1434 DOZA 3328

1434, DOZA oorkonde nr 3328, dd 9-7-1434
Transcriptie Jan Timmers

Goyart Dirkszoon van Gemert heeft verkocht aan Willem Fijen een erfpacht van drie mander rogge jaarlijks met als onderpand vier hoeven op Hogen Aarle.

Wy Ansem Goesens soen, Rover Wyllems soen, Dirc die Smyt, Gerit Roelofs soen, Wyllem Wynrics zoen, Henric vander Hostat ende Henric Arnt Mychiels soens soen scepenen in Gemert tugen in desen openen bryeve dat voir ons comen is Goedert van Gemert, Dircs soen van Gemert wylener, ende heeft wyttelyck ende erfelick vercoft Wyllem Fyen drie mander erfrogs jaerlix ende erfeliken te gelden ende te betalen altoes op onser liever vrouwen dach purificatio alsmen kersen bornt ende te leveren mytter gebonder maten van Gemert te weten vier hoeven ten Hogenaerle geheiten ende voert tot allen erfenyssen toebehorende der voirseider hoeven ten Hoegenaerle soe waer dat gelegen is in hogen ende in legen in harden ende in weken. Voert soe heeft Goedert van Gemert voirscr vertegen op dese dese voirsz drie erfmander rogs tot behoef Wylleme voirscreven. Voert soe heeft Goedert voirsz geloeft Wyllem voirsz dese voirgenoemde drie erfmander rogs inden voirgen onderpande te weren alsoe erfrog sculdich is te weren ende die voirsz onderpande altoes goet te maken voir dese voirsz drie mander erfrogs ende wael dogende ende Goedert voirsz heeft gekent ende gelijdt dat hem Wyllem voirsz dese voirsz drie mander erfrogs wael betaelt heeft ende vergonden eest als sy seiden alle argelyst uutgesconden. In orconde der waerheit soe hebben wy scepenenvoirsz onsen zegel ons scependoms van Gemert aen desen brief gehangen, gegevn int jaer ons heren dusent vierhondert dertich ende vier, negen dage in hoeymaent.

Download