1439 juni 6, AKDOG 13, regest 250

AKDOG inv nr 13, regest 250, dd 1439, juni 6
Transcriptie: A.J.M.Otten, W.J.Vos.

Goyaert van Gemert, zoon van Diederik van Gemert ziet af van alle aanspraken tegen de Duitse Orde.

Wij Dirc die Smyt, Geret Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnts soen, Bernyr Willems soen, Willem vander Oesterbraken ende Herman Wautgers soen, scepenen in Ghemert, tugen in desen oepenen bryfve dat voor ons comen is Godert van Ghemert, wyttych soen wilner Dircs von Ghemert ende scild quit den eerwerdygen lantcommendur h(eer) Dirc van Betkenhusen ende den Dutscen orden van der balijen vanden Byssen, van allen ghescylde ende twysten (?), die Godart vorsz. opden Lantcommedur ende op den Dutscen orden vorsz.mach hebben ghehadt van allen voorleden tijden tot desen daghe toe, het sij met bryffe of het sij van aenspraeck van ghelde ende van gheloeften, die de lantcommendur h(eer) Ywan van Corttenbach of die Dutsce orden Goyarden vorsz. mach hebben ghedaen in gystelijcken of in werliken rechten heymelijc of oopenbaer ende al sonder erghelyst bezegel metten zegel ons ghemeyns scependoms van Ghemert.
Int jaer ons heren dusent virhondert neghen ende dertych des saterdaghs nae Sacramentdach.

Download