aert zns. w. Jan die Beirker 7/8 deel van de helft van de hoeve “tguet te Thuynen” van w. Amelis van Mylheze) in Mylheze met toebehoren in Helmont, Doerne, Aerle en Mierle
12-3-1446 n.st.
Ghijsbert vanden Laer Janss ziet af van vernadering
Corstiaen en Jenneken onm. kinderen w. Peter Bathen

BP 1445-1446 Bakel f 83
Jenneken dr. Roelof Arnts X w. Margriet Aert Nollens
Robbert Robbertss van Bakel man van Yda dr. Roelf Arndt X w. Margriet voorn.

BP 1445-1446 Bakel f 83
Gerit Gerit Snijderss van Uden
Hector Specier

BP 1445-1446 Bakel f 93v
Aleijt wed. Dirck Gerits Sceper
en haar broer Goossen zn. w. Henrick Lijnders

BP 1445-1446 Bakel f 93v
Henrick van Beest bezat een huys, erf, hof en aangelag “tgoet Sceepstal”, tussen de hoeve “tgoet ten Kemenaden” en de gemeijnt

 

 

BP 1445-1446 Bakel f 96
Ansem Jan Maess
Amelis Henrick Stoven?
Lucas Thomas Jan Maess
Jan vanden Hoernic man van Kathelijn Thomas Jan Maes dr.

BP 1445-1446 Bakel f 96
Jan en Aert zns. w. Aert Myckart en Jan Hubrechss vanden Rypelsberch krijgen in erffpacht de helft vande hoeve “tgoet te Thuynen” (van w. Amelis van Milheeze) in Milheeze (behalve de houtwas op die Berch en in die Beircken) om 6 mud rogge Helmondse maat op Lichtm. 2/3 aan Ansem en 1/3 aan Amelis.
1 juli 1446

BP 1445-1446 Bakel f 96
Marcelis Marceliss vander Eycken ziet af van vernadering

BP 1445-1446 Bakel f 96v
Hr. Goossen Keymp zn. w. Henrick Keympe van Eyndoven, kanunnik in den Bosch
Goossen Henrick Schuermans
Jan Henrick Schuermans
Jan die Sweert, linnenwever
pacht uit goet “Loefvenne”

BP 1445-1446 Bakel f 111v
Leunis Janss van Gemonden
Jan van Eyndoven
Laureijns vanden Broec nat. zn. Wouter vanden Broec

BP 1445-1446 Bakel f 167
Aert Aert Jutten soen van Bakel
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1445-1446 Bakel f 193v
Jan Jacopss van Gestel, bezat de helft vande hoeve “ter Schaut”

BP 1445-1446 Bakel f 200v
Lambert nat. zn. w. Lambert nat. zn. w. Lambert van Liessel
Jan Jen Lemmenss van Milheeze
Jacop Jacop Loyenss van Bergelen

BP 1445-1446 Bakel f 224v
Jan Aert Corstiaens
Aert van Egelmeer zn. Kathelijn V.E.
Jan Tymmermans
Jan Janss die Bruyn

BP 1445-1446 Bakel f 244v
Jan van Huesden
Gerit Gerit Snijderss

BP 1445-1446 Bakel f 285
Jan zn. w. Jan Willemss van Bakell

BP 1445-1446 Bakel f 328
Lambert van Loen de jonge zn. w. Lambert vander Haghe belooft Jan Dirx van Gerwen 15½ peters en 16 mud rogge Helmontse maat op aanmaning van Jan te leveren op Cruysschot in de Par. v. Bakel. 19 nov.1445

BP 1445-1446 Bakel f 339 (Milheeze)
Mathijs en Aert zns. w. Jan die Beircker
Jan Dirck Wellens
Everart Peter Bathens
Wouter Ansem Goeswijnss
Goossen Ansem Goeswijnss

BP 1445-1446 Bakel f 339
Thomas Amelis Ameliss vander Hostat
Ansem Ansems vander Hostat
Jan Amelis Gerits
Aleijt Aerts vander Hostat

BP 1446-1447 Bakel f105
Jan die Swert, linnenwever
Hr. Goossen Keymp, kanunnik in Den Bosch
Jan Aertss van Uden
Henrick Bloyman
pacht uit goed “Loeffenne”

BP 1446-1447 Bakel f 238v
Goyart van Ghemert
Jan van Bruheze
Goossen Heym
Henrick van Bruheze

BP 1446-1447 Bakel f 248v
Jan Otto Willemss man van Kathelijn Dirck Tielen
Mathijs Janss die Beircker

BP 1446-1447 Bakel f 277v (Milheze)
Jacop Jacop Loyens van Beirgulen man van Lambertken dr. w. Lambert nat. zn. w. Lambert van Liessel
Jan Jan Lemmenssoens soen van Milheze
Hr. Wouter van Beke nat. zoon van Jan van Beke, priester

BP 1446-1447 Bakel f 280v
Otto Kuvyts
Mathijs Janss die Beircker
Jan Otto Willemss

BP 1446-1447 Bakel f 285
Aert Aert Knijts (Kuvijts?)
Matheeus Janss die Beircker
Herman Otto Willemss

BP 1446-1447 Bakel f 296
Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Ghorijss
en hun schoonbroer Jan Buck man van Bertha Jan Ghorijs dr.
Hadewijch wedue Wouter Ghorijss

BP 1446-1447 Bakel f 296
Baudewijn, Goossen, Margriet en Hilleke kinderen w. Jacop Judaes
en hun schoonbroer Matheeus Janss van Uden man van Alijt Jacop Judaes

BP 1446-1447 Bakel f 296
Aelbert Goossenss van Vlymen
Reymbout Dirck Reymboutss
Jan van Amstel
Lijsbeth en Kathelijn, dochters w. Gerit van Amstel
Willem Willemss Colay man van Mechtelt Gerit van Amstel

BP 1446-1447 Bakel f 296
Gerit van Amstel bezat die hoeve van Loefvenne bij de brug.

BP 1446-1447 Bakel f 296
Thomaes van Mameren+ man van Beatrijs+
Jan van Audenhoven
Marcelis van Hoculem

BP 1446-1447 Bakel f 316v
Heilwich van Steewijc alias van Camijc man van Lijsbeth dr. w. Gerit v. Amstel, zn. wijlen Henrick vander Schaut.
Henrick Knuyt
Alart Marseliss vander Eycken

BP 1446-1447 Bakel f 332v
Laureyns Dirck Tielmans van Bakel en zijn nat. zn. Tielman
Henrick Jan Myckarts
Jan Vloemans

BP 1446-1447 Bakel f 245v
Hr. Roelof Rover van Eijnshouts, priester (bezit de helft van een hoeve op Esp)
en zijn nat. kijnderen; Jan, Henrick en Luytgart.

BP 1446-1447 Bakel f 361
Mabelia dr. w. Henrick Myckartss
Marselis Ansem Selen soens soen

BP 1446-1447 Bakel f 428v
Gerit Hals
Weyndelmoet wedue Jan van Authuesden (bezit tgoet “ten Papenrijt”

BP 1446-1447 Bakel f 428v
Gerit Wal zn. w. wiler Wal
Kathelijn wedue Jan Vucht

BP 1447-1448 Bakel f97v
Thomas zn. w. Jan Thomas vanden Hazelberch (en Jan op fol.98)
hoeve tgoet “ter Rijt” (van Goyart Carper)

BP 1447-1448 Bakel f 98
Jan vander Megen en zijn dochter Luytgart
Simon Jan Brouwers

BP 1447-1448 Bakel f 122
Merselis van Hoculem heeft opgedr. Jacop nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen de hoeve “die Hove van Loefvenne” (van wijlen Gerit van Amstel) bij de brug.
20 mrt.1448 n.st.

BP 1447-1448 Bakel f 122
Jacop Zibrechts van Hoculem ziet af van vernadering van die Hoeve
Hr. Wouter van Beke (nat. broer van Jacop zn. w. Jan van Beke), priester

BP 1447-1448 Bakel f 122
Marselis van Hoculom had de hoeve van Loefghenne verkregen van Aert Jan Ghorijss

BP 1447-1448 Bakel f 125
Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel
Jorden vander Schaut bezit 1/3 deel in de hoeve “tgoet ter Schaut” en “Diersdonc”

BP 1447-1448 Bakel f 125
Gerit Jans Stricker

BP 1447-1448 Bakel f 137v
Henrick van Beest (bezit een visserij, heivelden en andere goederen in de Par. van Bakel)
die vicarij gaat van Bakel tot Rijxtel
Goyart van Kuyck

BP 1447-1448 Bakel f 152
Jan en Peter zns. w. Peter Dapper
en Jan Goyart Hubens man van Margriet Peter Dapper, hebben opgedr. Jan Janss die Bruyn 2/3 deel in 1/4 deel van een bruexken in Mijlheze achter die schuer (als boven)

BP 1447-1448 Bakel f 152
Claes (Coel) vander Merendonck heeft opgedr. aan Jan Janss die Bruyn 1/3 deel in 1/4 deel van een bruexken in Mylheze achter de schuur van Kathelijn vander Egelmeer. 24 mei 1448

BP 1447-1448 Bakel f 213
Ansem Jan Maess
Jan van Loen alias die Guliker nat. zn. w. Jan van Loen

BP 1447-1448 Bakel f 213
Jan en Aert zns. w. Aert Mickaert en Jan Hubrechts van Rijpelsberch hadden in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess (voor 2/3) en van Amelis Henrick Stoven (voor 1/3) (en Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernick) de helft van de hoeve tgoet “te Thuynen” (van w. Amelis van Milheze) te Mylheze, behalve twee harder…; in die Berchvlaes en in die Beircker, om 6 mud rogge Helmondse maat op Lichtmis

BP 1447-1448 Bakel f 240
Jan Aertss van Uden
Jan Swart, linnenwever
Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan Willems van Beke
Henrick zn. w. Jan van Uden
pacht uit tgoet “Loefvenne”

BP 1447-1448 Bakel f 252
Willem van Withom;
Peter en Hilleke nat. kinderen w. Marselis van Kriekenbeke
Aleijt Gerit Bloemers
Willem Zuermont zn. w. Willem

BP 1447-1448 Bakel f 252
Willem van Withem
Marselis vanden Beerne
Ywaen (gen. Weyn) zn. Aert Vestarts

BP 1447-1448 Bakel f 257v
Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Gorijss
Jan Buc
Hadewijch wed. Wouter Gorijs

BP 1447-1448 Bakel f 257v
Boudewijn, Goossen. Margriet en Hilleke, kinderen w. Jacop Judaes
Matheeus Janss van Uden
Aelbert Goossenss van Vlymen
Reymbout Dirck Reymboutss
die hoeve van Loefvenne van w. Gerit van Amstel bij de Brug

BP 1447-1448 Bakel f 257v
Marselis van Hoculem
Hr. Wouter van Beke, priester, nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen

BP 1447-1448 Bakel f 280v
Peter Henrick Duysschen
Luytgart Willem Duysschen

BP 1448-1449 Bakel f4 Milheze
Mathijs Janss die Beircker
Goyart nat. zn. w. Aert Goyaerts en van Jut Aert Jutten
Lambert van Doernen
Willem die Louwer
(land dMylleken)

BP 1448-1449 Bakel f 11v
Goossen Toelinc weduwnaar van Aleyt dr. w. Willem Borman X Heilwich Willem Aert Smans van Helmont
Peter Claes van Bekel
Frederick Mychelinc zn. w. Jacop

BP 1448-1449 Bakel f 11v
Luytgart dr. w. Aert Aert Smeeds van Mierle en haar kinderen Aert en Jan
(verweckt door w. Wijnrick die Vischer)

BP 1448-1449 Bakel f 28
Gerit Janss van Amstel
Jorden vander Schaut (bezit 1/3 deel inde hoeve tgoet “ter Schaut”)
Henrick van Amstel nat. zn . w. Gerit van Amstel
(pacht o.a. uit de hoeve Diesdonc)

BP 1448-1449 Bakel f 42 (Milheze)
Adam Aert Rutgheri vanden Ghoer
Mathijs die Beircker zn . w. Jan
Bruysten Gerrits vanden Winckel

BP 1448-1449 Bakel f 42
Henrick van Bruheze weduwer van Jenneke Jan Henrick Roefs en zijn dochters:
Jonckvrouw Margriet weduwe Berthout die Lu

BP 1448-1449 Bakel f 42 (Milheze)
Willem van Ponsendael zn. w. Lucas
Jan van Berkel
Henrick van Milheze hertrouwt met Jonckvr. Aleyt dr. w. Lucas v. Ponsendael

BP 1448-1449 Bakel f 61
Mechtelt wed. Amelis Jordenss van Esp
en haar kinderen Henrick en Marie en haar schoonzoon (?)
Mathijs Everartss vanden Stockvenne (man van Jut?)

BP 1448-1449 Bakel f 65
Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1448-1449 Bakel f 73
Everart van Doernen (bezit de hoeve “tguet te Cruysschot”)
de kinderen w. Gevart Corstiaens vanden Mortel

BP 1448-1449 Bakel f 89
Henrick van Beest geeft ten erfchijns Henrick Gerit Selen van Helmont 10 buender hei in Milheeze om 10 oude groten op zondag na alderheiligen
Henrick Kuyst zn. w. Henrick ziet af van vernadering; 22 aug 1449

BP 1448-1449 Bakel f 95
Everart van Doernen (bezit de hoeve “Cruysschot”)
Jacop Goloy

BP 1448-1449 Bakel f 121
Gerit die Stricker zn. w. Jan
Hr. Jan van Oeffel, priester
Jorden vander Schaut (bezit de hoeven “ter Schaut” en “Diersdonc”)

BP 1448-1449 Bakel f 230
Kathelijn Gerits van Amstel wed. van Aert van Dynther en haar dochters Geritken en Marie

BP 1448-1449 Bakel f 230
Thomas (leefde vroeger) schoonzoon van Dirck vander Vesten
Henrick, Jan en Kathelijn kinderen w. Peter van Overscoyt

BP 1448-1449 Bakel f 301
Gerit en Jan zns. Jorden vander Schaut van Bakel
Rutger van Arkel

BP 1449-1450 Bakel f15
Jan, Lijsbeth en Kathelijn, kinderen w. Gerit van Amstel
en hun schoonbroer Willem Colay zn. Willem Colay man van Mechtelt
Die hoeve van Loefvenne was vroeger van w. Gerit van Amstel

BP 1449-1450 Bakel f 15
Jan van Audehoesden
Thomas van Mameren+
Hadewijch weduwe Willem Janss, bontwerker, en zoon Jan
Aleit Ghijsbert Gansvoet moeder van Hadewijch voornoemd.
Hr. Wouter van Beke, priester
Jan uuten Weerde

BP 1449-1450 Bakel f 15
Sijmon die Hoesch
Herbert Brant zn. w. Henrick Brant

BP 1449-1450 Bakel f 30v
Willem van Ghent (bezit tgoet de hoeve “tgoet ter Asdonc”)
Mr Aert van Weilhusen

BP 1449-1450 Bakel f 69v
Jan nat. zn. Hr. Jan van Vijfeycken, priester
man van Margriet dr. w. Hr. Aert van Goer, pr., vicaris perpetuus van Hees en van Gisella dr. w. Zeger van Wordray(?)

BP 1449-1450 Bakel f 69v
Mechtelt wed. Willem vanden Goer en haar zns. Henrick en Gielis
Ghijsbert Willem Janss

BP 1449-1450 Bakel f 145
cijns uit een hoeve

BP 1449-1450 Bakel f 158v
Aert Jan Gerit Wouterss
Aert Janss die Sluyter
Jan Gerit Wouterss

BP 1449-1450 Bakel f 168v
Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Gorijss
Jan Buc
Hadewijch wed. Wouter Gorijs

BP 1449-1450 Bakel f 168v
Boudewijn, Goossen, Margriet en Hilleke, kinderen w. Jozef Judeas
Mathees van Uden zn. w. Jan
Aelbert Goossenss van Vlijmen
Reymbout Dirk Reymbouts
die hoeve Loeffvenne (van w. Gerit van Amstel) bij de Brug

BP 1449-1450 Bakel f 168v
Marselis van Hoculem
Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen

BP 1449-1450 Bakel f 172
Willem de aude en Willem de jonge zns. w. Jan van Bakel, tripmaker
en hun schoonbroer Aert Jans van Laerhoven man van Mari
Matheeus Willem Jan Tielenss

BP 1449-1450 Bakel f 186v
Everart van Doernen (bezit de hoeve “tgoet te Cruysschot”)
Dirck Henrix die Visscher
Jacop Cuper zn. w. Gielis

BP 1449-1450 Bakel f 186v
Gerit zn. w. Gerit die Weert en zijn zn. Jan
Jacop Goerij

BP 1449-1450 Bakel f 193v-198
Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal.

