GH-2001-02 Gemertse kolonie op Curacao

Dien Scheepers-van Kessel

Toen in 1798 dominee Hanewinkel op zijn ‘Reise door de Majorij’ Gemert bezocht merkte hij op, dat Gemert weliswaar een aardig dorp was om een tijdje te vertoeven, maar dat het ook het meest paapse dorp was dat hij tot dan toe had bezocht. Dat laatste stuitte de dominee wel heel erg tegen de borst maar zijn afkeurende schrijven daarover sorteerde bij de Gemertenaren niet het minste effect. Integendeel. De foto die bij dit artikel is afgedrukt levert daar in zekere zin een bewijs van. Op deze foto uit 1946 staan zeven religieuze Gemertenaren allemaal werkzaam op Curaçao. De papen van Gemert lijken zo’n 150 jaar na Hanewinkel al missionerend te zijn uitgewaaierd tot in alle uithoeken van de wereld. En dat is niet eens zo heel ver bezijden de waarheid. Enige honderden namen van Gemertenaren zijn bekend en ‘ons’ kasteel heet ook niet voor niks ‘Missiehuis’!

Op de foto staan van links naar rechts:
1. Walraven Frunt = pater Aloysius O.P. (dominicaan); geboren te Gemert 13-6-1911; priesterwijding 25-7-1936; overleden 8-10-1956 te Suffisant-dorp op Curaçao.
2. Cornelius Penninx = pater Henricus O.P. (dominicaan); geboren 9-8-1900 te Gemert; priesterwijding 24-7-1927; vertrokken naar Curaçao 21-10-1927; overleden 21-4-1957 Nijmegen.
3. Johanna Maria Slits = zuster Henrica Maria; geboren 2-9-1895 te Gemert; ingetreden bij de Orde van Schijndel 24-12-1916; vertrokken naar Curaçao 29-11-1929; werkte daar tot 1962 o.a. in Grootkwartier en Santa Rosa; overleden 30-12-1973 te Wijbosch.
4. Joan Spierings geboren 29-3-1916 te Gemert; werd op 8-2-1936 te Rijswijk broeder van het Gezelschap Kruisvaarders van Sint Jan. Hij vertrok naar Curaçao op 21-7-1939. Was daar werkzaam in de jeugdzorg; overleden 27-4-1995 te Tilburg.
5. Josephus van den Elsen = pater Martinus O.P. (dominicaan); geboren 3-10-1880 te Gemert; priesterwijding 15-8-1905; vertrokken naar Curaçao op 4-10-1905; hij was van 1928-1936 Vicaris Provincialis. In mei 1953 kwam hij terug naar Gemert en ging wonen in het Gasthuis. Hij overleed te Boekel 23-10-1955.
6. Wilhelmus van Rooij = pater Laurentius O.P. (dominicaan); geboren 2-3-1893 te Gemert; trad in bij de Orde van de dominicanen in 1911; priesterwijding in 1918; vertrok naar de Nederlandse Antillen in 1919. Voor zijn werkzaamheid aldaar zie bijgaand gedachtenisprentje; hij overleed te St.Anna op Curaçao op 1-2-1974.
7. Frans Soontiëns geboren te Gemert 13-2-1913; werd op 18-2-1931 te Rijswijk broeder van het gezelschap Kruisvaarders van St. Jan. Hij vertrok naar Curaçao in 1946 en was daar net als zijn confrater Joan Spierings werkzaam in de jeugdzorg.

Het is bij dit artikel misschien wel aardig te vermelden dat de Gemertse kolonie op Curaçao hiermede in feite nog niet compleet is. Op Curaçao vertoefde indertijd namelijk ook het onderwijzersechtpaar Verstappen-Werts met hun kinderen. Zij maakten de overtocht naar Curaçao in 1939 op dezelfde boot als broeder Spierings. Eén van de kinderen Verstappen was de in 1937 te Gemert op het Binderseind geboren Wim Verstappen nu één der bekendste Nederlandse filmregisseurs.

Bekijk PDF