1440 sacramentsdag, AKDOG 65, regest 259

Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inventaris nummer 65, regest 259
1440 sacramentsdag
Transcriptie Jan Timmers

Joorden van der Schaut houdt het goed Diersdonk in Bakel in leen van de Duitse Orde. Het is 350 Arnhemse gulden waard, want dat heeft Joorden er voor betaald.
Het opgedrukt zegel van Joorden van der Schaut is grotendeels verdwenen.

Joerden vanden Scaut helt te leen die Diersconc van den lantcommenduer van den Biessen ende van der oerden die is gelegen inde dingbanc van Bakel metten eenre siden neven erfenis Everarts van Doernen ende metten andere siden neven die A ende metten enen einde aen erfenis Models van den Donc dat andere einde aen die ghemeint ende dat is weert omtrent van vij c aernem gulden eens te betalen want also veel costet mij doen icse cost. In orconden der waerheit desen voersz punten soe heb ic Joerden vanden Scaut vorsz. aen ende onder dese scrift mynen properen seghel ghedruct int jaer ons heren dusent vierhondert ende viertich op des heiligen sacraments dach.

Download