Kick-off Gemert Vorstendom

Inwoners, ondernemers en organisaties mogen meebouwen aan Gemert Vorstendom, een inititaief van de lokale centrumpartners.

Aan het begin van dit project wordt ook het boekje “Gemert, vorstendom, vorsten en banieren” gepresenteerd en het ontwerp van banieren van de Gemertse Vorsten.

Namens de heemkundekring De Kommanderij is Jan Timmers meedenker in deze onderneming.

Voor meer informatie over deze actie en de kick-off op 1 april: Gemerts Nieuwsblad 23 maart 2021

Voor meer informatie over Gemert Vorstendom: Hoogtepunten uit de Gemertse Gesehiedenis

Voor informatie over de vorsten en landsheren van Gemert: Landsheren van het Vorstendom Gemert

Voor een verhaal over de soevereiniteit van Gemert: Inleiding door Ad Otten