BP 1449-1450 Bakel f 212v
Jan Myckaert zn. w. Aert Myckaert
Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1450-1451 Bakel f44
Hr. Wouter van Beke, pr.
Jan Aertss van Uden
(pacht uit tgoet “Loeffenne”)

BP 1450-1451 Bakel f 100
Weyndelmoet wed. Jan van Autheusden geeft aan haar zn. Jan haar tocht in die
hoeve te Papenrijt.
Jan verkoopt daaruit aan Willem Willem Stercken van Helmont een pacht van 1 mud rog Helmondse maat op Lichtm.; 2 juni 1451

BP 1450-1451 Bakel f 224v
Everart van Doernen (bezit de hoeve “Cruysschot”
Jan Moeden zn. Henrick

BP 1450-1451 Bakel f 244
Jan Hubrechtss van Rypelsberch heeft opgedr. aan Jan en Aert zns. w. Aert
Myckaert
1/3 deel in de helft van de hoeve tguet “te Thuynen” in Milheze (van w. Amelis van Milheze); 9-1-1451 n.st.

BP 1450-1451 Bakel f 244
Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stovens, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic behouden hun recht op twee houtwassen n.l. op die Berchvlaes en in die Beircken.

BP 1450-1451 Bakel f 244
Jan en Aert zns. w. Aert Myckaert en Jan Hubrechtss van Rypelsberch hadden de helft in die hoeve in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stovens, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.

BP 1450-1451 Bakel f 251
Everart Gevartss van Doernen bezit de hoeve “Cruysschot” (vroeger van zijn
vader Gevart)
t.w. huis, schuur en andere gebouwen en hof en 6 mud mudzaad, bouwland, 19½ buunder wei en 12 buunder beemd, alles aan elkaar gelegen, aan die Aa naast Moedelsbeempt en des Commandeursbeempt (groot 8 buunder).

BP 1450-1451 Bakel f 272
Everart van Doernen (bezit de hoeve Cruysschot en 8 buunder beempt)
Willem Goossenss van Engelen+
Adriaan Breescilt man van Aleyt Jan Oliviers

BP 1450-1451 Bakel f 279v
Roelof Goyartss vander Hijndert
Wijnrick Geritss vander Vondervoert
Jan Aert Kuvijts (Knuyts)

 

 

BP 1451-1452 Bakel f17
Hr. Claes vander Dussen, commandator van Gemert verhuurt voor 12 jaar vanaf St. Jan a.s. aan Gerit Janss van Vorendaal de tiend (vant huis van Gemert) in Milheze om 25 mud rog Ghemertse maat op Lichtm. te leveren in Ghemert.
31 dec. 1451

BP 1451-1452 Bakel f 20v
Jan Gerit Wouter Jan Belen soens soen man van Aleyt Aert Aert Giben heeft opgedr. aan zijn schoonzoon: Gerit Jan Keymp man van Hadewijch een hoeve op Overschot met de helft der beesten. 12-1-1452 n.st.

BP 1451-1452 Bakel f 20v
Lijsbeth wed. Eris Dirck Spapen en haar kinderen zitten als pachters op die
hoeve

BP 1451-1452 Bakel f 20v
Jan Gerit Wouter Jan Belen had de helft van die hoeve verkregen van Peter Wouthem, Jan Aert Snoec en Hogart Bruystenss vander Heze

BP 1451-1452 Bakel f 26
Frederic Michelinc man van Jonkvr. Marie dr. Jan van Amstel X w. Lijsbeth dr. w. Geerlink v. Nuwelant bezit de hoeve tguet “tot Espe” op Espe

BP 1451-1452 Bakel f 69v
Ansem en Jan zns. w. Willem vanden Overschot
Alart zn. w. Marselis van Ghenen Eijnde.

BP 1451-1452 Bakel f 77v
Aert Snoecx zn. w. Dirck Snoecx vander Zandvoort, man van Ermgart Andries Goyart Andriess
Pauwels van Vladeracken+ man van Lijsbeth en hun zn. Jan

BP 1451-1452 Bakel f 77v
tgoed “Loeffen” (vroeger van Jan van Loeffen)
Hr . Wouter van Beke, priester , nat. zn. Jan van Beke
Dirck Aertss van Gheel

BP 1451-1452 Bakel f 85v
Jan Eustaess van Brakel man Jonkvr. Geritken dr. w. Aert van Dynther

BP 1451-1452 Bakel f 94v
Godscalck Roesmont
Ghijsbert Roesmont
Lijsbeth dr. van Godscalck Roesmont
de zusters van Orthen in den Bonte

BP 1451-1452 Bakel f 94v
Hr. Jan Bruinicx, commandeur aan thuis van Beckervoirt (vande Duitse orde)
4 hoeven (vande Duitse orde) op Grotel
(rente daaruit)

BP 1451-1452 Bakel f 125
Weyndelmoet weduwe van Jan van Autheusen en haar zoon Jan
(bezit de hoeve “die Papenrijt”)
Gielis Beerthout van Brugge

BP 1451-1452 Bakel f 168v
Jan Janss van Gerwen bezit een hoeve in die Liesselt
Jan Bremen nat. zn. w. Marselis Bremen

BP 1451-1452 Bakel f 191
Jan van Brakel man van Geritken Aerts van Dynther
Gerit van Amstel
Walraven Janss van Loeffen
(bezit tgoet te Loeffen bij de Brug)

BP 1451-1452 Bakel f 191
Kathelijn Gerit van Aemstel weduwe Aert van Dynther

BP 1451-1452 Bakel f 202v Milheze
Henrick Gerit Selen van Helmont heeft afgedragen aan schep. t.b.v. de geburen van Milheze, 18 bunder hei in Milheze
(Henrick had die 10 bunder ten erfcijns gekregen van Henrick van Beest om 10 oude groten); 26 juni 1452
Henrick Henrick Hubrechtss vernadert die 10 bunder hei op 11 aug.1452

BP 1451-1452 Bakel f 202v Milheze
Jan Stockelman man Heylwich dr. w. Henrick van Beest heeft opgedr. aan een sekr t.b.v. de gefauren van Milheze 1/6 deel in een heiveld (vroeger van H.v. Beest.) in Milheze. 26 juni 1452.

BP 1451-1452 Bakel f 269v (Bruheze)
Henrick zn. w. Goyart van Bruheze belooft aan Goyart van Betmer 29 rijnsgl. op Lichtmis over twee jaar, en zoo rijders oft aanmaning van Goyart op verbinding van al tvee en alle goederen die bij de dood van Henrick zijn op de hoeve van Bruheze.

BP 1451-1452 Bakel f 288v
Jonkvr. Anna wed. Gerit vander Aa verhuurt voor 6 jaar vanaf Pinxteren a.s. aan Aert Aertss Myckart en Henrick Everart Wouter Leytens een hoeve in Milheze om 29 Philippus scilde en 4 steen vlas, tot hekelen bereid, op Lichtm. (en de aude lasten 6 vim stro dekken elk jaar)
int laatste jaar te laatsrecht (cum meuis fructibus); 30 mrt.1452 n.st.

BP 1452-1453 Bakel f3
Geertruyt en Jut drs. w. Jan van Leende X Lijsbeth Jordens van Espe
geven in erfpacht aan Symon Janss de Brouwer een hostad op Espe en ander erven
10 okt.1452

BP 1452-1453 Bakel f 3
Libert Goyartss
Jut dr. w. Aert Jordenss van Espe

BP 1452-1453 Bakel f 83
Aert Myckaert zn. w. Aert Myckaert
Willem Dirx die Louwer

BP 1452-1453 Bakel f 89
Jacop Andries Godert Andriessoensoen
Jan Jan Voertmans soens soen

BP 1452-1453 Bakel f 105
Claes Lambertss Pelser man van Lijsbeth Aert Gerit Sweerts
Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijs
Aert Henrick Mathijs
Claes vanden Put

BP 1452-1453 Bakel f 105
Henrick Peterss vanden Overschot

BP 1452-1453 Bakel f 121
Hr. Henrick van Herssel, vicaris der kerken van Bakel en Doerne

BP 1452-1453 Bakel f 154v
Corstiaen en Heylinck kinderen w. Goyart Hellinx

BP 1452-1453 Bakel f 236v
Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan
bezitten de hoeve “Papenrijt”

BP 1452-1453 Bakel f 236v
Gielis Beerhout zn. w. Gielis Beerhout

BP 1452-1453 Bakel f 270
Willem van Beest bezat erven op Scepstal
(belast met 5 mud rog aan w. Hr. Jan van Berlaer, Hr. van Helmont)

BP 1452-1453 Bakel f 292v-293
Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan van Beke
Peter Aert Michielss 292v

BP 1453-1454 Bakel f24v
Jan Bierman zn. w. Willem Corstiaens
Everart van Doerne

BP 1453-1454 Bakel f 33v
Hr. Wouter van Beke, pr. nat. zn. Jan van Beke
Aert Snoex zn. w. Dirck Snoex vander Zantvoert
Jan Aertss van Uden
pachten uit tgoet “Loeffen”

 

 

BP 1453-1454 Bakel f 68
Willem van Dynther weduwnaar van Joffr. Elsbeen dr. Jan Wijflet en zijn zoon Jan en zijn schoonbroer Joost van Hollen man van Jonckvr. Margriet
1/6 deel van windmolen

BP 1453-1454 Bakel f 68
Henrick en Jan nat. zns. Bertout van Wijflet en van w. Margriet nat. dr. w. Hr. Henrick vander Heyden

BP 1453-1454 Bakel f 90
Lambert Corstiaens van Doernen
Herman Eyndhouts
Hr. Henrick van Herssel, pr., investiet der kerk van Zoemeren
Jan van Herzel

BP 1453-1454 Bakel f 90
Jan Nolleken man van Kathelijn dr. w. Gerit van Eyck X Kathelijn Jan van Herssel
Aert Janss vander Papendonc

BP 1453-1454 Bakel f 101v
Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut
Willem zn. w. Jacop vander Hoerenvoert alias Boem en zijn broer Jacop
Henrick en Matheeus vander Rijt broers

BP 1453-1454 Bakel f 148
Aert Sijmonss van Langhel
Kathelijn vander Vesten dr. w. Goyart vanden Broeck
(die hoeve ter Vesten)

BP 1453-1454 Bakel f 184v
Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan
Jan nat. zn. w. Hr. Dirck vanden Haenacker, pr. geheten Jan Oeden soen

BP 1453-1454 Bakel f 189v
Peter Wouter sLuwen

BP 1453-1454 Bakel f 198
Aert Willemss vander Rijt
Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut
Peter vanden Bruel

BP 1453-1454 Bakel f 201v
Gerit Henrix vander Hallen
Jan Janss van Outheusden

BP 1453-1454 Bakel f 207
Jut dr. w. Jan van Leende X Lijsbet Jorden van Espe
Symon Janss die Brouwer
Geertruyt dr. w. Jan van Leende X Lijsbet Jorden van Espe

BP 1453-1454 Bakel f 207
Libert Goyarts
Symon Janss die Brouwer
Frederick Mychelinc

BP 1453-1454 Bakel f 208
Jan Janss van Authoesden
Peter, Yda en Lijsbeth kinderen w. Peter vanden Bruel
Jenneke en Yda drs. w. Mathijs vanden Rijt

BP 1453-1454 Bakel f 208
Henrick+ en Mathijs+ vanden Rijt (broers)
Gerit Henricx vander Hallen
Jacop vander Schaut nat. Zn. W. Jan vander Schaut

BP 1453-1454 Bakel f 210
Symon Janss die Brouwer
Libert Goyarts
Geertruyt en Jut drs. w. Jan van Leende
Frederick Michelinc

BP 1453-1454 Bakel f 227
Aert Jan Wouterss
Aert Henrix van Weert man van Kathelijn Jan Wouters
Sophie Jan vander Oostelbraken

BP 1453-1454 Bakel f 227
Lijsbet wed. Jan Wouterss en haar kinderen Aert, Beel en Kathelijn
Aert zn. w. Jan van Oestelbraken

BP 1453-1454 Bakel f 249
Jan Bertout Scalen
Aert vander Donschot
Margriet Henrick Loeffen

BP 1453-1454 Bakel f 276
Aert zn. w. Jan die Sluyter nat. zn. w. Jan vander Schaut

BP 1453-1454 Bakel f 276
Jan, Henrick en Mechtelt kinderen Jorden vander Schaut
Henrick Henrick van Beest
Jacop vander Schaut

BP 1454-1455 Bakel f22v
Frederick Michelinc
Henrick Robbertss vanden Vossenberch

 

 

BP 1454-1455 Bakel f 55v Milheze
Hr. Wouter van Beke, priester, nat. zn. Jan van Beke
Jacop Jacop Loyens van Beirgelen
Alart Alart Alaertss

BP 1454-1455 Bakel f 150v
Henrick Elyas Henrix van Tongelaer
Willem Henrix van Tongelaer man van Yda
Ansem Willem Jan Ghiben

BP 1454-1455 Bakel f 150v
Henrick Henrick Artss die Soelmeker
Jan Andriess Struyff

BP 1454-1455 Bakel f 151
Goossen vanden Mortel
Jan Struyff alias van Beerze zoon van Andries Struyff

BP 1454-1455 Bakel f 283
Frederick Mychelinck
Henrick Robbertss vander Vossenberch

BP 1455-1456 Bakel f28
Frederick Michelinc zn. w. Jacop (Bezit een hoeve op Esp, groot 4 mudzaad Peellandse maat)
Claes Spierinc

BP 1455-1456 Bakel f 56v
Lambert Corstiaenss van Doernen
Jan Wouterss van Acht
Aert Rolff Truden soens soen
Vrouwe Hillegont van Dynther, abdis van Bynderen

BP 1455-1456 Bakel f 72
Gerit die Vrieze zn. w. Jan van Tuyftheze man van Jenneke Peter van Bruessel
Aert die Vrieze zn. w. Jan die Vrieze (van Groetel)
Denijs Claess die Wever 72v.

BP 1455-1456 Bakel f 91
Marselis Thomas vander Eycken man van Heilwich dr. w. Aert zn. w. Goyart nat. zn. w. Goyart van Sceepstal
Jan vander Schaut
Jan Willem van Espe

BP 1455-1456 Bakel f 130 Sceepstal
Goyart Dirck sDeckers man van Yda Andries vander Hage
Philip Philips vanden Haut

 

 

BP 1455-1456 Bakel f 130v
Aert Andriessen vander Haghe
Peter Jan Snijder
Goyart Dirck sDeckers

BP 1455-1456 Bakel f 150 Milheze
Mathijs Janss die Beircker
Willem Dirx die Louwer

BP 1455-1456 Bakel f 150v Milheze
Jan van Doernen man van Jonkvr. Agnes dr. w. Jan die Bruyn X Jonckvr. Mechtelt

BP 1455-1456 Bakel f 158v
Jan van Brakel zn. w. Eustaes van Brakel de oude
Wouter nat. zn. Jan van Beke, priester
Pacht uit ’t goed “Loeffen” (vroeger Jan van Loeffen.) bij de Brug

BP 1455-1456 Bakel f 210v
Hr . Wouter nat. zn . van Jan van Beke, priester
Aert Dirck Snoex vander Zandvoert
Jan van Brakel zn . w. Eustaes van Brakel de oude
Pacht uit ’t goed “Loeffen (ook Loeffenne) bij de Brug (vroeger van Jan van Loeffen.)

BP 1455-1456 Bakel f 210v
Jan Aertss van Uden

BP 1455-1456 Bakel f 245-245v-246
Jonckvr. Heilwich weduwe Henrick van Beest en haar kinderen Henrick, Rutger, Beatrijs, Heilwich en Kathelijn
(Deling 20 dec. 1455) goederen op Scepstal (o.a. Hooghuys)
13 oude groten aan de abt van Eptenaken (grondc.) uit de goederen op Scepstal

BP 1455-1456 Bakel f 246v
Beatrijs, Heilwich en Kathelijn krijgen ’t Hooghuis, Hogeacker, Ekelhof etc. ,Molenwyel met visserij etc. etc.
Henrick en Rutger krijgen dat nederhuys etc. etc. 247

BP 1455-1456 Bakel f 278
Jan Aert Myckart
Aert Henrick Mathijss
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen

BP 1455-1456 Bakel f 278
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips
Claes vanden Putt
Laureyn Neve

BP 1455-1456 Bakel f 278
Jan Hubrechts vanden Rypelsberge

BP 1455-1456 Bakel f 375
Henrick Staet zn . w. Goyart van Bynckem

BP 1455-1456 Bakel f 375v
Heylwich, Aecht en Lijsbeth, drs. w. Aert vander Vesten
Lijsbet+ nat. dr. Aert Ghiben vanden Broeck en van Lijsbeth Jan Laets

BP 1455-1456 Bakel f 375v
Andries en Willem zns. w. Aert Ghijben soens soen
Jan nat. zn. Jan van Amstel

BP 1455-1456 Bakel f 532
Aert Wellen Korstiaens
Jan Byermans zn. Wellen zn. w. Wellen Korstiaens

BP 1455-1456 Bakel f 537v
Heilwich weduwe Henrick van Beest en haar kinderen: Henrick, Rutger, Beatrijs, Heilwich en Kathelijn

BP 1455-1456 Bakel f 546v Milheze
Mathijs Janss die Beircker
Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss en van Jut Aert Jutten
Thomas Jan Templeer

BP 1455-1456 Bakel f 546v
Luytgart weduwe Aert Myckart
Willem Dirx die Louwer schoonbroer van Goyart nat. zn. w. Aert Goyarts.

