1440 DOZA 3440

1440 DOZA oorkonde nr 3440, dd 7-6-1440
Transcriptie Jan Timmers

Heyn, Jan en Ansem, zonen van wijlen Heyn van der Heze, laten weten dat zij 48 gouden peter schuldig zijn te betalen aan hun drie zusters Katelijn, gehuwd met Goort Rovers, en Liesbet en Aleid.

Wij Dirc die Smyt, Geret Roelofs soen. Henric vander Hostat, Henric Arts soen, Bernyer Willems soen, Willem vander Oesterbraken ende Jan Voederart scepenen in Gemert tugen in desen openen bryeve dat voer ons comen is Heyn, Jan ende Ansem wittijch kinderen wilneer Heynen van der Heze hebben gekent ende gelijt ende geloeft dat sy drie voirsz sculdijch sijn te betaelen ende betalen sollen Godert Roevers soen tot behoef Katelijnen sijn wijfs als man ende momber ende Lijsbet ende Aleyt dochteren wilneer Heynen van der Heze voirsz achten vijrtijch gulden peteren of die werd in anderen goeden gouwe als wijttege scout. Ende dese voirsz Heyn, Jan ende Ansem sollen dese voirsz achten vijrtijch peter betalen na doden Heynen van der Heze voirscr hoere allere vader voirscr eest als sijs eden. Voert soe hebben dese voirscr Heyn, Jan ende Ansem voirscr geloeft Godert Rovers soen voirscr tot behoef Katelijnen Lijsbetten ende Aleyten voirscr dese voirscr summetebetalen op hen ende op hen goet dat sij hebben of vercrijgen moegen na doden Heynen hoers vaders voirscr sonder argelijst. Bezegelt mytten zegel ons gemeyns scependoms van Gemert int jaer ons heren dusent vijrhondert ende vijrtijch soeven dage in junio.

Download