Straatnamen N

Naar de Derde Steeg; Zie: Derde Steeg. (GR 13-11-1986)

 Nachtegaallaan (De Mortel); De gronden aan het begin van deze laan droegen in de volksmond vanouds de naam ‘de Nachtegaal’. Het bestaan van dit toponiem was aanleiding om alle wegen in de omgeving vogelnamen te geven. En zo ontstond in het Mortelse buitengebied de Mortelse vogelbuurt. (GR 27-7-1967)

Nieuwe Biezen; Conform het besluit om grote appartementencomplexen te vernoemen naar Duitse Orderesidenties werd hier gekozen voor Nieuwe Biezen. Dat was de stadsresidentie van de landcommandeur van de balije Alden Biesen te Maastricht. Zie ook: Mariënburg (BW 2004; 22-10-2008)

Nieuwstraat; Al doet de naam het niet vermoeden toch is deze straat ongetwijfeld van eenzelfde ouderdom als de Oudestraat. Beide wegen liggen op het tracé van de préhistorische route Bakel-Erp. De naamgeving Nieuwstraat dankt haar naam aan de gepleegde nieuwbouw, nadat een grote dorpsbrand in 1785 nagenoeg de gehele bebouwing langs deze straat in as legde. (GR 28-10-1931) 

Nieuwveld; vastgesteld door B&W 19.4.2005; In aansluiting bij Heijtsveld en Schutsveld werd in 2005 gekozen voor de nieuwe namen Beekveld, Nieuwveld en later Laarveld. Alle namen eindigen op ‘veld’ en vormen daardoor ook een herkenbare eenheid. (BW 19.4.2005)

Nijverheidsweg; Naam gegeven aan een industrieterrein bij de ‘Zandstraat’ voor kleine nijverheid. (GR 24-1-1974)

Nonnengang; In 2006 werd opnieuw de naam gehecht aan de dan nog doodlopende gang naar de voormalige onderwijsvleugel van klooster Nazareth. Tot 1933/1934 was het een steeg die liep van Binderseind naar De Stroom. Door de toen ter plaatse gerealiseerde laatste uitbreiding van de Nazarethschool liep de ‘Nonnenpad’ voortaan dood op de ommuurde speelplaats. Dat was destijds de reden om de Nonnenpad van de openbare gemeentelijke stratenlegger af te voeren. Maar door de aankoop van klooster Nazareth door de gemeente heeft de voormalige Nonnenpad, maar nu als Nonnengang, weer toekomst. (BW 17.1.2006; 22-10-2008)

 Notaris van Kemenadestraat; In de wijk ‘Berglaren’ en in navolging daarvan in de wijk ‘Oliekelder’ werden straatnamen vernoemd naar Gemertse ‘bestuurders’ uit het verleden. Mathias van Kemenade (1834 Beek en Donk – 1921 Gemert) was van 1867 tot 1917, dus vijftig jaar lang notaris te Gemert. Een tijdlang was hij ook lid van Provinciale Staten en hij deed verder van zich spreken als één der eersten die de ontginning van de Gemertse Peel grootscheeps ter hand nam. Voorts was hij de eerste voorzitter van de NCB-afdeling Gemert. (GR 29-7-1960) Deze straatnaam werd ten gevolge van in september 2002 ingevoerde inkortingsregels ´deerlijk´ verminkt. Wijlen Luc Deimann klom meteen in de pen. `De lengte van deze straatnaam bedraagt 26 posities. Volgens NEN-norm 5825, versie september 2002, mogen betrokken partijen kiezen voor een maximum van 24 posities. Volgens de inkortingsregels van dezelfde norm, versie december 1991, ziet de ingekorte naam er uit als: Notaris van Kemenadestr. Volgens de inkortingsregels, versie september 2002, ziet de ingekorte naam er uit als: Not van Kemenadestraat. Wij vinden dit een verslechtering, die snel correctie behoeft……

A – BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