BP 1456-1457 Bakel f1v
Weyndelmoet weduwe Jan van Authoesden en haar zn. Jan
(bezitten de hoeve “Papenrijt” tussen een hoeve van w. Jan van Ampstel en de hoeve “Helacker” van de tafel der H.Geest, zie Helmond)

BP 1456-1457 Bakel f 1v
Jan Aertss van Erpe
Anthonis Jan Monix

 

 

BP 1456-1457 Bakel f 33v
Beatrijs en Heylwich drs. w. Henrick van Beest
geven in erfpacht en een erfchijns aan Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udemans (34) hun schoonbroer (man van Kathelijn die 1/3 bezit) 2/3 deel in een hooghuys, in de Hageacker, inden Ekelhoff en Busschelken, in die Gansweyer en int Cleijn beemdeken op Scepstal; 11 dec.1456
In den Molenwyel en de visserij, strekkende tot de beemd “Elshorst” in een stuk vanden Langacker aldaar, strekkende van Robbenbeempt tot dat Cleijn beemdeken
(n.l. ’t stuk strekkende van Rottenbeempt tot een beemd in die akker)
in de helft van een heiveld “tVenne” aldaar
(n.l. de helft strekkende van Robbenbeemd tot Hagheacker)
in de helft van ’t heiveld “die nuwe Heyde” aldaar
(n.l. de helft strekkende van Gheltkenshoff)
in de helft van de beemd “den Houwe”
(n.l. de helft langs Robbenbeemd)
in de beempt “tGoer”
in een buunder beemd naast tGoer
in de helft van de beemd “den Mortel”
bij de Brug vant Hooghuis
(n.l. in de helft bij die brug)
in de helft van den Audenbeempt
(n.l. de helft lang ’t .erf van tClaraklooster vanden Bosch)
om 21 gl. (van 10 Guillelmus tuyn) en 9 peters op Lichtmis. 11 dec.1456
Oude lasten;
2/3 van de helft van 8 mud rog aan Joost Marcelis, en van 7 mud rog aan de Heerl. Helmond, en van 3 mud rog aan Dirck die Sceper, en van 2 Arnoldusgulden en van 13 oude gulden aan de Abt van Epternaken en van 1 penn. uit de visserij.

BP 1456-1457 Bakel f 60v
Hr. Jan Udemanss van Gennep
Jan vanden Overschot van Bakel

BP 1456-1457 Bakel f 83
Hr. Gijsbert, priester, Dirck en Aert zns. w. Jan Snoex X Margriet Gijb Aert Gijben
Lambert Reynerzn. van Nederwetten

BP 1456-1457 Bakel f 83
Dirck, Jan, Aleit en Lijsbet kinderen w, Hubrecht vander Rijpelsberge
Jan Gerit Wouters

BP 1456-1457 Bakel f 109v
Jan Bertout Stalen
Andries Jacop Robbijn van Asten

BP 1456-1457 Bakel f 111v
Weyndelmoet weduwe Jan van Authoesden geeft aan haar zn. Jan haar tocht in de hoeve “die Papenrijt”. 30 apr.1457

BP 1456-1457 Bakel f 111v
Jan van Autheusden draagt de hoeve “die Papenrijt” op aan Jan en Wouter zns. w. Willem van Tuyl. 15 juni 1457

BP 1456-1457 Bakel f 111v
Jacop Gielis Cuper

BP 1456-1457 Bakel f 139v
Rutger van Eyck zn. w. Henrick Boyfaes van Eyck heeft opgedr. aan zijn zoon Henrick een hoeve (om zijn recht daarop te vervolgen) 9 juli 1457

BP 1456-1457 Bakel f 246 (of 146)
De nat. kinderen w. Hr. Aert vanden Goor, perpetuus vicarius van Hees en van Ghijsella nat. dr. w. Zeger van Wordragen (o.a. Margriet getrouwd met Jan nat. zn. Hr. Jan van Vijveijcken, priester)

BP 1456-1457 Bakel f 246
Willem vanden Goer+ man van Mechtelt en hun zns. Henrick en Gielis en hun schoonzoon Ghijsbert Willem Janss man van Jenneke

BP 1456-1457 Bakel f 246
Hr. Aert+, priester, wett. zn. w. Willem vanden Goor

BP 1456-1457 Bakel f 286
Hr. Jan van Oirle alias vander Veste, priester, rector vant Maria altaar in de kerk van Bakel
Geertruyt Otto Knuyts+
Tielman Artss

BP 1456-1457 Bakel f 301
Lijsbeth dr. w. Jan Boenen X Lijsbeth
Dirck Dirck Boenen
Willem nat zn. Hr. Jacop Nouwen, priester en van Lijsbeth Jan Boenen voorn.

BP 1456-1457 Bakel f 311
Jan die Lu verkoopt Henrick Cnoep eijckenhout op tgoet “Mynkenvluege”
(Jan Bierman had eerst daarop geboden). 16 okt.1456

BP 1456-1457 Bakel f 312v
Jan van Brakel de oude zn. w. Eustaes van Brakel
Jorden Jordenss vanden Oetheren
Hr. Wouter, priester, nat. zn. Jan van Beke
pacht uit tgoet “Loeffenne”

BP 1456-1457 Bakel f 324
Gerit en Willem zns. w. Henrick vander Hallen X Yda
Matheeus+ en Henrick zns. w. Willem vander Rijt X Lijsbeth Marselis vanden Hogen Aerle

BP 1456-1457 Bakel f 345v
Gerit Hals weduwnaar van Kathelijn (weduwe van Jan Vucht, staddienaar den Bosch)
Geerlinck Watermael man van Hadewijch

BP 1456-1457 Bakel f 345v
Gerit Wouter Walle
Claes Aertss van Uden
(pacht uit tgoet “ten Papenrijt”)

BP 1456-1457 Bakel f 354v
Jan zn. w. Aert van Yeckendonc X Margriet Aert Andries van Helmont
Jan Goyartss van Bijstervelt man Yda dr. w. Aert zn. w. Aert Andries van Helm.

BP 1456-1457 Bakel f 354v
Corstiaen Wellens
Jan, Henrick en Corstiaen zns. w. Jan vander Vorst
Henrick …. man van Nenne Jan vander Vorst (met zn. Henrick)

BP 1456-1457 Bakel f 354v
Aleyt en Lijsbeth drs. Jan vander Vorst
Ghijsbert van Vlochoven
Aert Andriess van Helmont

BP 1456-1457 Bakel f 354v
Jan Andriess Aert Andriess van Helmont

BP 1456-1457 Bakel f 362v Scepstal
Goyart Dirck sDeckers man van Yda Andries vander Hage
Philip Philipss vanden Hout
Aert Andriess vander Haghe
Peter Jan Snijders man van Kathelijn Andries vander Hage

BP 1456-1457 Bakel f 373
Gerit en Dirck zns. w. Helmich van Kamyck X Jonkvr. Lijsbeth Gerits van Amstel
Alart van Moersel

BP 1456-1457 Bakel f 384
Hr. Wouter van Beeck, priester, nat. zn. Jan van Beeck
heeft opgedr. aan een secr, t.b.v. zijn vader Jan van Beeck de hoeve die Crom Aa. 11 mrt.1457
(Hr. Wauter had die hoeve in erfp. gekregen van Jan van Brakel, behalve een sesterzaad land, dat Jan van Brakel verkocht aan Jan van Erpe)
Die hoeve de Crom Aa had rechten in de gemeynt van Bakel in in de gemeynt
van Doerne

BP 1456-1457 Bakel f 415
Jan van Doernen man van Jonkvr. Agnes Jan Jan die Bruyn
Aert Goyartss van Huesselingen
Aert Henrix Hoernken

BP 1456-1457 Bakel f 422v
Dirck en Aert en Hr. Ghijsbert, priester, zns. w. Jan Snoex X Margriet Ghijsbert Arntss
Peter Jan Tielenss
Aert (broer van Ghijsbert Arntss)

BP 1456-1457 Bakel f 436
Everart zn. w. Everartss vanden Water X Lijsbeth
Henrick Willemss van Beest
Jan Leureynss vander Bruggen
Cijns uit tgoet “dat nuwe goet” op Sceepstal naast “dat oude goet”

BP 1456-1457 Bakel f 437
Willem en Henrick zns. w. Robbert Willemss vanden Vosberch
Jan van Leende zn. w. Henrick Janss
Matheeus Jan Matheeuss

BP 1456-1457 Bakel f 452
Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan
(bezitten de hoeve “Papenrijt”)
Henrick Geritss vander Merendonc

BP 1456-1457 Bakel f 467v
Willem Willem Duysschen
Luytgart Willem Duysschen+
Peter Henrick Duysschen
Gerijs Lambertss vanden Cruysschot

BP 1456-1457 Bakel f 490
Tienden van den investiet van Bakel, Doerne en Gemert
(verhuurt door de commanderij van Ghemert). 10 mei 1457

BP 1457-1458 Bakel f126v
Jan van Brakel man van Jonkvr. Gerarda dr. w. Aert van Dynther
Gheenken Reysnaelden soen
Corstiaen van Bakel, snijder

BP 1457-1458 Bakel f 126v
Roelof Rover zn. w. Rutger Neve
Henrick vander Scaut
Ansem Jan Korstiaens 127
Jonkvr. Marie dr. w. Aert van Dynther

BP 1457-1458 Bakel f 150
Jonkvr. Marie dr. w. Aert van Dynther
Geenken Reysnaelden soen
Corstiaen van Bakel
Roelof Rover zn. w. Rutger Nesen soen.

BP 1457-1458 Bakel f 150
Ancem Jan van Brakel man van jonkvr. Geritken Aert van Dynther

BP 1457-1458 Bakel f 155
Philips vanden Hout
Goossen vanden Hoevel

BP 1457-1458 Bakel f 171
Ghijsbert Janss vanden Laer
Henrick vanden Laer
Dirck Janss vanden Laer

BP 1457-1458 Bakel f 249v
Henrick zn. Gerit Selen van Helmont draagt op aan Jan Willemss van Erpe de helft van 10 buunder hei in Milheze
(Henrick had die 10 buunder verkregen van Henrick van Beest om 10 aude groet erfcijns. ). 19 okt. 1457

BP 1457-1458 Bakel f 270v
Henrick vanden Laer
Jan die Vrieze Dircs Vriesen soen
Ghijsbert Janss vanden Laer

BP 1457-1458 Bakel f 287v
Dirck en Aert zns. w. Jan Aert Snoex
Jan Gerit Wouter Jan Belen
Mathijs die Bercker zn. w. Jan

BP 1458-1459 Bakel f102
Henrick Goyartss vander Bijstervelt
Jan Vloeman
Hr. Marselis vanden Bogard, priester

BP 1458-1459 Bakel f 123
Joost Marselis Henricxs van Wetten weduwnaar van Roelof Ghibens en zijn kinderen Roelof, Marselis, Jan en Mechtelt, en zijn schoonzoon Herman Lambert Pyngen man van Jut

BP 1458-1459 Bakel f 123
Ghijsbert Kuyst zn . w. Jan Aert Udemans

BP 1458-1459 Bakel f 133v
Aelbert, Aleit en Hilleke, kinderen w. Henrick Vinckelman
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Claes vanden Putt

BP 1458-1459 Bakel f 133v
Aert Henrick Mathijss
Philip Jan Philipss, smid

BP 1458-1459 Bakel f 146
Ghijsbert Vullinck, bakker, zn.w. Ghijsbert Ghijsbert Vullinck
Jan Wael
Willem Bouman

 

 

BP 1458-1459 Bakel f 146
Jan Diddenss
Jan Wal
Thomas Blocmaker

BP 1458-1459 Bakel f 146
Jan Berflaesschen
Claes der kijnder alias Plaetmeker
Aert van Luenen, wijntapper
Henrick Hadewigen

BP 1458-1459 Bakel f 210
Laureijns vanden Broeck nat. zn. w. Wouter vanden Broeck
Hr. Jan Brunijnc vande Duitse orde

BP 1458-1459 Bakel f 234v
Jan die Lu (bezit de hoeve “Vynckenvloege”)
Jan Willemss vanden Berge man van Jonkvr. Hadewijch dr. Jan die Lu voorn.

BP 1458-1459 Bakel f 242v
Joost Marselis Henricxs van Wetten en zijn zn. Marselis
Roelof die Berver
Ghijsbert Jan Aert Udemans

BP 1458-1459 Bakel f 270
Lijsbeth dr. w. Aert Ykens X Lijsbet Henrick Mathijs
weduwe van Corstiaen Wellens, en haar zn. Andries
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Aert Henrick Mathijss
Aert die Cuper

BP 1458-1459 Bakel f 270
Henrick van Tuynen
Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips
Claes vanden Putt
Lambert Neve
Andries zn. w. Jacop Jan Robbijnss van Asten

BP 1458-1459 Bakel f 270
Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijss
Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes van Eyck

BP 1458-1459 Bakel f 271
Jan Aertss van Bladell verhuurt voor 6 jaar v.a. Kerstmis ll. aan Jan Willemss van Erpe 5 buunder beemd met een heiveld bij Loeybruggen, en den Venacker met een stuk land daarbij in Bakel.
Ende de helft van de wei die “Hoge Schaut” in Doerne om 12 rijnsgl. en 3 mud en 3 sester rog op Kerstmis. 3 apr.1459

BP 1458-1459 Bakel f 281v Milheze
Ghijsbert Ghijsbert Ghijsbert Vullinc
Aert Metten Swager
Jan Wael+

BP 1458-1459 Bakel f 281v
Claes Plaetmaker alias der Kijnder
Jan die Lu

BP 1458-1459 Bakel f 281v
Lodewijk Arntss van Milheze
Jan Wael+

BP 1458-1459 Bakel f 287v
Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss van Scepstal heeft opgedr. aan Everard van Doerne al zijn erven in Bakel. 5 juli 1459.
Everart geeft die erven weer aan Goyart op 6 juli 1459.

BP 1459-1460 Bakel f43 Milheze
Gerit Jan Evertss van Mylheze
Gerit Janss vanden Laer man van Mechtelt Jan Everits van Mylheze

BP 1459-1460 Bakel f 43 Milheze
Dirck Dirx van Tuynen
Thomas Evertss van Mylheze
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1459-1460 Bakel f 70 Scepstal
Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udenmans man van Kathelijn Henrick van Beest
Beatrijs en Heylwich drs. w. Henrick van Beest
Henrick Gerit Selen van Helmont 70v (verkoopt goederen)
’t Hooghuys en den Hageacker en de Ekelhoff en Busselken en Gansweyen en tcleijn Beemdeken op Scepstal. Moelenwyel, den Langacker, strekkende van Robbenbeemt op dat cleijn Beemdeken; akker bij Robbenbeempt; ½ half heivelt “tVenne” (strekkende van Robbenbeempt tot Hageacker.)
Heivelt die Nuweheide (strekkende van Geltkenshof tot tVenne van Sceepstal)
beemd “den Houwe” (strekkende van Robbenbeempt tot Molenhorst)
Beemd tGoer
1 buunder beemd naast tGoer
Beemd “den Nortel” bij de brug van tHooghuis (tot dien auden beempt)
Den auden beemt naest den Mortel.

BP 1459-1460 Bakel f 70v
Henrick Henrick Kuyst
Henrick Henrix van Beest

BP 1459-1460 Bakel f 71 Sceepstal
Een visserij v.a. Molenhorst tot de Bakelse brug
dat nederhuys, backhuysacker, Byescamp, Beershof, een oliemolen, een beemd “die Stocken”, een beemd “die Wyen”, beemd “die ronde buenre”, beemd “die twee buenre.

