Ferdinand Damiaan van Sickingen

Landcommandeur Biesen en vorst van Gemert 1743-1749

Hij is geboortig van Rijnland-Palts (Ebernburg, 1701). Na het plotselinge overlijden van Von Schönborn nopen de omstandigheden vanwege de Oostenrijkse Successieoorlog tot een snelle verkiezing van een nieuwe landcommandeur van de balije Biesen. In de omgeving van Alden Biesen hebben commanderijen en zelfs ordekerken inkwartiering gekregen van militairen. In Maastricht wordt in de kerk van Nieuwe Biesen zelfs een meelmagazijn gevestigd.

Von Sickingen is een man met diplomatieke kwaliteiten. Hij wordt geheimraad van het keurvorstendom Keulen en op aandringen van de prins-aartsbisschop Clemens August van Beieren die tevens grootmeester is van de Duitse Orde, wordt Von Sickingen bemiddelaar tussen Oostenrijk en Beieren. Tot op zekere hoogte boekt hij daarbij succes al zullen na zijn plotselinge overlijden (1749) nog verschillende malen her en der in het Duitse Rijk ongeregeldheden oplaaien.

In zijn eerste jaar als landcommandeur voltooit hij in Gemert de grootscheepse renovatie van het hoofdgebouw van het kasteelcomplex. Uit die tijd is van hem een schilddragend leeuwtje bewaard dat zijn familiewapen draagt. Het staat thans op de bordestrap en twee etages daarboven prijkt in het fronton van de zolderverdieping hetzelfde wapen, samen met dat van grootmeester Clemens August van Beieren.

Meer informatie:

PDF Gemerts Heem