Practische uitwerking ANBI

Na een moeizaam proces waarin o.a. de statuten van beide moesten worden gewijzigd is het dan eindelijk zover: Heemkundekring De Kommanderij Gemert en Stichting Laurentius Torrentinus hebben officieel de fiscale status van ANBI bereikt; culturele ANBI nog wel, wat extra mogelijkheden biedt.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Greenpeace en het Wereld NatuurFonds.  De belastingdienst kent een dergelijke status toe als de instelling aan een groot aantal voorwaarden voldoet.  En dat doen we inmiddels. Heel Gemert wist natuurlijk al lang dat wij het algemeen nut dienen.

Het voordeel van deze status is dat giften/schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, de belasting dienst betaalt dus mee!.  Giften en schenkingen kunnen voor 125% van het bedrag in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen van een bepaald jaar. Hiervoor geldt wel dat het aftrekbaar is boven 1% van het fiscale inkomen (of er moet sprake zijn van een periodieke schenking) en maximaal is 10% van dat inkomen aftrekbaar.  Voordelen die al snel tot 40 a 50% van het geschonken bedrag kunnen oplopen. 

Rekenvoorbeeld:

Schenking € 500,– ( boven 1 % van het inkomen of ’n periodieke schenking waarbij het minimum van 1% vervalt)                                       

Tarief inkomstenbelasting/premieheffing Tariefgroep 1:   36,55% (personen <65 jaar, > 65 jaar: tariefgroep 2).

Belastingvoordeel:   € 228,44                    ( € 500 x 125% x 36,55%)

Netto schenking:  € 271,56                        ( € 500 -/- € 228,44 schenking na aftrek belastingteruggave)

Netto ontvangst Heemkundekring:  € 500,- , totaal belastingvoordeel dus €  228,44 in de laagste tariefgroep.   Dit bedrag loopt op naarmate u in een hogere tariefklasse van de inkomstenbelasting valt.

Ook voor verervingen gelden fiscale vrijstellingen ter voorkoming van erfbelasting.  Hiernaast hoeft de heemkundekring of Laurentius Torrentinus geen belasting over de bedragen te betalen. Tevens kunnen vrijwilligers bij de Heemkundekring de gemaakte, niet vergoede, kosten aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

Wij begrijpen dat deze ‘belastingconstructies’ vaak individueel maatwerk zijn. Indien u hierover vragen heeft of, nog beter, hiertoe wilt overgaan, kunt u contact opnemen met onze penningmeester René Cuijpers (06-48698919 of h.cuypers1@upcmail.nl).  De zaken worden in vertrouwen behandeld en ook bestaat de mogelijkheid een doel mee te geven aan de bedragen. De middelen worden dan ‘geoormerkt’ en alleen voor een aan te geven doel aangewend.

De oplettende lezer zal natuurlijk concluderen dat de financiële positie van de heemkundekring nou niet van dien aard is dat er tekorten zijn; de normale uitgaven worden nagenoeg gedekt door de inkomsten uit contributies en boekenverkoop. Op middellange termijn staan we echter voor een aantal grotere projecten die buiten de normale exploitatie vallen. Zoals wellicht bekend heeft de nieuwe kasteelheer Bas van de Laar een museum gepland in het kasteel, in te richten door de Heemkundekring. Om dat professioneel te doen en hiermee Gemert en de Duitse Orde verder op de kaart te zetten zijn extra middelen benodigd.

Hiernaast zullen op middellange termijn voor Gemert belangrijke particuliere collecties oude boeken/prenten en dergelijke  ‘op de markt’ komen. Het bestuur hecht belang bij het behoud van deze collecties voor Gemert, om deze niet naar een of ander landelijk museum te zien vertrekken.  Ook stichting Gemert Vrijstaat alias stichting Vorstendom Gemert heeft nog diverse ambitieuze plannen waarbij, met de herontwikkeling van ons kasteel, de tijd rijp is dit te gaan verwezenlijken.