BP 1459-1460 Bakel f 166 Milheze
Jan Luesken man van Lijsbeth dr. w. Henrick Janss vander Borchflaesschen
Jan Boechtman

BP 1459-1460 Bakel f 228
Willem Robbert Willemss vander Vossenberch
Jan Aert Myckarts
Goyart Henrix vanden Nuwenhuys

BP 1459-1460 Bakel f 242v
Aleit weduwe Aert Bruysten Henrick Kersmekers, en haar zn. Franck

BP 1459-1460 Bakel f 242v
Willem Aert Vondermans
Aleit zn. w. Aert Wondermans X Yda

BP 1459-1460 Bakel f 281v
Goyart en Jan en Lijsbeth en Henrixken nat. kinderen w. Roelof vander Hyndert en hun schoonbroer Peter Henrick sWevers man van Kathelijn

BP 1459-1460 Bakel f 281v
Jan nat. zn. Lambert van Beke

BP 1459-1460 Bakel f 290v Milheze
Dirck Janss van Bruheze (bezat chijnsen in Mylheze)

BP 1459-1460 Bakel f 305 v
Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan zn. w. Aert Udenmans
Roelof, Marselis, Jan en Mechtelt kinderen w. Joost Marselis Henricx

BP 1459-1460 Bakel f 305 v
Herman Lambert Pyngen
Henrick van Beest
Jan van Cleve man van Mechteit dr. w. Henrick van Beest

BP 1459-1460 Bakel f 305v
Jan Gerits vanden Boghart
Henrick Selen van Helmont

BP 1459-1460 Bakel f 306
Jan Ghijsbertss vanden Berken
Jan Arnt Kortkens
Peter Janss die Berker

BP 1459-1460 Bakel f 312v
Ansem Ansemss vander Eycken
Henrick nat. zn. Daniel

BP 1460-1461 Bakel f20
Aert Aert Struelens bezit de helft in de hoeve “ter Hoger Schaut1
(vroeger van Robbert van Neijnsel)

BP 1460-1461 Bakel f 20
Henrick Janss vander Stappen

BP 1460-1461 Bakel f 53
Goyart vander Rullen man van Hilleke Matheeus die Peyster
Rutger vanden Bomen (bezit een hoeve op Mathijs eijnde)

BP 1460-1461 Bakel f 60
Jan vanden Goer zn. w. Nodeken vanden Kerchove
Willem Posteel
Henrick Willemss vanden Goer
Anthonis gasthuis in den Bosch

BP 1460-1461 Bakel f 74
Mathijs die Bercker
Aert vander Egelmeer
Lambert Alitten zn. w. Lambert Alitten zn zijn zn. Marselis
land in Milheeze genaamd dat groet “Mylleken” in die dingbank van Bakel

BP 1460-1461 Bakel f 88v
Aert Goyarts van Huesselingen
Aert Henrick Hoernken
Rutger vanden Zande

BP 1460-1461 Bakel f 135v
Henrick Janss vander Stappen
Jan van Bladel, vleeshouwer

BP 1460-1461 Bakel f 136v
Aert Aert Struelens bezitter van de helft van de hoeve “tgoet ter Hoger Schaut” (van w. Robbert van Neynsel)

BP 1460-1461 Bakel f 170v
Claes zn. Jan Claess vanden Steen X Jut
Henrick Henricx die Greve
Jan Claess vanden Steen man van Jut Jan Zibben vander Schueren

BP 1460-1461 Bakel f 170v
Jan Henrix die Greve

BP 1460-1461 Bakel f 171v
Jan Henrick meester Henrics weduwnaar van Yda Goyart van Buedel, en zijn zn. Bruysten

BP 1460-1461 Bakel f 211v
De duitse orde bezat vier hoeven op Grotel
Jan Godschalck Roesmont

BP 1460-1461 Bakel f 225
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa
Dirck Dircx van Tuynen
Thomas Everartss van Mylheze
Everart Jan Evertss van Mylheze

BP 1460-1461 Bakel f 225 Mylheze
Gerit Janss vanden Laer
Jonkvr. Anna weduwe van Gerit vander Aa en haar broer Goyart

BP 1460-1461 Bakel f 254 Milheze
Heilwich weduwe Jacop Aert Jueten
Jan die Wael
Henrick Marselis die Molner
Peter Janss die Bercker

BP 1460-1461 Bakel f 273
Aert, Jan, Jacop en Heylwich kinderen w. Aert Struelens (goederen ter Scaut)
Robbert van Neynsel 274
Jan Aertss van Bladel

BP 1461-1463 Bakel f6
Hr. Claes vander Dussen landtcommandeur van de Biezen geeft in erfp. aan Jan Myckart (die al op die hoeve zit) een hoeve (van thuis van Deurne) op gheen Hilacker aan die Beke om 4 mud rog Helmontse maat op Lichtm. en een grondc. 27 oct. 1461
(opmerking: KADOG regest 328)

BP 1461-1463 Bakel f 8v
Aleit weduwe van Dirck Gerit Sceper en haar zns. Gerit, Henrick en Denijs

BP 1461-1463 Bakel f 8v
Henrick van Beest bezitter van een huis, erf, hof, aangelag geheten tgoet tot Sceepstal, naast de hoeve tgoet ter Kemenaden.

BP 1461-1463 Bakel f 8v
Jan Aertss Bossus
Goossen Henrick Lynen
Hr. Jan Buys, priester

BP 1461-1463 Bakel f 134v
Joost van Holten man van Jonkvr. Margriet dr. w. Willem van Dynther X Jonkvr. Elsbeen Jan Wijflet
verkoopt aan Jan Bertout Janss van Wijflet
1/6 deel in een windmolen. 4 dec.1461

BP 1461-1463 Bakel f 161
Jan Aertss van Bladel
Peter Zibrechtss van Plees
Aert Aertss van Bladel
Corstiaen Campaerts zn. w. Jan van den Camp

BP 1461-1463 Bakel f 170
Jan Willemss Bierman man weduwnaar van Christijn Henrick Philips
Dirck Henrick Philipss

BP 1461-1463 Bakel f 172v
Gerit en Henrick zns. Engbrecht van Amstel X Hadewijch Gerit Philips
Henrick Koc, wolwever weduwnaar Lijsbeth dr. w. Engbrecht v. Amstel X Hadewijch

BP 1461-1463 Bakel f 220
Gerit vander Scaut nat. zn. w. Jorden vander Scaut, weduwnaar van Heylwich Goessens van Elekom, en zijn zoon Jan

BP 1461-1463 Bakel f 348v
Jan van Bladel, vleeshouwer
Dirk, Jan, Aleit en Lijsbeth kinderen w. Hubrecht (Hoebbe) vanden Rijpelsberge

BP 1461-1463 Bakel f 363
Dirck Matheeus Kytsart
Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut

BP 1461-1463 Bakel f 363
Dirck en Gerit zns. w. Aert Vrancken
Gerit Claes Hagens van Scijnle
Jan Aertss van Bladel

BP 1461-1463 Bakel f 385
De Duitse orde bezit een hoeve op Grotel onder Bakel en Gemert

BP 1461-1463 Bakel f 388v
Gerit zn. w. Udeman die Wolf
Henrick Janss die Bercker
Henrick die Hanscoemeker zn. van Peter Janss

BP 1461-1463 Bakel f 462
Henrick Henrix van Beest
Henrick Gerrit Selen
Jonkvr. Heilwich dr. w. Henrick van Beest

BP 1463-1464 Bakel f36
Ghijsbert Janss vanden Maey
Henrick, Gerit en Aert zns. w. Henrick Thijss
Jan Gerit Kaerls

BP 1463-1464 Bakel f 36
Cornells, Margriet en Margriet de jonge kinderen, Mathijs Henrick Thijss

BP 1463-1464 Bakel f 60
Jan van Bladel, vleeshouwer
Jan Byerman zn. w. Wellen Korstiaens
Jan Willemss

BP 1463-1464 Bakel f 74v
Frederick Michelinc zn. w. Jacop
Peter Claess van Bakel
Goessen Toelinc

BP 1463-1464 Bakel f 222
Gerit Knuyt
Ghijsbert Janss vanden Waey
Jan Gerit Kaerls

BP 1463-1464 Bakel f 74v
Joost, Kathelijn en Ermgart kinderen w. Jan vander Overschot

BP 1463-1464 Bakel f 82v
Jacop nat. zn. Jan Wellenss van Beke heeft opgedr. aan een sekr. t.b.v. Mr. Gerit Hornken, priester, die hoeve van “Loeffenne” (van w. Gerit van Ampstel) te Bakel bij de brug. 23 juii 1464
Marcelis van Hoculem had die hoeve van Loeffenns opgedr. aan Jacop nat. zn. Jan Wellens van Beke.

BP 1463-1464 Bakel f 135v
Jan Byerman zn. w. Willem Korstiaens heeft opgedr. aan Jan Willemss van Erpe 4 buunder beemd “die Vloet”
een wei eeussel “die Loybrugge”
en een stuk hei “den Berchart”. 13 sep.1464
(Jan Byerman had die verkr. van Jan van Bladel, vleeshouwer)

BP 1463-1464 Bakel f 164v
Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1463-1464 Bakel f 177v
Gerit Thomass vander Eycken
Jan en Aert, zns. w. Aert Mickart en Jan Hubrechtss van Rypelsberch hadden de helft van de hoeve “tguet te Tuynen” in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stoven, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.

BP 1463-1464 Bakel f 177v
Jan zn. w. Jan van Loen alias die Guylicker

BP 1463-1464 Bakel f 207v
Ansem van Bladel zn. w. Jan Giben verkoopt Ghijsbert Ansems vander Eycken een huis op Overschot en landerijen. 6 sep.1464

BP 1463-1464 Bakel f 222
Henrick, Gerit en Aert zns. w. Mathijs Henrick Thijss
Lijsbeth weduwe Peter Brugmans

 

 

BP 1463-1464 Bakel f 224v Bruheze
Mechtelt weduwe Claes van Colen
Aert Bremmen
Daniel van Bruheze

BP 1463-1464 Bakel f 232v
Jan van Overschot van Bakel

BP 1464-1465 Bakel f27
Peter Willem Tuppens
Aert die Cuper
Henrick van Thuynen

BP 1464-1465 Bakel f 27
Philip Jan Philipss
Henrick Gerit Celen
Rutger van Eyck+

BP 1464-1465 Bakel f 39
Broeder Goossen van Herentals prior der Predikheren inden Bosch
Aert Metten Sweger
Jan die Wylde

BP 1464-1465 Bakel f 39
Jonkvr. Hadewijch vander Schaut vrouw van Geerlinck Watermale

BP 1464-1465 Bakel f 66v-67
Lijsbeth Roelofs vander Hyndert
Peter vander Schaut (nat. zn. Jacop.67) man van Henrixken Roelof (Goyarts)
vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 66v
Jan Aert Cortsmitss+
Henrick Vlemync
Peter Henrick Sweverss man van Kathelijn Roelof Goyarts vander Hyndert 67

BP 1464-1465 Bakel f 67
Goyart en Lysbeth kinderen w. Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 168
Peter de oude zn. w. Jan Brouwers
Dirck Jan Rietvoerts
Peter en Jan zns. w. Jans Brouwers

BP 1464-1465 Bakel f 172
Goyart en Lijsbet en Jan en Claes nat. kinderen w. Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 172
Peter Henrick sWevers man van Kathelijn nat. dr. w. Roelof Goyartss vander Hyndert
Peter nat. zn. w. Jacop vander Schaut man van Henrixken nat. dr. w. Roelof van Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 172
Jan Aert Myckaert
Jan nat. zn. Lambert van Beke
Jan Bierman zn. w. Wellen Corstiaens

BP 1464-1465 Bakel f 172
Willem en Jan zns. van Jan Willem Janss
Willem, Jut en Aleyt kinderen Henrick sCrammen

BP 1464-1465 Bakel f 174v
Willem Yewaen Goyartss man van Aleyt Henrix vander Heyden
Mathijs Janss die Beircker

BP 1464-1465 Bakel f 184
Lambert Aert Heyntkens
Goyart Willem Copijs
Heilwich Thomas vander Vesten

BP 1464-1465 Bakel f 234
Jan nat. zn. Jan Wellenss van Beke heeft opgedr. aan broeder Matheeus Gerit Celen, regulier rector der zusters van Helmond, de hoeve “Loeffenne”, bij de brug (van w. Gerit van Amstel). 11 jan.1465 n.st.
Jacop nat. zn. Jan Wellenss van Beke had de hoeve “te Loeffenne” verkregen van Marcelis van Hoculem.

BP 1464-1465 Bakel f 266v
Dirck, Claes, Willem, Aert, Aleyt en Agnes kinderen w Willem van Bergelen
Henrick Wijnrix van Herende
Dirck de molenaar van Lyeshout
Aert vanden Griende+

BP 1464-1465 Bakel f 267v
Willem Willemss van Bergelen
Henrick Aertss van Herende
Dirck de molenaar van Lieshout
Jan en Peter, Gerit, Andries en Margriet, kinderen w. Jan vander Vloet zn. w. Jan vanden Hoernic

BP 1465-1466 Bakel f65
Peter Henrick sWevers
Mathijs de Beircker
Reyneer Henrick sWevers

BP 1465-1466 Bakel f 121v
Aert Marcelis Sijlmans vernadert de hoeve “Loefvenne” (die broeder Matheeus Gerit Selen, priester, verkregen had van Jacop van Beke, nat zn. Jan van Beke)
5 okt.1465

BP 1465-1466 Bakel f 129v
Jan en Henrick, Mechtelt, Gerit, zns. Jorden Janss vander Schaut en hun schoonbroer Henrick van Beest (tgoet “ter Schaut”)

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Jan nat. zn. w. Hr. Jan van Vijfeijcken, priester man van Margriet nat. dr w. Ghijssela nat. dr. w. Zeger van Wordragen en van w. Hr. Aert vanden Ghoer, perpetuus vicarius van Hees.

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Willem vanden Ghoer man van Mechtelt en hun zns. Henrick en Gielis en hun schoonzoon Ghijsbert Willem Janss man van Jenneke.

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Mechtelt en Kathelijn nat. drs. w. Hr. Aert vanden Ghoer, perpetuus vicarius van Hees, en van w. Ghijssela

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Aert Haertscheen man van Jenneke nat. dr. w. Hr. Aert vanden Ghoer en van w. Ghijssela
Peter Haeck man van Yda nat. dr. w. Hr. Aert vanden Ghoer en w. Ghijsela.

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Henrick Willemss vanden Ghoer

BP 1465-1466 Bakel f 209v
Goyart van Ayen

BP 1465-1466 Bakel f 210
Goyart vanden Rullen man van Hilleke Matheeus die Pesser
Rutger vanden Bomen (Bezit een hoeve op Mathijs eijnde.)

BP 1466-1467 Bakel f168
Een mis in de week – op St. Jans Baptist- en St. Anthonis altaar in de kerk van Bakel, gesticht door Jan van Bladel, vleeshouwer, met 16 vaten rog, Helmondse maat op Lichtm. uit een Hogenbeempt aen die Hogestraet in Doerne
Als die mis met wordt gelezen, moet de rector van dat altaar telkens een stuiver betalen aan de kerkmrs. voor de bouw der kerk.

BP 1466-1467 Bakel f 197v
tClaraklooster in den Bosch
Rutger Boest
Jorden Jordenss vander Oetheren
Aert Rover Boest zn. w. Aert Rover Boest

BP 1466-1467 Bakel f 206v
Jorden Jordenss vander Oetheren
Jan Roelofss van Maren

BP 1466-1467 Bakel f 267v (of 207v) Milheze
Jan Janss van Gerwen (bezit een hoeve)
Aert Beerwout

BP 1467-1468 Bakel f7
Kathelijn weduwe Aert nat. zn . w. Pauwels Cupers, en haar kinderen Hector en Geertruyt.
Henrick Janss die Berker
Lijsbeth nat. dr. Jan Mickart

BP 1467-1468 Bakel f 11v
Jonkvr. Jenneke weduwe Jan die Luw, geeft aan haar kinderen Goyart, Jan, Adam, Wouter, Willem, Marselis, Heylwich, Margriet, Hadewijch, Alveraet, Oda en Margriet de jonge en Dierxke, haar tocht in een hoeve “op Vlinckenvloeghe”. 2-1-1468 n. st .

BP 1467-1468 Bakel f 18
Henrick Janss die Bercker
Lijsbeth nat. dr. w. Jan Myckart
Aert nat. zn. Pauwels Cupers
Gerit Janss van Amstel

BP 1467-1468 Bakel f 22v
Jan Peter Hennekens man van Heilwich Jan van Oerle, geeft. in erfpacht aan Wouter nat. zn. w. Peter die Lu, 1/4 deel in huys, erf, hof, land en wei eusel tot Genen eijnd, om 2 mud rog Helmondse maat op Lichtm. 2 mrt.1468 n.s

BP 1467-1468 Bakel f 23
Jan Peter Hennekens, geeft die pacht van 2 mud rogge aan Jan Hubrechts vanden Rypelsberch. 3 mrt.1468 n.st.

BP 1467-1468 Bakel f 39v-40
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa
Jan Aert Corstiaens
De tafel vande H.Geest in Bakel

BP 1467-1468 Bakel f 51v
Jan Rutgerss van Espe (faezit de hoeve in Espe)
Henrick nat. zn. Hr. Dirck Hanrick Martens van Zoemeren, investiet van Zoemeren.

BP 1467-1468 Bakel f 70
4 hoeven vande Duitse Orde in de Parochies Ghemert en Bakel op Grotel.

