register van de eigendommen van de kapel van Handel

Archief kapel Handel, AKDOG inv nr 1482 en AG 54 inv nr 25
Transcriptie Jan Timmers

Uittreksel uit het register van de eigendommen van de kapel van Handel ongedateerd

Extract, jahr gelt rhenten ende pachten specterende aen het rectorat tot Handel
Folio gulden stuiver
1 Gerard Willems van die Virmundsche hooft tot Handel 70 gld
2 Willem van de Bergh van het huys den Grootmeester met die landen 70 gld
3 Hendrick Nelissen van het hoofken aen die Veerheyde 50 gld
4 Relicta Johan Evers van den hooff ende landen tot Handel 117 gld 10 st
5 het huys genaempt Keyserbosch het welck niet een register staet is verhuert in dry percelen
Een deel aen Willem van de Bergh 15 gld
Een ander deel aen Johan Hendricks 16 gld
Het derde deel aen Arnol Brus 14 gld
Ende die laetsten hiervan fol reg
6 Peter Groen 15 gld
7 Johan Daniel van de Broek 8 gld
8 idem 5 gld
9 relicta Johan Nelissen 14 gld
17 Adrian Theyssen 7 gld
18 Hr Willem Willems van de Broeck 10 gld
19 den heyligen geest van Gemert 2 gld 10 st
24 Ruloff de Molder 3 gld
25 pacht, ultima colatio 1726
26 2 jonge hahnen
27 heer pastor van Gemert 1 gld 15 st
Summarum 434 gld 15 st
Extract jahr vruchten rhenten ende pachten
Folio

rogge

vat cop
5 Hubert Thonis van den Boom 2
7 relicta Peter Huyben 2
9 Peter Verschout et cons 12
10 Willem Ansem van Hout 6
11 Johan Michiel van Deursen 1
12 Andreas Aerts oft den Eynde et cons 6
13 Simen Penninckx 2
14 Arnold Andries van den Eynde 1
16 Dirick Thonis Verbruggen en cons 6
20 Johan Thonis van Schuyl 6
21 Theys Jan Deckers 1 2
En erfgen Rombout Keupers 3 2
22 relicta Ansem Peters et cons. 1 2
23 Jan Gerits van Gruytroy 7 2
9 vat boecket
27 Dirick Johan Huveners 4
Summarum

rogge

62

boucket

9

Op de achterzijde:
Extract jahr incompsten der rectorat tot Handel aen gelt pachten ende vruchten rhenten