Caspar Anton von Belderbusch

Landcommandeur van Biesen en vorst van Gemert 1766-1784. Premier keurvorstendom Keulen 1767-1784. Stichter Universiteit Bonn.

Vanaf zijn twaalfde jaar is Caspar Anton von der Heijden de Belderbusch page aan het hof van de Keulse keurvorst-aartsbisschop Clemens August van Beieren, die in zijn tijd geldt als de meest invloedrijke vorst van het Duitse Rijk. Behalve keurvorst te Keulen is hij ook prins-bisschop van Münster, Osnabrück, Hildesheim en Paderborn en daarnaast grootmeester van de Duitse Orde. Als tweevoudig keurvorst is hij bepalend voor de keuze van zijn broer tot Duits keizer.

Caspar Anton studeert aan de universiteit te Leuven, promoveert er in beide rechten, wordt ridder van de Duitse Orde en wordt in 1757 met de benoeming tot coadjutor van Biesen al voorbestemd tot landcommandeur. Maar carrière maakt hij vooral aan de vorstelijke hoven van Keulen, Bonn en Münster. Hij is de vaste begeleider van Clemens August van Beieren. In 1755 wordt hij diens Hofkammerpräsident und Geheimen Rat. Hij moderniseert de staatsinrichting, brengt de financiën op orde van de keurvorstendommen Keulen en Münster. Hij is de man achter de stichting van de universiteit te Bonn, bevriend met de muzikale familie Van Beethoven en in hetzelfde Bonn wordt het hem in zijn Palast Belderbush gegund om bijna openlijk samen te wonen met de adellijke abdis Caroline von Satzenhofen. Wanneer Caspar Anton in 1766 wordt gekozen tot landcommandeur van Biesen hoeft hij van de grootmeester niet naar Alden Biesen te verhuizen vanwege zijn ‘onmisbaarheid’ in Keulen en Bonn. Een jaar later wordt hij premier van het keurvorstendom Keulen. Belderbusch is dan al een grote naam in het Duitse Keizerrijk. Hij krijgt als bijnaam de ‘almachtige’ en dat is niet altijd vleiend bedoeld. Op zijn graf zou zelfs zijn gedanst. Alle ‘almacht’ ten spijt, vorstelijke waarden had hij alleen in Gemert. Hij heeft hier zijn sporen ook nagelaten. Het meest opvallend is het fraai beschilderde houten wapenbord aan de balustrade van het oksaal achter in de Handelse kerk. Het wijst op Zijne Excellentie Caspar Anton als de financier van de restauratie van het orgel. Zijn wapen vinden we ook op een biechtstoel en gegraveerd in het zilveren beslag van het al bij zijn ‘blijde inkomste’ in Gemert aan de Handelse kerk geschonken missaal, uitgevoerd door de bekende edelsmid Rabbanus Raab.

Hij overlijdt plotseling in januari 1784 te Bonn. Een jaar voor zijn dood is Casper Anton von Belderbusch door de keizer verheven in de stand van Rijksgraaf.

Meer informatie:

Pdf Gemerts Heem

Wikipedia