BP 1467-1468 Bakel f 80
Jan Jan Vloeimans (met Jan Peter Hennekens en Gerit van Amstel) heeft gehuurd voor drie jaar v.w. Kerstm. ll. van de Hertogelijke rentmr. Goessen Heym de Vorsterij van Bakel, om 6 riders (van 26 stuivers) half op St. Jan en half op Kerstmis. 29 dec.1467

BP 1468-1469 Bakel f5
Jan Rutgers van Erp bezit de hoeve “Esp” (vroeger van Frederick Mychelinck)

 

 

BP 1468-1469 Bakel f 81 Bruheze
Aert Stamelart van Uden . . om van Marselis van Uden
Aert Stamelart zn. w. Henrick Kremer
Hogart en Hr. Aert zns. w. Goyart van Bruheze
pacht uit tgoet te “Bruheze”
Corstien vanden Meeracker
Jonkvr. Johanna weduwe Peter van Best

BP 1468-1469 Bakel f 98
Beatrijs weduwe Dirck Helmich van Kamyck (broer van Gerit)
Alart van Moersel
Gerit Janss van Ampstell

BP 1468-1469 Bakel f 195
Hoeve “Cruysschot” (maning van een pacht.)

BP 1468-1469 Bakel f 266
Broeder Matheeus Gerit Celen regulier kannunik, bestuurder van tregularissen klooster te Helmond, bezit de hoeve te “Loeffenne” (van w. Gerit van Amstel) bij de brug. (Willem had die hoeve verkr. van Jacop nat. zn. Jan Willems van Beke)

BP 1468-1469 Bakel f 310v
Jan, Adam, Willem en Margriet kinderen w. Jan die Luw, hebben opgedr. aan hun broers en suster Goyart, Wouter, Marselis en Alveraet, vier achste delen in een hoeve in Bakel en een beemd op Meelschot in Ghemert. 11 mrt.1469 n.st.

BP 1468-1469 Bakel f 310v
Hubrecht Dirx, pachter op een hoeve van w. Jan die Luw

BP 1468-1469 Bakel f 332v
Jan Joesten van Weert verkoopt aan Jan Bierman, een stuk land “die Langmil” in Milheze. 27 apr.1469

BP 1468-1469 Bakel f 352v
Lucas Marcelis vander Eycken man van Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Michelinck
Jan Rutgers van Erpe man van Jonkvr. Ermgard dr. w. Frederick Michelinck X Jonkvr. Marie
Gerit Jan van Amstel

BP 1468-1469 Bakel f 362v
Marcelis Thomass vander Eycken man van Heylwich Aert Goyarts
Lambert Lambert Alijtens
Jan Robberts vanden Vossenberch

BP 1468-1469 Bakel f 26v
Jan Steenwech, rentmr. van Echternach, verhuurt aan Willem Byerkens van 16 jaar v.a. St. Jan ll. de kleine tiend (van Echternach) inde Par. Bakel. Kosteloos zolang Willem leeft.
Sterft Jan, dan houdt de huring op, ook als Willem sterft houdt de huur op.
16 dec.1469

BP 1468-1469 Bakel f 148v
Peter Jan Huyben
Jonker Willem van Gent

BP 1468-1469 Bakel f 186
Aleyt weduwe Jan van Asperen, bontwerker
Thomas van Mameren
Jan van Authoesden
Cornells Aert Vrient
die hoeve van Loefvenne van w. Gerit van Amstel
Marten Jan vander Bogart

BP 1468-1469 Bakel f 186v
Engbert van Uden zn. w. Jan Luedinx
Goyart Mostart man van Deliaan Jan Luedinx
Aert Zweders
Jan vanden Bosch nat. zn. w. Jan Herbert Brants, bontwerker
Mathijs Janss die Berker

BP 1468-1469 Bakel f 352v
Jan Henrick Coensoen man van Hilleken Willem Jan Sterken van Helmont
Jan zn. w. Jan van Authoesden
tklooster Marienhage bij Eijndoven.
die hoeve te Papenrijt van w. Jan van Authoesden

BP 1468-1469 Bakel f 437
Henrick Robbertss vanden Vossenberch
Frederick Michelinc 437v
Jacop Willem Soems

BP 1468-1469 Bakel f 494
Andries en Jan zns. w. Henrick vander Merendonck

BP 1468-1469 Bakel f 499v
Jan nat. zn. w. Hr. Gerit van Eyck, priester
een huis op Esp (vroeger van Frederick Michelinc; later van Jan Rutgers v. Erp)
Henrick Henrick Wouterss

BP 1469-1470 Bakel f26v 16-12-1469
Jan Steenwech, rentmeester van Echternach, verhuurt aan Willem Byerkens voor 16 jaar vanaf st jan ll. De kleine tiend (van Echternach) in de parochie Bakel
Kosteloos zolang Willem leeft, sterft Jan, dan houdt de huring op. Ook als Willem sterft houdt de huur op.

BP 1469-1470 Bakel f148v
Petr Jan Huyben
Jonker Willem van Gent

 

 

BP 1469-1470 Bakel f186
Aleyt wed van Jan van Asperen, bontwerker
Thmas van Mameren
Jan van Autheusden
Cornelis Aert Vrient

BP 1469-1470 Bakel f186
Die hoeve van Loephenne van wijlen Gerit van Amstel
Marten Jans van den Bogart

BP 1469-1470 Bakel f186v
Engbert van Uden zn w Jan Ludinx
Goyart Mostart, man van Deliaan Jan Ludinx
Aert Zweders

BP 1469-1470 Bakel f186v
Jan van den Bosch nat zn w Jan
Herbert Brants, bontwerker

BP 1469-1470 Bakel f186v
Mathijs Jans die Berker

BP 1469-1470 Bakel f352v
Jan henrick Coensoen, man van Hilleken Willem Jan Sterken van Hemont
Jan zn w Jan van Authoesden
Klooster Marienhaghe bij Eijndhoven

BP 1469-1470 Bakel f352v
Die hoeve Te Papenrijt van w Jan van Authoesden

BP 1469-1470 Bakel f437, 437v
Henrick Robbertis van den Vossenberch
Frederic Michelinc
Jacop Willem Soems

BP 1469-1470 Bakel f494
Andries en jan zoons van w Henrick van der Merendonck

BP 1469-1470 Bakel f499v
Jan nat zn w heer Gerit van Eyck priester
Een huis op Esp vroeger van Frederick Michelinc, later van Jan Rutgers van Erpe

BP 1469-1470 Bakel f499v
Henrick Henrick Wouterssn

 

 

BP 1470-1471 Bakel f 12
Broeder Matheeus Gerit Celen, regulier kanunnik en bestuurder van tregularissenklooster te Helmont, heeft opgedr. namens tklooster aan Cornelis Aert Vrient, die hoeve te “Loefvenne” (van w. Gerit van Amstel) bij de brug.
20 okt.1470
Broeder Matheeus had die hoeve verkregen van Jacop nat. zn. Jan Wellens van Beke.

BP 1470-1471 Bakel 30v
Jonker Willem van Ghent, bezit de hoeve te Asdonck

BP 1470-1471 Bakel 62v
Marcelis Moerkens
De kinderen w. Peter Henrick Clerx
Dirck Willemss die Weer

BP 1470-1471 Bakel 93v
Gerit Henrix vander Hallen, bezit die hoeve “Dieprijt” tot Ghenen Eijnde.

BP 1470-1471 Bakel 166v
Hr. Ghijsbert, priester, Ricart en Henrick zns. w. Ghijsbert Mullinck en hun schoonbroers Engbert Henrick Kempe, man van Aleijt en Jan Aert Jacops man van Jut
Willem Bouman
Jan Wael
Claes der Kijnder alias Plaetmeker
Joost Willem Peters
Jan Didden
Thomas Blockmaker 167
Jan Wael

BP 1470-1471 Bakel 167
Henrick vanden Beirken
Jan van Berflaesschen
Fueyssa dr. w. Ghijsbert Vullinck

BP 1470-1471 Bakel 223
Gerit Alartss van Middelrode man van Kathelijn Jacop Gielis Cuper
Jan Janss van Authoesden 223v
Claes van Lymborch
hoeve Papenrijt

BP 1470-1471 Bakel 230
Jacop Gerit Jan Vrancken
Dirck en Gerit, zns. w. Aert Vrancken
Gerit Claes Hagens van Scijnle
Yda weduwe Jan van Bladel, vleeshouwer
Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut
19 buunder land in dat Broecker Schaut bij Rijpelberchsacker

BP 1470-1471 Bakel 242
Aert Henrick Vrederix (bezit een huis in Milheze in die Vennen)
Hr. Henrick Dirck Ansems, priester

BP 1470-1471 Bakel 258v
Lijsbeth weduwe Henrick Geritss vander Merendonc
Claes van Lymborch
Jacop Henrick Geritss vander Merendonc
de hoeve Papenrijt was van Jan Janss van Authoesden (in 1471 blijkbaar van Claes van Lymborch)

BP 1470-1471 Bakel 277v
Hr. Jan Sluyter van Bakel, priester

BP 1470-1471 Bakel 279
Jan en Margriet en Goyart kinderen van w. Jan Goyart Huben des Mersmans, en hun schoonbroers; Andries Lodewijxkss vander Strijpt man van Aleit, Aert Michiels vander Weteringen man van Lisbeth en Lodewijck Lodewijck vander Strijpt man van Jut
Wautger Geritss vanden Yevelaer weduwnaar van Aleyt Jan Goyart Huben des Mersmans

BP 1470-1471 Bakel 279
Jan zn. w. Claes van Kessel X Jut Goyart Huyben des Marsmans
Peter Pauwels Theeuss man van Jut en nun zn. Goyart

BP 1470-1471 Bakel 279
Henrick Gielis Willemss
Jonkvr. Heilwich Henrix vander Schaut (beurde vroeger een pacht uit de hoeve “die Papenrijt”)

BP 1470-1471 Bakel 279
Hubrecht Goyart Huben des Mersmans
Jan Leunis vanden Kelre
Yda weduwe Jan Aertss van Bladel, vleeshouwer

BP 1470-1471 Bakel 279v
hoeve “die Hoge Schaut” (van Ida weduwe van Jan Aertss van Bladel.)
(vroeger van Robbert Robbertss van Neynsel)

Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
1516 Akte van overdracht, verleden voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, van erfpacht van 1 mud rogge uit huis, hof, land en weide in Bakel, Op Rucvoirt, door Arnoldus Ade, priester, aan Hendrik Bredebaart
Datering 1470

BP 1471-1472 Bakel f40
Jan en Aert zns. w. Aert Mickaert en Jan Hubrechts van Rijpelsberch, hadden de helft vande hoeve “tguet te Tuynen” (van w. Amelis van Milheze) in Milheze in erfp. gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stoven, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.
Amelis Henrick Stovens
Frederick Jan Claess 40v

BP 1471-1472 Bakel f 40v
Houtwassen op Berchvlaes en in die Beircken

BP 1471-1472 Bakel f 41v
Jan Bierman heeft opgedr. Jan Claess vanden Hoeve, een stuk lans die “Langmil” in Milheze 4-1-1472 n.st.
(Jan Bierman had ’t verkregen van Jan Joosten van Weert)

BP 1471-1472 Bakel f 41v
Jan Bierman heeft opgedr. Jan Claess vanden Hoeve, een stukje land “dat cleyn Milleken” in Milheze 4-1-1472 n.s.

BP 1471-1472 Bakel f 109v
Jonker Willem van Ghent, Hr. van Rijxstel, Aerle, Beek en Stiphout bezit de hoeve ter “Asdonck”

BP 1471-1472 Bakel f 199
Hoeve “Papenrijt”, vroeger van Jan van Authoesden, nu van Claes Claess Sufflet

BP 1471-1472 Bakel f 239
Jan Goyart Bossus
Gerit, Henrick en Denijs zns. w. Dirck Geritss Sceper
Goessen Henrick Selen van Helmont
tgoet tot Sceepstal. naest tgoet ter Kemenaden

BP 1471-1472 Bakel f 314
Willem Peter Keelbreker en Jan Marten Pauweter, manen pachten uit de hoeve “Cruysschot”

BP 1471-1472 Bakel f 365
Aert Hepken Janss van Wetten
Jan Janss die Haze man van Leyt Jan Hepken Jan van Wetten

BP 1471-1472 Bakel f 365
Claes van L/mborch, pleiter
Goyart Henrick Cupers, bontwerker
pacht uit het goed “Papenrijt”

BP 1472-1473 Bakel f47
Jan Thomas Templer man van Yda dr. w. Jan Janss van Loen alias die Guylicker
Gerit Thomass vander Eycken

BP 1472-1473 Bakel f 47
Jan en Aert, zonen w. Aert Mickaert
Jan Hubrechtss van Rijpelsberch
Ancem Jan Maess

BP 1472-1473 Bakel f 47
Amelis Henrick Stovens
de hoeve “te Tuynen” in Milheze was vroeger van Amelis van Milheze

BP 1472-1473 Bakel f 47
Amelis Thomas Jan Maess
Jan vanden Hoernic
Aert Aert Gebackemans

BP 1472-1473 Bakel f 85
Henrick en Jan nat. zns. w. Berthout van Wijfflet X Margriet nat. dr. Hr. Henrick vander Heyden
Jan wett. zn. w. Berthout Wijfflet

BP 1472-1473 Bakel f 85
Jan Willemss van Dynther en Joost van Holten, bezitten 1/6 deel in een windmolen

BP 1472-1473 Bakel f 93
Willem Jan Dicbier man van Jenneke Jorden vander Schaut (weduwe van Jan v. Haerlem)
Dirck en Joest, zns. w. Jan van Haerlem X Jenneke Jorden vander Schaut

BP 1472-1473 Bakel f 93 (zie ook 257)
Goyart vander Heyden Aertss (93v) man van Agnes dr. w. Jan van Haerlem X Jenneke Jorden v.der Schaut
Amijs Peter Didden 93v

BP 1472-1473 Bakel f 93v
Jorden vander Schaut+ man van Jonkvr. Reyse+
Aert Sluyter

BP 1472-1473 Bakel f 153v
Henrick Henrick Wouterss
Frederick Michelinck
Jan nat. zn. w. Hr. Gerit van Eyck, priester
Mathijs Janss die Beircker

BP 1472-1473 Bakel f 163
Hr. Gijsbert, Ricard en Henrick, priester zns. w.. Gijsbert Vullinc en hun schoonbroers Engbert Henrick Keympe en Jan Aert Jacopss

BP 1472-1473 Bakel f 163
Jut weduwe Ansem Janss vanden Berflaesschen en haar kinderen Dirck en Mechtelt

BP 1472-1473 Bakel f 163
Herinxke dr. w. Henrick Martens X Mechtelt Ansem Jan vanden Berflaesschen

BP 1472-1473 Bakel f 163 i.m.
Henrick Jacopss vanden Loeken
Jan Henricxs van Oerle
Gevart Jan Peterss

 

 

BP 1472-1473 Bakel f 163
Joost Willem Peterss
Jan van Berflaesschen
Jan Wael

BP 1472-1473 Bakel f 192
Hr. Henrick vander Aa, ridder, Hr. van Buckhoven zn. w. Gerit zn. w. Gerit zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder
St. Geertruidsklooster in den Bosch

BP 1472-1473 Bakel f 192
Dirck Dirx vander Vesten had een erfp. gekregen (vroeger, van Gerit zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder
De hoeve “tot gheenen Eijnde (vroeger van Goyart van Sceepstal)

BP 1472-1473 Bakel f 192v
Mr. Jan Marcelijs van Bakel

BP 1472-1473 Bakel f 204
Jan Rutger Willemss van Erpe, bezit een hoeve op Espe

BP 1472-1473 Bakel f 214
Gijfken (=Genofa) weduwe van Dirck Dirx die Bever
Gijsbert Lambertss van Rijsingen
Joost Wiilem Peters, bakker

BP 1472-1473 Bakel f 215
Zuster Sophie Doncs, int St. Geertruidsklooster in den Bosch dr. w. Willem Darck X Barbara
Eva, begijn in den Bosch weduwe van Mathijs Cleijnael
Hoeve (van Henrick Gert Colen)
Hr. Mathijs, priester, zn. w. Willem Donk X Barbara
Mr. Aert vanden Cluyten man van Hillegont dr. w. Willem Donck X Barbara

BP 1472-1473 Bakel f 250
Alveraet dr. w. Jan die Lu (bezit 1/4 deel in de hoeve te “vlinkevloege”, vroeger van haer vader)
Jan van Hedel.

BP 1472-1473 Bakel f 282
Peter Henrix vanden Hovel weduwnaar van Hadewijch Wouters vanden Staeck
Henrick vanden Goer
Jan Dirck Pauwelss

BP 1473-1474 Bakel f80v
Hoeve tguet “der Asdonck” (van Willem van Ghent)

 

 

BP 1473-1474 Bakel f 131
Willem Peter Artss
Goyart van Lyemde
Hr. Mathijs, priester, Hillegont en Sophie (zuster in St. Geertrudisklooster in Den Bosch), kinderen van Willera Donck.

