1440 zonder datum, AKDOG 60, regest 256

Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inventaris nummer 60, regest 256, 1440 zonder dag en maand
Transcriptie Jan Timmers

Overzicht van lenen van Goyart van Gemert

Cont ende kenlic sy allen luden die dese litteren sullen sien of horen lesen dat ic Godert van Ghemert te lene haudende ben van den lantcommendeur van den Biessen ende van den Duytschen Orden welc leen ghelegen is in die heerlicheit van Ghemert gheheiten die Haseldonc haudende drie buynre velds dat derden deel eckerlant ende die twe deel beemd mitten eenre syden gheleghen neven die Speecdonc ende mitten andere syden neven die ghemeint.
Item noch een leen dat ic Godert vors te leen haudende van den orden vors gheleghen inder vors heerlicheit gheheiten die Weye haudende twe buynre velds half eckerlant ende half heyde mitten eenre syden gheleghen neven Jans erve van Vaerle ende mitten andere syden neven die ghemeint.
In orconde der waerheit so heb ic Godert van Ghemert myne zegel hyer op ghedruct

Op de achterzijde staat: Verheffing des leens geheyten den Hazeldonk gelegen onder Gemert geschiet door Goddert van Gemert int jaer i

Met opgedrukt zegel van Goyart van Gemert.

Download