1511 okt 20, R99 nr 873

Gemert R99 nr 873, 20-10-1511
Gedeeltelijke transcriptie Jan Timmers

Overeenkomst voor het timmeren van een huis

Dat voer ons comen is Peter vrs in sinen helen bedde ende heeft erffelycken opgedragen ende over gegeven Thonyssen Lucas vrs drije
………
met vorwarden toegedaen soe heeft Peter vrs geloeft als principael sculder Thonyssen vrs dat Peter vrs op dyt erff vrs tymmeren ende setten sal een huyss van iii gebonden ende eenen ovverspronck ende soe eest vorwarde oft gevyel dat Peter vrs dyt huys aff verongevalden ende Peter vrs daer op niet wederom tymmeren en woude soe sal Peter vrs betalen den affterstedege pacht ende dan sal Peter syn hant daer aff mogen trecken ende dan sal Thonys vrs off syn erffgenamen dat erff vrs wederom nae hen trecken mogen ende Peter vrs en sal dan gheen gebruyck meer hebben in dyt vrs van hout te houwen off nergent aff sonder argelyst datum ut dies (20 oktober 1511)

Download