BP 1473-1474 Bakel f 131v
Mr. Aert vander Cluyten man van Hiilegont Willem Donk

BP 1473-1474 Bakel f 271
Henrick die Hantscoemeker Janss
Gerit Udemanss die Wolff
Aert Reyners van Kemenaden man van Heylwich Henrick Jan die Hantscoemeker

BP 1473-1474 Bakel f 276v
Hoeve “Cruysschot” aan die Aa, van Everart Gevartss van Doernen, met 6 mudzaad bouwland, 19½ bunder beemd en nog 8 bunder beemd.

BP 1474-1475 Bakel f11v
Jonkvr. Heylwich Henrick van Beest
Beatrijs Henrick van Beest
Margriet dr. w. Ghijsbert Kuyst X Katherijn Henrik van Beest

BP 1474-1475 Bakel f 52
Gerit Henrick Celen (krijgt de helft van die Beestsche heyde in Milheze)
Rutger Henrix van Beest

BP 1474-1475 Bakel f 165v
Aert Lambert Arntss
Henrick Jacopss vander Loeken
Peter en Henrick, zns. w. Jan Peterss vanden Loeken

BP 1474-1475 Bakel f 165v
Thomas Goyart Maess

BP 1474-1475 Bakel f 166
Jacop Willemss die Oem

BP 1474-1475 Bakel f 166-166v
Jan zn. w. Aert van Vranckenvoert X Hillegont en zijn schoonzoon Henrick Gerit Gieliss man van Marie

BP 1474-1475 Bakel f 170
Jan en Rutger zns. w. Dirck Ancemss
Jan Byerman zn. w. Wellen Wellenss de oude

BP 1474-1475 Bakel f 170
Hr. Henrick Dirck Ancems, pr.
Aert Henrick Vrederix .
Gielis Dirx vander Poorten

BP 1474-1475 Bakel f 174
Dirck Aert Arntss van Aerle
Henrick Myckarts
Peter en Henrick zns. w. Jan Peterss

BP 1474-1475 Bakel f 181v
Jorden Jorden Jordenss vander Oetheren
Jan van Brakel zn. w. Eustaes van Brakel de oude
Cornelis Aert Vrients
pacht uit het goed “Loefvenne”

BP 1474-1475 Bakel f 186v (257)
Lucas Celen Ansemss man van Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Michelinc
krijgt van Jan Rutgerss van Erpe man van Jonkvr. Ermgart Frederick Michelinc een hoeve op Espe in Bakel met beemden onder Erpe en Beke 23-3-1475 n.s.

186v
Hr. Willem van Erpe, ridder vernadert de hoeve op Espe op 5-3-1476 n.s.
en geeft die weer aan Lucas Celen Ansemss op 31-5-1476

BP 1474-1475 Bakel f 187
Jan Janss van Authoesden (bezit. de hoeve Papenrijt)
Jan Aertss van Erpe

BP 1474-1475 Bakel f 188v
Dirck Willemss die Weder, kerkmr. van Helm.
Goyart vanden Rullen
Michiel Goyarts van Aeyen

BP 1474-1475 Bakel f 188v
Rutger vanden Bomen (bezat vroeger een hoeve op Mathijs eijnde)

BP 1474-1475 Bakel f 196v
Lucas Marcelis Ansemss man van Jonkvr. Marie (wedue van Frederick Michelinck)
bezit een hoeve op Esp (vroeger van Frederick Michelinck)
Henrick Myckart

BP 1474-1475 Bakel f 197v
Jacop Jacopss vander Schaut en zijn zoon Jan
Ida weduwe van Jan van Bladel (198.) bezit de Hoeve “die Hoge Schaut”

BP 1474-1475 Bakel f 285v
Claes van Lymborch, advocaat heeft opgedr. Jan Aertss van Espe, de hoeve “die Papenrijt”, vroeger van Jan van Authoesden, met alle beesten daarop. (pachter Thomas die Raet). 24-1-1495 n.s.

BP 1475-1476 Bakel f94
Lucas Celen man van Jonkvr. Marie, weduwe van Frederick Michelinck
Jan Rutgerss van Erpe .

BP 1475-1476 Bakel f 94
Hr. Willem Rutgerss van Erpe, ridder, heeft vernadert een hoeve ( van w. Frederick Michelinck) op Espe. 5-3-1476 n.s.

BP 1475-1476 Bakel f 101v
Hr. Jan van Attendoren, pastoor in Gemert, Bakel en Doerne, van de Duitse orde

BP 1475-1476 Bakel f 110v
Margriet wedue Jan Noeden, bezit 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot”

BP 1475-1476 Bakel f 131 (134v) (136)
Gerit van Berkel beurde vroeger chijnzen in Bakel
(Behorende bij de chijnsen van Asten)

Heerlijkheid Asten, 1337 – 1955
177 Akte van verklaring, verleden voor schepenen ‘s-Hertogenbosch, door Bertold Back dat hij zich houdt aan akte, waarbij hij van Peter van Bousiez, heer van Heeswijk, Dinther, Asten en Gestel bij Oisterwijk, heerlijkheid, hoge en lage justitie, kasteel en andere rechten en goederen in Asten had verkregen, als ook aan akten, waarbij grondcijnzen van Asten en Bakel door Peter Bousiez aan Herman Coenen, en door Herman Coenen aan hem Bertold waren overgedragen
Datering 1476

BP 1475-1476 Bakel f 203
Gerit zn. w. Roelof Serijs X Katherijn
en zijn broers Adam en Peter
Jan Wellenss van Beke
Jan Aertss van Erpe
die hoeve “te Papenrijt (van wijlen Jan van Authoesden)

BP 1475-1476 Bakel f 224v
Mathijs Jan Aertss die Beircker
Frederick Michelinck 225
Henrick Henrick Wouterss
Jan Hubrechss vanden Rijpelsberghe

BP 1475-1476 Bakel f 224v
Aleyt en Lijsbeth drs. w. Hubrecht van den Ri jpelsberghe
Joost Arntss vanden Berge, smid van Gemert

BP 1475-1476 Bakel f 327v
Jan zn. w. Jan nat. zn. Jan Tyelenss
Jan Aert Engbertss

BP 1476-1477 Bakel f87
Willem Peterss Keelbreker, maant een pacht van 2 mud en 6 sesteren rog, uit de hoeve “Cruysschot” en uit 8 bunder beemt daaraan.

 

 

BP 1476-1477 Bakel f 149
Jan Aert Engbrechss
Jan zn. w. Jan nat. zn. w. Jan Tyelen
Henrick Ribbertss vanden Vossenberch

BP 1476-1477 Bakel f 172
Jacop Jacopss vander Schaut weduwnaar van Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe
en zijn zoon Jan
Jan Aerts van Erpe 172v

BP 1476-1477 Bakel f 202
Henrick Matheeus Willemss
Jan Aert Engbrechts man van Lijsbeth Lambert Willems
Jenneke en Katherijn drs. w. Marten Goessen Ansemss

BP 1476-1477 Bakel f 297v
Amelis Henrick Stovens weduwn. van Lysbeth Engbert vanden Hoeve en zijn kinderen Henrick, Amelis, Jan, Heylwich en Engel

BP 1476-1477 Bakel f 297v
Jan en Aert zns. w. Aert Mickart
Jan Hubrechtss van Rijpelsberch
Ansem Jan Maess
Gerit Wouterss vanden Bosch

BP 1476-1477 Bakel f 297v
Ansem, Amelis en Lucas zns. w. Thomas Jan Maess
Jan vanden Hoerinc

BP 1476-1477 Bakel f 297v
Jan en Aert, zns. w. Aert Mickart, hadden in erfpacht de helft van de hoeve tguet “te Thuynen” in Milheze (van w. Amelis van Mylheze.)

BP 1476-1477 Bakel f 297v
Anthoniske, Geertruyt en Joriske nat. drs. Roelof Peters Haeck en van Heylwich Jan Wolfs

BP 1476-1477 Bakel f 304v
Jonkvr. Heylwich van Beest maant chijns uit de hoeve op Scheepstall

BP 1477-1478 Bakel f35v
Jan Sijmon Jan sBrouwerss
Dirck Janss Rietvoert
Peter Sijmon Jan sBrouwerss
Willem Robbrechts vanden Vossenberch 36

BP 1477-1478 Bakel f 80
Jacop Jacopss vander Schaut weduwn. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe
en zijn zn. Jan

BP 1477-1478 Bakel f 80
Ida weduwe van Jan van Bladel en haar zn. Henrick
(bezitters vande hoeve “die Hoge Schaut”)

BP 1477-1478 Bakel f 132
Roelof Peter Haecx
Jan Knuyts

BP 1477-1478 Bakel f 132-132v
Anthoniske, Geertruyt en Joriske. nat. drs. Roelof Peter Haecx en van Heylwich Jan Wolfs (zijn dienstbode)

BP 1477-1478 Bakel f 132v
Amelis Henricx Stoven weduwn. van Lijsbeth Eremberts dr. vanden Hove en zijn kinderen : Henrick, Amelis, Jan, Engel en Heylwich

BP 1477-1478 Bakel f 132v
Jan en Aert, zns. w. Aert Mickart en Jan Hubrechts van Rijpelsberch hadden de helft vande hoeve “tguet te Thuynen” in erfpacht
(de hoeve was vroeger van Amelis van Mylheze.)

BP 1477-1478 Bakel f 132v
Ansem Jan Maess
Lucas Thomas Jan Maess
Jan vanden Hoernic

BP 1477-1478 Bakel f 132v
Gerit Wouterss vanden Bosch

BP 1477-1478 Bakel f 171
Hoeve Sceepstall
(huizen, schuuren, hoven, landen, beemden, weiden(euselingen) en heide)

BP 1477-1478 Bakel f 211
Zusters in O.L.Vrouwe Wijngaert te Weert
Willem Jan Sterken van Helmont
Jan Janss van Authoesden
Aert en Herman, zns. w. Jan Sterken
Die hoeve te Papenrijt (van w. Jan van Authoesden)

BP 1477-1478 Bakel f 237
Oda Dirx Henrix die Vischer (van Os) weduwe van Jan die Weert
en haar zn. Dirck
de hoeve “tgoet te Cruysscot (van Everart van Doernen)
Cornelis Aert Vrients

BP 1477-1478 Bakel f 306
Aert Henncxx sKijvits (bezit een huys in Mylheze)

BP 1477-1478 Bakel f 341
Peter Aert Gieliss
Goyart Goyart Copijs

BP 1477-1478 Bakel f 384
Lijsbeth weduwe Ghijb Ansems van Bakel, procedeert tegen Lucas Celen, vorster tot Bakel over ’t afhalen van haar schapen.

BP 1477-1478 Bakel f 423
Cornelis Aertss Vrient (bezit die hoeve “te Loefvenne”)
Jan nat. zn. Hr. Wauter van Beke, pr., nat. zn. w. Jan van Beke
(die hoeve Loefvenne was vroeger van Gerit van Amstel

BP 1478-1479 Bakel f83
Amelis Henrick Stoven
Lucas Thomas Jan Maess
Jan vanden Hoeric

BP 1478-1479 Bakel f 83
Frederick Jan Claess
Jan en Aert zns. w. Aert Mickaert
Jan Hubrechts van Rijpelsberch
Ancem Jan Maess

BP 1478-1479 Bakel f 83
Amelis van Milheze (bezat vroeger de hoeve “tguet te Tnuynen” in Milheze)

BP 1478-1479 Bakel f 83
Anthonia, Geertruyt en Joriske, nat. drs. Roelof Peter Haecx en van Heylwich Jan Wolfss

BP 1478-1479 Bakel f 196v
de tafel vande H.Geest

BP 1478-1479 Bakel f 244
Jan die Olysleger zn. w. Claes Molleneer man van Reynswijch Jorden vander Schaut (bezit een huis op die Donk bij die Schaut)
Jan Aertss Horrickman

BP 1479-1480 Bakel f6v
Jacop Jacopss vander Schaut wedn. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe
en zijn zn. Jan

BP 1479-1480 Bakel f 6v
Jacop Peterss van Brede man van Gerwijch dr. Jacop Jacops vander Schaut X w. ttargnet Rutgers van Erpe

BP 1479-1480 Bakel f 88
Dirck vander Aa

BP 1479-1480 Bakel f 93v
Goessen Henrick Celen (bezitter van 3/6 delen vande hoeve “Seheepstal)

BP 1479-1480 Bakel f 103
Art die Sluyter en Gherit van Bakel, gedeputeerden van Bakel
(over de kaart der gemeynt den Pedel)

BP 1479-1480 Bakel f 108v
Gerit Henrick Celen (bezitter vande hoeve “het Mastbroeck” in Milheze)
Jonkvr. Heilwich Henrick van Beest

BP 1479-1480 Bakel f 166
Jacop Peterss van Brede man van Geerwich Jacop Jacop vander Schaut
(bezit de helft vande hoeve “die Leeghe Schaut”)
Willem Claes Kepken

BP 1479-1480 Bakel f 166
Jan Jacopss vander Schaut
(bezit die helft vande hoeve “die Leeghe Schaut”)
Jacop Peterss van Brede
(bezit die helft in de hoeve “die Moelenhof”)

BP 1479-1480 Bakel f 166v
Jonkvr. Heilwich van Beest
Goessen Henrick Celen (bezitter van tgoet “te Scheepstall”)

BP 1479-1480 Bakel f 224v
Henrick Rutgerss van Beest
Henrick Everarts van Doernen

BP 1479-1480 Bakel f 381
Jan Dirck Scolasters man van Guedelt dr. w. Jan die Wert X Oda Dirck Henrick Visschers
Claes Willem Schentkens
Cornells Aert Vrient

BP 1479-1480 Bakel f 381v
Dirck Henrick van Rijpelsberch
Henrick die Visscher

BP 1480-1481 Bakel f….
Henrick en Jan zns. Ansemss van Bakel

BP 1480-1481 Bakel f 252v
Willem Janss van Gerwen heeft opgedr. Jan Bertouts Wijffelet 1/3 deel in de windmolen van Bakel en ’t maalrecht 21 feb.1481 n.s.

BP 1480-1481 Bakel f 252v
Adam, Cornelis en Aleyt nat. kinderen Jan Bertouts Wijfelet en van
Deliaen Jan van Rijcxtel

BP 1480-1481 Bakel f 365v
Lucas Ancem Celen man van jonkvr. Marie wed. Frederick Michelinck
(bezit een hoeve- afkomstig van Fred. Michelinck, ter pl. geh. Espe)

BP 1480-1481 Bakel f 435
Jan, Dirck en Lijsbeth kinderen w. Henrick Jan Henricx X Kathelijn dr. w. Jan van Loefen en zn.van Jan Claes

BP 1480-1481 Bakel f 435
Gerit van Amstel (bezat 1/6 deel vande hoeve “ter Bruggen)
Cornelis Vrient

BP 1480-1481 Bakel f 435
Gerit van Amstel (bezat tgoet “Loeffen” bij de Brug)
Peter Janss van Loeffen

BP 1480-1481 Bakel f 435
Aert Jan Aertss van Uden
Ghijsbert Danels

BP 1480-1481 Bakel f 454
Jacop van Brede man van Jonkvr. Geerwich dr. Jacop vander Schaut X w. Jonkvr. Margriet Rutger v.Erp

BP 1480-1481 Bakel f 454
Die hoeve ten “nederschaut” met 3 mudzaad bouwland, 3½ bunder wei en eo
Van Jacop vander Schaut wedn. van Jonkvr. Margriet Rutger v. Erpe
(en zijn kinderen Jan en Jonkvr. Geerborch)

BP 1480-1481 Bakel f 463v
die hoeve te Papenrijt (vroeger van Jan van Authoesden.)

