AG 54 3b

AKDOG archief van Handel inv nr 3b, nieuw inv nr 1460b, 1-10-1404; AG 54-3b

Schepenen van Gemert oorkonden, dat Diric Belyen zwager aan de kapel van Onze Lieve Vrouw in Handel heeft overgedragen een erfelijke rente, gevestigd op land in de Campen in Gemert.

Transcriptie Jan Timmers

Wy Korstiaen vanden Mortel, Johan Fissien neve, Didric vanden Bleke, Ansem Goessens zoen, Wynric Gherets zoen, Heynric Queden ende Lambrecht Putefinne, scepenen in Ghemert tuegen in desen opene brieve dat voir ons is comen Diric Belyen swager in sine helen bedde ende heet gheloeft Onser Liever Vrouwen van Haenle drie Vlemsgen groten tsaers erfeleken te ghelden uut ene plac beemds die ghelegen is in gheen Campen metten eenre siden neven Scarpenberchs kynderen erve dander side neven Wauderarts kynderen erve, deen eynde aen Johan Maassoens kynderen erve. dien andere Vlemsche voirscr heet Diric gheloeft voir hem ende voir sijn naecomelinghe Onser Lyever Vrouwe voiscr of die hoer renten op boeren sal jaerlix te betaelen altoes op Sente Serveyes dach uut dien voirgenoemde onderpant. dat onderpant heet Didric gheloeft Onser Vrouwen te weren goet ende wael doegende te maken op hem ende op sijn goet, alle arghelist uut ghesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wij scepenen voirscr onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief gehangen, gegheven inden jare ons heiren duesent vierhondert ende vier op Sente Remeyes dach.