1435 mei 8, AKDOG 1460d

KADO, archief kapel van Handel, nr 3d, nieuw inv nr 1460-d; 8-5-1435
Transcriptie Jan Timmers

Goyart Dircs van Ghemert verkoopt een erfpacht van een mander rogge uit de Ransakker aan Onze Lieve Vrouw van Handel.

Wij Ansem Goesens soen, Dirc die Smyt, Willem Wijnrics soen, Geryt Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnt Mychiels soens soen ende Johan Maes soen van Haselbosch scepen in Ghemert tughen in desen openen brieven dat voir ons comen is Goedert van Gemert Dircs soen van Ghemert wylner ende heeft wyttelyc ende erfelyc vercoft tegen Henric van Eyke tot behoef ende in orbaer onser lyever sueter vrouwen van Haendel een mander erfrogs der maten van Gemert alle jaer te gelden uut enen acker die geleghen is inder heerlicheit van Gemert ende is geheiten Rans ecker gelegen mytter eenre siden neven Fyen erve vander Oesterbraken ende Arnt hoers soens mytter ander siden neven Peter Grieten soens kynder erve mytten enen eynd neven des heren straet als sy seiden. Voert soe heeft Goedert voirszegt vertegen op dit voirszegde erfmander rogs tot behoef onser lyever soeter vrouwen van Haenle voirszegt Voert soe heeft Goedert voirszegt geloeft heren Henric voirszegt tot behoef onser lyever soeter vrouwen van Haenle dit voirszegde erfmander rogs inden voirszegden ecker te weren alsmen erfrog sculdich is te weren alle argelyst uutgesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wy scepen voirszegd onsen zeygel ons gemeyns scependoms van Gemert aen desen brief gehangen. Int jaer ons heren dusent vierhondert vyve ende dertich op ten achtende dach inden mey.

Download