BP 1480-1481 Bakel f 463v
Jan Henrick Coenss
Jan Aertss van Erpe
Jan Keymp

BP 1480-1481 Bakel f 511v
Willem Claes Kepken
Katherijn wed. van Willem Claes

BP 1480-1481 Bakel f 511v
Jacop Peterss van Brede bezat de helft inde hoeve “die Leeghe Schaut”
(de andere helft was van Jacop Jacopss vander Schaut.)
(deze hoeve was vroeger van Jacop vander Schaut)

BP 1480-1481 Bakel f 511v
Jacop Peterss van Brede, faezat de helft van de hoeve “die Moelenhoff)

BP 1481-1482 Bakel f170
Peter en Jan zns. Sijmon Jan sBrouwerszn. X Hilleke Lippers Metten dr.
Jan Ancem Korstiaens man van Hilleke Jan die Wit
Mr. Jan Weers
Reyneer Goossen Ansems en Jan Jan sWittens voogden over de onm. kinderen Peter Jan Jansen de Witten

BP 1481-1482 Bakel f 176 (evt.170)
Jan vander Maesen
Jan die Huysman
Jan die Wit
Aleit Willem Strammen

BP 1481-1482 Bakel f 181
Ghijsbert Gerit Denkens man van Heilwich dr. w. Jan van Uden X Kathelijn Jan van Loeffen

BP 1481-1482 Bakel f 181
Gerit van Amstel (bezat vroeger 1/6 deel inde hove “ter Bruggen”)
Jan van Loeffen zn. van. Jan Claess
Corneliss Aert Vrient

BP 1481-1482 Bakel f 323v
Frederick Michelinc (bezat een hoeve in Espe)
Lucas Marcelis Ansems man van Jonkvr. Marie weduwe w. Frederick Michelinck

BP 1481-1482 Bakel f 323v
Henrick Jans Myckart weduwnaar van Zuzanna Goyarts van Buedel
en zijn kinderen Luytgart en Geertruyt, Goyart, Jan, Aert en Peter, Heylwich en Mechtelt
Jan Myckart Janss
Jan Goyart Snabben

BP 1481-1482 Bakel f 416
Michiel zn. w. Goossen vanden Berge X Heilwich Jan die Lu
Aert Metten zwagher
Jan Wael

Jan die Lu
Gijsbert Gijsbert Gijsbert Vullinc
Mathijs Janss die Bercker
Lodewijck Aerts van Milheze

BP 1481-1482 Bakel f 439
Jan Janss Kanapart (bezit een hoeve vroeger van Henrick Celen)

BP 1481-1482 Bakel f 490
Jan Byerman zn. w. Wellen Corstkens de oude
Lambert Lambertss vander Cruysschot

BP 1481-1482 Bakel f 561v
Hr. Mathijs, priester, zn. w. Willem Donck X Barbara Mathijs Cleijnael
Mr. Aert vanden Cluyten man van Hillegont dr. w. Willem Donk X Barbara voorn.

BP 1481-1482 Bakel f 562
Goyart van Lyemde, bakker
Willem Peter Artss
St. Geertruidsklooster inden Bosch.

BP 1482-1483 Bakel f64v
De susters van Maria Wijngaard te Weert
Zuster Jut Willem Mostels
Willem Sterkens
Hubrecht Dirck Huben
Jan Peter Janss van Bakel
Hr. Henrik Dreycort, priester

BP 1482-1483 Bakel f 113v
Jan zn. Jacop Jacopss vander Schaut X w. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe verkoopt Hr. Robbert van Erpe, priester, kannunik van St. Lambrecht in Luik en persoen van Vechel, die hoeve ter Schaut in Bakel. 21-2-1483 n.s.

BP 1482-1483 Bakel f 113v
Jacop Jacopss vander Schaut weduwnaar van Jonkvr. Margriet Rutgers van Erp en zijn zoon Jan

BP 1482-1483 Bakel f 151v
Willem zn. w. Jan die Luw krijgt van zijn broer Jan en zijn schoonbroers 1/4 deel in de hoeve “die Vinkenvloege” bij de kerk

BP 1482-1483 Bakel f 178v
Dirck Lucass van Oetmaershem van van Lijsbet
(wed. van Gijsbert Ansems vander Eycken)

BP 1482-1483 Bakel f 179
Mathijs die Bercker Janss
Ansem onm. zn. Gijsbert Ansems (vander Eycken)

BP 1482-1483 Bakel f 179
Bernt Geritss van Eerde man van Barbara Henrick Henrick Arnts des Spelmekers
Henrick Elyas Henrix Tongelaer
Mathijs Janss die Bercker

BP 1482-1483 Bakel f 195v
Willem Zuermont en zijn zn. Jan

 

 

BP 1482-1483 Bakel f 199v
Henrick en Rutger zns. w. Henrick van Beest
Gijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udemanss
(bezitter van een hooghuys op Sceepstal)
Beatrijs en Heilwich drs. w. Henrick van Beest voorn.

BP 1482-1483 Bakel f 227
Henrick Marcelis Ansemss (van Bakel)
Willem Zuermont

BP 1482-1483 Bakel f 233v
Goyart Henrix vanden Nuwenhuys
Willem Robbert Willemss vanden Vossenberch
Mathijs Janss die Bercker

BP 1482-1483 Bakel f 284v
Claes Janss vander Papendonck
Dirck die Bercker
Juffr. Heilwich van Padbroeck
en Juffr. Cnode, vande abdij Bijnderen

BP 1482-1483 Bakel f 285
Jan van Erpe, wonend in- Doernen
Cornelis Aert Vrients
Aert Janss vander Papendonck

BP 1482-1483 Bakel f 316
Frederick Michelinck Jacopsn. (bezitter van een hoeve op Esp, groot 4 mudzaad land)

BP 1482-1483 Bakel f 316
Meeus Claess Spierinck
De zusters achter de Tolbrug in Den Bosch

BP 1482-1483 Bakel f 522
Jan vander Aa had 1/3 deel van die chijns van Myllees bij Bakel, verkregen van zijn broer w. Hr. Henrick vander Aa, Hr. van Auchoven

BP 1482-1483 Bakel f 545v
Willem Willemss van Kigler
Jan Jacopss vander Schaut
Gerit van Berkel

BP 1483-1484 Bakel f….
Peter Janss die Bercker
Jan Arnt Korstkenss
Jan Gijsbertss vander Berken
Henrick Brebart

BP 1483-1484 Bakel f 114
Peter Aert Deliss
Wouter Willem Wouterss

BP 1483-1484 Bakel f 175
Katherijn vander Dozeldonck wed. van Goossen Henrick Selen van Helmont
en haar drs. Lijsbeth en Hadewijch
tgoet tot Sceepstal bij tgoet ter Kemenaden.

BP 1483-1484 Bakel f 175v
Jan Aertss Bossus
Gerit Gerit Doelmans man van Hadewich Goossen Henrick Selen van Helmont

BP 1483-1484 Bakel f 175v
Rutger Henrick van Beest
Jan zn. w. Jan Beck

BP 1483-1484 Bakel f 177v
Gerit Gieliss Qualey man van Lijsbeth dr. w. Gijsbert van Peelt Sloetmeker X Aleyt Matheeus Ketsart

BP 1483-1484 Bakel f 177v
Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut
(bezitters van 2/3 deel van 19 buunder lans in dat Broeckschaut bij die Rijpelsberchsacker)

BP 1483-1484 Bakel f 177v
Jan Aertss van Bladel+ voor 1483 man van Ida
Dirck Matheeus Kitsart

BP 1483-1484 Bakel f 382v
Dirck Mostart en zijn dochter Luytgart en zijn zoon Matheeus
Jan Janss van Vaerlaer

BP 1484-1485 Bakel f79
Jan Jan Kanapart
Gerit Doelman man van Heylwich dr. w. Goessen Jan Celen X Geertruyt

BP 1484-1485 Bakel f 79
Jan Robben had die hoeve “die Cram Aa” gepacht

BP 1484-1485 Bakel f 117
Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe Frederick Mychelinck, later weduwe van Lucas vander Eycken, verkoopt aan Hr. Marteliaen van Eynatten, commandator in Gemart, een hoeve (van w. Jan van Amstel) op Esp etc.etc.

BP 1484-1485 Bakel f 237v
Mr. Claes Clauwart, doctor in de medicijnen heeft opgedr. – na gerechtelijke verkoop- aan Marcelis Lamberts Aleyten soen “die hoeve te Vennehoff” aen den Spoelhoevel
(vroeger van Beatrijs vander Velde). 5-3-1585 n.s.

BP 1484-1485 Bakel f 379
Everart Gevartss van Doernen
Lambert Corstiaens van Doernen
Mr. Marten van Zoemeren, kanunnik in Den Bosch

BP 1484-1485 Bakel f 469v
Hr. Aert Peter Michielss, priester
Cornelis Aert Vrients (bezitter van “t goet Loeffen” aan die Brugge)

BP 1484-1485 Bakel f 469v
Jan Janss Keymp

BP 1485-1486 Bakel f123
Jan Peters van Rode man van Luytgart Denijs Claes die Wever
Aert Janss die Vrieze
Peter van Bruessel

BP 1485-1486 Bakel f 123v
Gerit die Vrieze zn. w. Jan van Tuyftheze
Henrick Aertss vanden Vijffeycken

BP 1485-1486 Bakel f 171v
Dirck Janss van Bruheze man van Lijsbet Marselis van Os
Lyppert van Eyck
Jan Janss Beck

BP 1485-1486 Bakel f 171v
de Meester van thuys van Postel
Jan Zelen zoen van Bakel
Emont Aelberts Buc van Lyt

BP 1485-1486 Bakel f 190-190V
Corstiaen en Aert zns. w. Jan Corstiaens X Mechtelt

BP 1485-1486 Bakel f 218v
Hugo Claes van Berkel man van Jonkvr. Ida Willem Zuermont
Aert Jan Knuyts
Henrick Marselis Eijnskens

BP 1485-1486 Bakel f 276
Peter, Gielis en Corstiaen zns. w. Aert Gielis sVriezenzn
Aert en Marselis zns. w. Aert Aert Gieliss sVriezen

BP 1485-1486 Bakel f 276
Peter Sijmonss die Brouwer man van Heilwich Aert Gielis sVriezen
Gerit Willemss vander Heiden man van Jut Aert Gieliss sVriezen

 

 

276
BP 1485-1486 Bakel f Jan Gerits vander Hoeven man van Laureynsken Marcelis Gielis sVriezen
Wouter Claess vanden Panthelaer man van Katherijn Marcelis Gielis sVriezen

BP 1485-1486 Bakel f 276
Goosen Everart Laureynss weduwnaar van Lijsbeth Marcelis Gieliss sVriezen
en zijn dochter Aleit

BP 1485-1486 Bakel f 276
Willem Jan Hannenzn
Hadewijch Liberts dr. van Groetel
Henrick Aertss vander Vijffeycken
Willem Aerts vander Vijffeycken

BP 1485-1486 Bakel f 388v
Peter Henrick Janss die Ridder
Jan Geritss Coenen man van Hillegont dr. (w. Henrick die Ghenser X Belia Henrick Jan die Ridder)

BP 1485-1486 Bakel f 388v
Henrick Henricx die Greve
Gerit Henrix die Ghenser

BP 1486-1487 Bakel f144
Ancem Willemss vanden Wijbossche man van Ida Jan Corstiaens dr.
Peter Janss Quap
Peter vanden Wijbosche Willemss
Aert Jan Corstiaens

BP 1486-1487 Bakel f 248v
Hr. Martheliaen van Eynatten, commandator van Gemert
Vrouwe Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Mychelinck
Ansem Maercelis vander Eycken
19-3-1487

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Willem Jan Zonman
Jan Vloman van Bakel Janss
Heilwich nat. dr. w. Hr. Jan van Rode, priester

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Lambert zn. w. Henrick Dirck Cuypers
en zijn zusters Guedelt, Marie en Heilwich

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Katherijn en Margriet drs. w. Henrick Dirck Cuypers
en hun oom Dirck Dirck Cuypers

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Henrick van Tricht man van Hillegont nat. dr. w. Hr. Jan die Rode, priester

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Jan zn. w. Jan Beck

BP 1486-1487 Bakel f 267
Jenneke Marten Goossen Ansems
Lijsbet weduwe Jan Aert Engbrechss

BP 1486-1487 Bakel f 267
Aert Willemss vander Hautart man van Katherijn Marten Goossen Ansems
Henrick Mattheeus Willemss
Jan Aert Engbrechss

BP 1486-1487 Bakel f 269
Marcelis Lambert Aleytens geeft in erfp., aan Henrick Pizam Noers Henricx
die hoeve “Vennehof” aenden Spoelhoevel.

BP 1486-1487 Bakel f 269
Beatrijs vanden Velde
Mr. Claes Clauwart, doctor in de geneeskunde

BP 1486-1487 Bakel f 322v
Henrick en Jan zns. w. Willem Henrixs van Audenhoven
Aert Aert Stevenss

BP 1486-1487 Bakel f 322v
Rutger Willem Rutgerss van Audenhoven
Luytgart en Matheeus, kinderen van Dirck Mostart
Goyart Reynerss

BP 1486-1487 Bakel f 550v
Hr. Henrick Dreycort, priester
de biechtvader van den zusterss-regularissen in Weert
Maria altaar inde kerk van Helmont

BP 1486-1487 Bakel f 551
Jan zn. w. Aert nat. zn. w. Hr. Jan van Rode, priester
Willem Jan Zonman
Jan Peter Hennekens
Hr. Henrick Dreycorts, priester

BP 1487-1488 Bakel f184v
Jan Henric Heertman
St. Gregorius in Den bosch

BP 1487-1488 Bakel f 184v
Hr. Wouter, priester, en Jan, zns. w. Henrick Henrick Henrix Bloymans
en hun zuster Aleyt

BP 1487-1488 Bakel f 334
Jan Dirck Wouterss man van Mechtelt Dirck Meeus dr.
Henrick die Sluyter

BP 1487-1488 Bakel f 445v
Henrick Matheeus Willemss
Jan Aert Engbrechss
Jenneke en Katherijn drs. w. Marten Goessen Ansems

BP 1487-1488 Bakel f 445v
Peter Aertss die Wyt man van Lijsbeth (weduwe van Jan Arnt Engbrechts)

BP 1487-1488 Bakel f 445v
Jan Claes Coelen

BP 1488-1489 Bakel f161v
De Meester der armen int groot ziekengasthuys, Den Bosch draagt op aan Jan Janss Beck, de helft van de hoeve “Papenrijt”

BP 1488-1489 Bakel f 161v
De hoeve “Papenrijt” was vroeger van Jan van Authoesden, daarna van Claes van Lymborch, advokaat, later van Jan Aert van Erpe
(die de helft vermaakte aent groot ziekengasthuys in Den Bosch.)

BP 1488-1489 Bakel f 162
Jan Jacopss vander Schaut, Groot ziekengasthuys (Hr. Dirck vander Elst)

BP 1488-1489 Bakel f 162
Mr. Aert Spyerinck, rector van een altaar Beneficie gecocht door Jan van Erpe in St. Jacopskapel in Den Bosch, draagt op aan Jan Janss Beck, de andere helft vande hoeve “Papenrijt”

BP 1488-1489 Bakel f 171
Hr. Jan Willemss vanden Berge, priester
Peter zn. w. Willem vanden Berge X Jenneke
en zijn broer Coenraet en zijn zuster Katherijn

BP 1488-1489 Bakel f 171
Iewaen Goyaerts van Dommelen
hoeve “die Kyvitsbrake” (vroeger van Willem van Eyndhoven dan van Willem
vanden Berge)

BP 1488-1489 Bakel f 207v (Milheze)
Joost die Becker zn. w. Willem Peterss
Thomas Aertss vander Eycken

 

 

BP 1488-1489 Bakel f 334 (sceepstal)
Hr. Everart van Ameronge, priester
Ghijsbert Kuyst
Beatrijs Henrix van Beest
Heylwich Henrix van Beest 334v

BP 1488-1489 Bakel f 352
Aert Jan Knuyts
Henrick Marcelis Eijnskens
Hugo van Berkel

BP 1489-1490 Bakel f34v-35
Jan Marcelis Ansemss
Dirck Banss en Lambert Banss (broers)
Ansem Willemss vanden Wijbossche
Henrick Marten Ansemss

BP 1489-1490 Bakel f 91
Peter Vloymans, wonend in Bakel
de erfgenamen van Aert Roefs (in Milheze)
Lambert vanden Cruysschot (in Milheze)

BP 1489-1490 Bakel f 91 (Milheze)
Jan Wellenss Byerman geeft goederen ten erfcijns aan Jan Zibrechtss vander Heerstraten

BP 1489-1490 Bakel f 181
Gerit nat. zn. Lucass vanden Dozeldonck
Jan van Tongeren, wever
Peter van Neervenns in Milheze
Dirck die Greve

BP 1489-1490 Bakel f 181
Henrick Geritss van Heyst
Willem en Henrick Colen zns. w. Henrick Colen nat. zn. w. Henrick Colenss

BP 1489-1490 Bakel f 181
Aert Aert Appels man van Heilwich Henrick Henrick Truden van Helmont
Yewaen Mostart man van Margriet Gerit van Heyst

BP 1489-1490 Bakel f 181
Hr. Aert Peter Michielss van Helmont, kanunnik in Eyndhoven

BP 1489-1490 Bakel f 215
Aert Willem Losens
Frederick Jan Slaets
Dirck Aert Noydenss

BP 1490-1491 Bakel f94v
Thomas Janss die Wert
Aleijt die Berker

BP 1490-1491 Bakel f 134 (Milheze)
Aert Aert Juttens van Mylheze
Henrick Marselis die Molneer
Jan die Wael

BP 1490-1491 Bakel f 134
Jacop Mickarts zn. van Henrick Mickarts alias van Loeken

BP 1490-1491 Bakel f 134
Jan Willemss vanden Hertsberge
Aert Juttens van Milheze
Mercelis, Aleit en Lijsbeth kinderen van Willem vanden Hertsberge

BP 1490-1491 Bakel f 134
Andries Goedenss
Wouter en Jan zns. Gerit Terlinx
Jan Henrix Mostels
Henrick Scox
Henrick Wouter Terlinx

BP 1490-1491 Bakel f 162
Hoeve “die Lege Schaut” in die Schau
(vroeger van Jacop Peters vander Schaut, daarna van Jacop Peters van Brede, man van Geerlink Jacop Peeters vander Schaut en van Jan Jacop Peterss vanden Schaut)

BP 1490-1491 Bakel f 162
Hoeve “die Moelenhof”
Peter Jan Vuibss

BP 1490-1491 Bakel f 162-162v
Cornelis Peter Lambrechtss man van Lijsbeth Claes Kepken

BP 1490-1491 Bakel f 162-162v
Peter Goossenss die Rinckenmeker van Ruermunde, sloetmeker, man van Mechtelt (weduwe van Willem Claes Kepken.)

