1368, Handel, AKDOG

KADO inv nr 1458, 3-2-1368
Transcriptie Jan Timmers

Everart van Haenle schenkt een jaargeld van 1 pond aan de commandeur van Gemert ten behoeve van de kapel van Handel.

Wy Gherit Arnts zoen, Willem van Scerpenborch, Ghevart van Stribossche, Arnt Maes zoen, Machiel Ynghelen zoen, Jan die Welde, Willem Arnt Sniders zoen, scepenen des comendurs van Ghemert tughen yn desen openen brieve dat voir ons comen is Everart van Haenle ende heift ghegeven in rechter ghiften ende opghedraghen den commendure van Ghemert voirsz I lb jaer gheldes dat men Everart voirsz gheldende was uut erfnessen Dideric Hillenmans van den Bongarde met alsulkenre van warden als daer Everart voirsz af hadde. Ende Everardt voirsz heift daer op verteghen dat die Commendure voirsz dat voirsz pont wenden ende keren sal in eeren ende in orbar onser vrouwen te Haenle, welke pont jaer ghels voirsz men gheldende is op sente Remeysdach. In orconde der waereit bezeghelt met onsen ghemeynen scependomps zeghel onser scepene voirsz. Ghegeven ynt jair ons heren dusent driehondert ende lxviii des donredachs nae onsen vrouwendach dat men kersen brant.

Download