1430 sept 17, afschrift R104

Gemert R104 dd 12-8-1538, verwijzing naar een oorkonde van 17 september 1430

Jacob Geverts krijgt maairecht op het Hanervelt van Iwan van Cortenbach van de Duitse Orde

In R104 dd 12-8-1538 wordt een akte van 1430 (St Lambrechtsdag) genoemd, waarin Jacob Geverts maairecht verkreeg van Iwan van Cortenbach. Dat maairecht ging later over op Teeuwen Denis. Zijn kinderen verkopen aan Andries Melis van Strijbosch op 12-8-1538 een stuk land op de Kranebraken (neven Peter Goessens, Geef Noeyen, Jan Verrennen, gemeynstraat) met het recht om twee dagen te maaien en te zeisen op het Hanervelt.
Aan het akkerland zit verder een last vast van 2 hoender en 4 ellen vlasdoek op het huis van Gemert.

Download