BP 1490-1491 Bakel f 178
Jan Sijmonss die Brouwer man van Ermgart (weduwe van Jan vander Vloet.)

BP 1490-1491 Bakel f 178
Jan en Gerit zns. van Gerit van Steyn
Peter en Andries zns. Jan vander Vloet
Jan Lambert Goessens Augustijnss, den spelmeker

BP 1491-1492 Bakel f127
Marcelis Lambert Aleyten
Gerit Janss van Bakel
Gerit Rutgerss van Eyck

BP 1491-1492 Bakel f 183v
Gerit Aertss van Helmont
Mr. Jan van Doernen, kanunnik in Den Bosch

BP 1491-1492 Bakel f 239v
Lambert Lambert (Lemmen) Aleyten vanden Zoersel
Mathijs die Berker (240)
Thomas Mathijss die Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 240
Marcelis vander Ycken
Marcelis Lambert Aleyten
Mathijs Jan Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 255
Lambert, Jan, Heilwich, Margriet, Jut, Katherijn en Henricxke kinderen van Rutger Jan Danelss X w. Heilwich

BP 1491-1492 Bakel f 255
Jan Gerit Bernyers
Henrick Jacopss vanden Loeken

BP 1491-1492 Bakel f 255
Gerit Nyerkens
Henrick Mickart nat. zn. w. Jacop vander Loeken

BP 1491-1492 Bakel f 255
Jan, Peter, Margriet en Jut kinderen w. Henrick Jan Danelss

BP 1491-1492 Bakel f 256v
Een altaar in St. Jacopskapel in Den Bosch
Die hoeve “Papenrijt vroeger van Jan van Autheusden, daarna van Claes van Lymborch, advokaat, dan van Jan Arntss van Erpe, dan van voorn. altaar, dan van Jan Janss Beck.

BP 1491-1492 Bakel f 268v
Joost Aertss vanden Berge
Frederick Mychelinck
Jan Hubrechtss van Rijpelsberg en zijn zusters Aleit en Lijsbet
Mathijs Janss die Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 288v
Jonkvr. Margriet weduwe van Everart van Doernen geeft aan haar zoon Mr. Jan van Doernen, kanunnik in Den Bosch de hoeve “Cruysschot” in Bakel 4-7-1492

BP 1491-1492 Bakel f 413v
Henrick Marcelis Ansems
Hugo van Berkel

 

 

BP 1491-1492 Bakel f 495v
Adam Janss die Lu
Wouter en Berthe nat. kinderen w. Wouter Jan die Lu
Willem Pieckevet man van Dirxke Jan die Lu
Hoeve “Vlinkevloege” (vroeger van w. Jan die Lu)

BP 1492-1493 Bakel f97
Henrick, Rutger en Gerit zns. w. Rutger Henrix van Eyck
Hr. Symon Henrix van Eyck, priester

BP 1492-1493 Bakel f 97
Luppert, Rutger en Willem zns. van Henrick Bonifaes van Eyck
Gerit Geritss vander Aa
Dirck Bartouts die Lu
Hr. Lucas en Hr. Jan zns. w. Jan vander Venne X Katherijn Rutger Henrix van Eyck

BP 1492-1493 Bakel f 142v
Hr. Jan en Hr. Wouter van Bruheze, priesters (leven in 1386)
Jacop van Padtbroeck, wapendrager man van Heilwich van Bruheze
(hebben 2x patronaatsrecht van Katarine altaar inde kapel van Bruheze)

BP 1492-1493 Bakel f 142v
Wijnrick Jan Mauwartss van Doernen (leeft in 1386)
Katharina altaar inde kapel van Bruheze

BP 1492-1493 Bakel f 143 (Bruheze)
Mr. Jacop van Padbroeck alias die Jeger, rector van Katarine altaar inde kapel van Bruheze (tienden van Bruheze)

Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
433 1493 maart 14 (1) (decima quarta die mensis Marcii, feria quinta post Dominicam qua cantatur Oculi, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio)
Jacob Vogel van Amsterdam, draagt voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, rente van 10 mud en 18 vaten rogge, gevestigd op alle goederen in Bruheze van wijlen Godfried van Bruheze, schildknaap, alsmede op grote en kleine tienden van Bruheze, over aan Jacob de Padbroek alias de Jeger, rector altaar Heilige Catherina in kapel van Bruheze, welke rente deze Jacob eerder bij akte van schepenen van ‘s-Hertogenbosch had overgedragen aan Jacob Vogel voornoemd.
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch: Petrus de Vladeracken en Anthonius Spierink
Origineel (inventarisnr 1085)
Hier is door schepenen van ‘s-Hertogenbosch geen Paasstijl gebruikt
Datering 1493-03-14

 

 

Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
434 1493 maart 14 (1) (decima quarta die mensis Marcii, feria quinta post Dominicam qua cantatur Oculi, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio)
Jacob de Padbrouk alias de Jeger, rector altaar Heilig Katharina in kapel van Bruheze in Bakel, verklaart voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, dat Jacob Vogel van Amsterdam, bij akte van schepenen van ‘s-Hertogenbosch (vergelijk regestnr 433) aan hem, Jacob voornoemd, alle grote en kleine tienden in Bruheze in Bakel heeft overgedragen voor rectoraat van deze kapel
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch: Petrus de Vladeracken en Anthonius Spierink
Hier is door schepenen van ‘s-Hertogenbosch geen Paasstijl gebruikt
Datering 1493-03-14

BP 1492-1493 Bakel f 143
Arnt Arntss Stamelaert van Bruheze (leeft in 1392)
Goyart van Bruheze, wapendrager + voor 1392
Aleyt

BP 1492-1493 Bakel f 149v
Henrick Claes Philipss
Jan Janss die Rijne

BP 1492-1493 Bakel f 181
Aert Willem Lodens heeft opgedr. aan Dirck Aert Moyens een huis aent Noyeneinde, dat Aert vernaderd had (Dirck Aert Noydens had het opgedragen aan Frederick Jan Slaets)

BP 1492-1493 Bakel f 322v
Michiel Goyartss van Aeyen
Rutger vanden Bomen
Goyart vanden Rullen

BP 1492-1493 Bakel f 322v
Dirck Willemss die Weder
Jan Jan Moyen

BP 1492-1493 Bakel f 333v (Milheze)
Jan Gerit Stanssen (bezitter van “Kaerlshoeve” man van Aertken Mathijs Beerker
Aleyt Mathijs die Beercker

BP 1492-1493 Bakel f 361
Goyart Goyart Goebels
Katherijn Thomas Celen dochter

BP 1492-1493 Bakel f 362v
Katherijn Marcelis Ansems vander Eycken
Gerit zn. Gerits van Ampstel X Belia Marcelis Ansems vander Eycken

BP 1492-1493 Bakel f 362v
Marcelis Marcelis Ansems vander Eycken
Ansem Ansemss vander Eycken
Sophie nat. dr. w. Jan van Luyten

BP 1492-1493 Bakel f 363
Jan Marselis Marceliss vander Eycken
Frederick Slaets zn. w. Jan Claess man van Aleit Dirck Smeets

BP 1492-1493 Bakel f 363
Heilwich, Jut en Mechtelt drs. Frederick Slaets X Heilwich (1ste vrouw)

BP 1492-1493 Bakel f 402
Jan Andriess vander Schueren man van Lijsbet dr. w. Jan nat. zn. w. Jan Brunincx
Thomas Matthijs die Bercker
Aert van Dynther geheten die Crom (bezat een hoeve in Bakel)

BP 1493-1494 Bakel f4
Aert Reynerss van Keymenaden man van Heilinc
Henrick die Hantscoenmeker zn. van Peter Janss
Cornelis Aerts Vrient

BP 1493-1494 Bakel f 101
Henrick Henrix van Beest
Jan Mathijss die Bercker

BP 1493-1494 Bakel f 101
Jan Henrix van Meyel man van Katherijn Mathijs die Bercker
Jan Gerit Stanssen man van Aertken Mathijs die Bercker
Thomas Mathijss die Bercker

BP 1493-1494 Bakel f 116
Zoete Jans dochter van Bladel krijgt bij een deling een hoeve.

BP 1493-1494 Bakel f 182
Hr. Wouter van Beeck, priester
Mathijs den Berker
Willem Dirck Louwerss
Katherijn Willem Dirc Lauwers wedue van Jan Kyevit alias Bollens en haar dochter Katherijn (vrouw van Peter Andries Marceliss)

BP 1493-1494 Bakel f 182v
Jan Mathijss die Berker

BP 1493-1494 Bakel f 196v
Goeyaert Henricx S… man van Ida Willem Dirk Louwers
Jan Mathijs die Berker

BP 1493-1494 Bakel f 196v
Hr. Wouter van Beeck, priester
Mathijs die Bercker
Willem Dirck Louwerss

 

 

BP 1493-1494 Bakel f 307
Willem Peterss vander Merevoert man van Heylwich Jan Corstiaens
Aert Jan Corstiaenss
Corstiaen Jan Corstiaens
Aert Jan Corstiaenss
Corstiaen Jan Corstiaenss

BP 1493-1494 Bakel f 307v
Goyart Henrix vanden Goer

BP 1494-1495 Bakel f18v
Hr. Dirck van Zoemeren, kapitteldeken in Eyndhoven
Martiliaen van Eynathen, commandator van thuys van Gemert

BP 1494-1495 Bakel f 188
Hr. Aert Peter Michiels, priester
de rector van kapel ten Broeck in Myerle

BP 1494-1495 Bakel f 188
Mechtelt weduwe van Jan Janss Keymp en haar kinderen Jan en Mr. Aert en Margriet (vrouw van Mr. Jan Claes vander Stegen)

BP 1494-1495 Bakel f 232
Henrick van Uden, kerkmr. van St. Jan in Den Bosch, heeft opgedragen Willem Pieckevet de hoeve “tgoet ter Asdonck” 8 mei 1495
Willem geeft die hoeve terug aen Henrick 22 mei 1495

BP 1494-1495 Bakel f 237
Marcelis Lambert Aleyten
Gerit Janss van Bakel
Corstiaen Henrix Stercken

BP 1494-1495 Bakel f 237
Henrick Claes Henricx’s
Gerrit Aertss van Helmond
Jan Jan Hannen
Gerit Rutgerss van Eyck

BP 1494-1495 Bakel f 237v
Mr. Willem vanden Bossche en Jan Henrix Bloyman, uitvoerders van het testament van Henrick van Aerle.

BP 1494-1495 Bakel f 264
Thomas zn. w. Mathijs die Bercker X Geertruyt
Jan Henricx van Meydel man van Katherijn Mathijs die Bercker

BP 1495-1497 Bakel f65
Thomas en Jan, zns. w. Mathijs die Bercker
Henrick Jan Mickartss
Echternachse tiend.

BP 1495-1497 Bakel f 221
Coenrart Ghijsbert Goyarts Keymp
Daniels van Bruheze
Mr. Jan zn. van voorn. Coenrart Keymps (krijgt van zijn vader 2 pachten tot ondersteuning van zijn studie)

BP 1495-1497 Bakel f 266
Henrick Celen
Jan Kanapart

BP 1495-1497 Bakel f 267v
Willem vanden Bossche en Jan Vloyman uitvoerder van het testament van Henrick v. Aerle
Maercelis Lambert Aleiten
Gerit Janss van Bakel

BP 1495-1497 Bakel f 267v
Corstiaen Henrix Stercken
Henrick Claes Henricxs
Gerit Aertss van Helmont
Jan Jan Hannen zoon.

BP 1495-1497 Bakel f 468v
Peter Peterss Velkener
Jan Claess die Wolff
Katherijn weduwe van Wouter Claess vanden Broeck

BP 1495-1497 Bakel f 500v
Lambert Aert sDeckers
Corstiaen Goyart Hellinx
Jenneke Goyart Hellinx
Marselis Reyner Schoens

BP 1497-1498 Bakel f317v
Jan Jan Willems van Erpe
Henrick Gerit Celen van Helmont
tafel vande H.Geest Helmond

BP 1497-1498 Bakel f 317v
Lambert Jan Willemss van Erpe

BP 1497-1498 Bakel f 394
Jan Aert Eyckmans, bontwerker
Adam Goyartss van Budel
Jenneke Goyart van Budel
Henrick Jan Myckarts

BP 1497-1498 Bakel f 394v
Margriet Henrick Peters

BP 1498-1499 Bakel f….
Jan Gerit Stansen man van Eerken Mathijs die Bercker
Mr. Goyart vanden Velde, kanunnik in Den Bosch

BP 1498-1499 Bakel f 67v-68
Willem nat. zn. w. Hr. en Mr. Henrick van Herzel, (vicarius perpetuus der kerk van Bakel) en van w. Lijsbeth Gerits van Bergelen

BP 1498-1499 Bakel f 68
Jenneke nat. dr. w. Hr. en Mr. Henrick van Herzel, vicarius perpetuus der kerk van Bakel) en van w. Lijsbeth Gerits van Bergelen

BP 1498-1499 Bakel f 161v
Wouter Claess
Jan Geritss vander Hoeven
Aert Willemss vanden Vijffeycken 161v-162

BP 1498-1499 Bakel f 161v-162
Goossen Everart Laureijns weduwnaar van Lijsbet Marcelis Moels en zijn dochter Aleyt

BP 1498-1499 Bakel f 162
Marselis Moels alias die Vrieze
Jan Janss die Vrieze man van Lijsbet Ansem van Scerpenberch

BP 1498-1499 Bakel f 344v
Henrick Belyen geheten Myckart (van Bakel)
Hr. Henrick van Essche, priester
Hr. Willem Arntz. kapitteldeken in Oirschot

BP 1498-1499 Bakel f 345
Willem Alarts geheten Ghijssels

BP 1499-1500 Bakel f55v
Jonker Yewaen van Cortenbach, Hr. van Keerbergen (bezit een hoeve in Milheze)

BP 1499-1500 Bakel f 294
Peter Geritss vander Hallen

BP 1500-1501 Bakel f238
Frans Peter Jans Vuchs en zijn zuster Lijsbet
Jacop Peterss van Brede, man van Geerwijch Jacop Peters vander Schaut

BP 1500-1501 Bakel f 238-238v
Cornelis Peter Lambrechs man van Lijsbet Willem Kepken
Peter Goossens die Rinckmeker, sloetmeker van Ruermunt, man van Mechtelt (weduwe van Willem Claes Kepken)

BP 1500-1501 Bakel f 267
Lambert, Jan en Oda kinderen w. Mathijs Kepkens alias Hoefkens zn. w. Pauwels Kepkens X Guedelt dr. w. Jan Kepken; X Lijsbet

BP 1500-1501 Bakel f 267
Peter Knoeden man van Hiilegont Mathijs Pauwels Kepkens
Lambert vander Moelen man van Willemke Mathijs Pauwels Kepkens

BP 1500-1501 Bakel f 267
Jan zn. w. Matheeus Pijnappel X Mechtelt dr. (w. Jan Kepken X Lijsbet Yngram Willem Pangelaert)

BP 1500-1501 Bakel f 267
Jan van Berflaesschen
Jan Wael, verwer

Downoad

 

BP 1500-1501 Bakel f 267
Jan Diddensoen
Thomas Blocmeker

BP 1500-1501 Bakel f 267
Willem Bouman
Jan Willemss van Herenthem 267v

BP 1500-1501 Bakel f 267
Lodewijch Arntss van Milheze
Aert Metten Zwager
Henrick Beertken

BP 1500-1501 Bakel f 358v
Henrick Jan Dircx man van Aleyt Peter van Ghemert
Cornelis Everart Peterss

BP 1500-1501 Bakel f 358v
Everart Aerts die Cluysener
Everart Jan Everartss van Haenle (van Gemert)

Download