1437 mei 7, AKDOG 1500, regest 245

KADO 1500, regest 245 (?); 7-5-1437
Transcriptie Jan Timmers

Hendrik van Heze alias van Vinkel heeft overgegeven een stuk land in de Mortel aan zijn zwager Claus de Ridder, gehuwd met zijn dochter Aleit.

Wij Dirck die Smyt, Gerit Roeloffs soen, Henryc vander Hostat, Henric Arnts soen, Henric Roevers soen, Willem Peters soen ende Heyn van Espdonck scepen in Gemert tugen in desen openen brieve dat voir ons comen is Henric van Heze anders geheiten van Vinckel ende heeft opgedragen ende overgegeven Claus geheiten die Ritter sinen zwagher die Aleiten synre dochter dochter heeft tot behoeff Claus voirsz ende mede tot behoeff ende in orbair synen wittigen kynderen van den iersten bedde een stuck lants gelegen inder heerlicheit van Gemert aldair aen den Mortel streckende neven erfenisse Johans geheiten Berch mytter eenre siden mytter ander siden neven erfenisse Johans geheiten Beyns ende Johans geheiten Berch voirsz deen eynd neven Henrics kynderen erff van Weert dander eynde neven Ansems kynderen erff van der Oesterbraken als sy seiden. Ende Henric van Heze voirsz heeft vertegen op dit voirsz stuc lants tot behoeff Claus syns zwager voirsz ende mede tot behoeff synen kynderen van den iersten bedde. Geloevende dat opdragen dat overgeven ende dat vrien voirsz ewelic vast ende stedich te houden sonder enych weder seggen ende alle voircommer van synne wegen dair in wesende aff te doen sonder enygh argelist. Besegelt mytten gemeynen zegel ons scependoms van Gemert int jair ons heren dusent vierhondert seven ende dertich seven dage in meymaent.

Download