ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan een aantal voorwaarden.
 
Zo mag er geen sprake zijn van winstoogmerk en moet de instelling en de mensen die er voor werken voldoen aan de integriteitseisen.