GH-1999-04 Standbeeld voor Landdrost Paulus de la Court ?

Ad Otten

In ‘Grens en Maas – Nieuwsblad voor Noord-Limburg’ van 10 november jongstleden schreef Theo Janssen in diens rubriek ‘Honderd eeuwen Peelverhalen’ een aflevering over ‘Napoleon en de landdrost van Brabant’. Die landdrost was de van Gemert geboortige meester Paulus de la Court. Naast nog veel meer verdiensten van deze persoon wordt Paulus door de auteur gezien als de man die de basis legde voor de latere Peelontginning. In alle toonaarden wordt over hem en diens visie ten aanzien van de Peelontwikkeling de loftrompet gestoken. Het artikel eindigt met de stelling dat Gemert weliswaar de nagedachtenis aan deze persoon eert met een straatnaam maar dat Landdrost De la Court meer verdient. Janssen doet dan meteen de suggestie dat in diens geboorteplaats Gemert toch eigenlijk een standbeeld dient te worden opgericht. Voor het geval dat men één dezer dagen vanuit Noord-Limburg hier in Gemert een standbeeld van Paulus komt bezorgen is het volgende gegeven wellicht van belang. Het geboortehuis van Paulus de la Court is deels nog bewaard gebleven al zit het wel een beetje ver-stopt. In Klooster Nazareth. Maar het is er nog. En… daar komt binnenkort plek! Oh ja en wat die Drossard de la Courtstraat in Gemert betreft die is niet naar Paulus de landdrost genoemd, maar naar diens vader, die drossard in Gemert was. En zo lijkt me het portret toegeschreven naar Paulus de la Court dat in het gemeentehuis boven de trap hangt ook niet van Paulus maar van diens vader Peter de la Court. Bij dit ‘kapittelstokje’ is afgebeeld de schilderij van Paulus de la Court, die hangt in het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch.

(Met dank aan Bertus van Berlo)

Zie PDF