Roefs, Benedictus (1763-1825)

organist en linnenfabrikant

Een broer van de organist van Xanten was Benedictus Roefs. Hij werd gedoopt op 5 maart 1763 in Gemert.

Hij was het die niet alleen het linnenfabrikeurschap overnam van vader Paulus maar ook de bediening van het orgel in de Gemertse kerk. In de patentregisters staat hij te boek als fabrikant en linnenreder. Hij was getrouwd met Allegonda Kivits de dochter van molenaar Godefridus Kivits. Zij krijgen 9 kinderen. Hij overlijdt op 25 februari 1825 te Gemert tegenover het kasteel op de plaats van het huidige Heerenhuis. Bij de inschrijving in het kadaster staan ‘de Erven Benedictus Roefs’ nog steeds te boek als ‘linnenfabrikant’. Twee kinderen verhuizen naar Deurne, twee naar Brussel. 

Bron:
Ad Otten, De organistenfamilie Roefs, in Gemerts Heem 2006 nummer 01, blz. 13 t/m 17. Zie: http://www.heemkundekringgemert.nl/gemerts-heem/223-gh-2006-01-de-organistenfamilie-roefs