1440 mei 25, AKDOG 57, regest 257

Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inventaris nummer 57, regest 257, dd 25-5-1440
Transcriptie Jan Timmers

Henric Henricssoen van der Heese oorkondt dat hij een erfpacht uit het goed Ten Boer in leen houdt van de Duitse Orde.

Cont ende kennelyc sy eenen ygeliken dat ic Henric Henrics soen vander Heese een leen haudende van den eerwerdijgen heer Heer Dirc van Betkenhusen lantcommendur der balyen van den Bijssen Dutsen ordens ende van den huse van Gemert xi mudden roggen der maeten van Gemert in dat guet dat men heyt Ten Boer haeldende vijr boenre, daer die raep roey af heelen xx voet ende een sael ende drie boenre bemds bij den selve erf gelegen ende ghijlt nog meer dan xi mud roggen utten vorsz leen v mud roggen reygenoten die een sijde gelegen lanchs beneven des heeren straet ende voert beneven dat goet Den Broeck ende voert neven Heynen erf van der Hostat ende Ansem kinderen van der Hostat ende Yden van der Hallen ende erfenisse Gerets Fijen soen ende Jan Fijen soen ende voert noch lants dat waterlaet der scouwen. In orconde der waerheyt soe heb ic gebeden Goyart van Wermt dat hij sine zegel hyr op gedruct heeft. In den jaer ons heren mcccc ende xl des xxv dages in mey.

Met opgedrukt zegel van Goyart van Wermt.

Download