ANBI-gegevens

Technische gegevens Heemkundekring De Kommanderij Gemert

Opgericht 28 april 1941

Kamer van Koophandel nummer 40235411

RSIN: 805844077

Rabo Bank rekeningnummer NL54RABO0116197226

Jaarrekening

 

HKK de Kommanderij Gemert Jaarrekening 2020
2019 2020
Baten Contributie  €                           17.737,50  €            17.877,50
Heemkamer koffie ed  €                                 222,45  €                  281,35
Subsidie Gemeente  €                             3.788,25  €              3.788,25
Sponsoring  €                             1.000,00  €                  500,00
Bestuur stichting  €                             1.000,00  €              1.000,00
Giften  €                                 988,90  €                  833,39
Rente  €                                      2,19  €                       2,38
Totaal Baten  €                           24.739,29  €         24.282,87
Lasten Drukwerk  €                           10.779,33  €            10.302,46
Porti  €                                 948,45  €                  891,49
Contrib/abon.  €                                 223,50  €                  248,50
Telefoon/internet  €                                 714,91  €                  726,88
Huur/lasten OG ed  €                             5.907,74  €              6.051,48
Bibliotheek  €                                   36,90  €                  226,18
ICT  €                                 727,66  €                    85,40
Kantoor/huishoudelijk  €                                 495,60  €                  459,39
Bestuur  €                             1.726,02  €                  433,65
Representatie  €                                 333,81  €                  262,55
Aktiviteiten  €                             1.899,92  €                  336,96
Reservering Jubileum  €                             1.000,00  €              1.000,00
Totaal lasten  €                        24.793,84  €         21.024,94
Resultaat  €                                   -54,55  €           3.257,93
Balans 2019 2020
ACTIVA
Voorraad drukwerk  €                                 300,00  €              1.046,65
Diverse debiteuren  €                                 147,59  €                    97,73
Rabo Rekening courant  €                             8.323,47  €              6.688,31
Rabo Spaarrekening  €                           27.562,58  €           30.064,77
Kas  €                             1.107,90  €                 674,50
Rekening courant Stg. Laurentius Torrentinus  €                             1.149,50  €                 157,56
Totaal Activa  €                      38.591,04  €        38.729,52
PASSIVA
Eigen Vermogen  €                           23.708,59  €           26.966,52
Voorziening Heemkamer  €                             5.000,00  €                           –
Voorziening Jubileum  €                             2.000,00  €              3.000,00
Voorziening Gemert Vrijstaat  €                             3.358,33  €              3.333,33
Project Verhalentafel  €                                          –
Project Participatiefonds  €                                          –  €              4.253,00
Diverse crediteuren  €                             4.524,12  €               1.176,67
Totaal Passiva  €                      38.591,04  €        38.729,52