Deel 6g Index leengoederen 18de eeuw

Gemertse Bronnen deel 6g
Index van leengoederen, eind 18de eeuw.

Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inv. nr 55
Transcriptie Jan Timmers

De lijst is eigenlijk een inhoudsopgave van een leenboek van de Commanderij Gemert. Er wordt verwezen naar de folionummers waar de betreffende leengoederen worden beschreven. Het leenboek waar naar wordt verwezen is niet meer aanwezig in het archief van de Commanderij. De lijst wordt ondertekent door Jan Hubert Robijns, Duits Ordens priester. Deze was werkzaam in Gemert als zaakgelastigde vanaf 1787. In die periode moet er dus nog een leenboek hebben bestaan van ongeveer 250 folios. Na de opheffing van de Duitse Orde werden de goederen door de domeinen beheerd. Ook in het archief van de Commissie van Breda, die de domeingoederen beheerde, is het betreffende leenboek niet aangetroffen.

folio registro

 

 

De navolgende parceelen zijn de leenen, die aan de Heeren van Gemert verheven worden
folio

6

den Huybert
 

17

Hoefs op Esdonck
 

28

thien gulden uyter Hoeve Epsdonck
 

39

Haseldonck
 

40 et

 
 

56

Beverdyck
 

61

Cromme Aa. Bakel
 

72

Diersdonck, Bakel
 

83

onderstan ter Anenen
 

94

hoeff ten Broeck
 

105

een halven buenre beempt aan de Vondervoirt
 

127

’t goet ter Wouw
 

137

eenen halven buenre beempts aan Wijnboom
 

148

het werfken met het busselke
 

159

Hoogen Acker
 

170

een stuck heydries in ’t Goorswinckel
 

181

den Molenacker
 

192

den Ossentreep
 

203

huys en hof by den Kieboom
 

214

eenen buenre beempts in het Leeck onder Beek
 

225

het Horcxken
 

 

 
 

 

Deze bovenstaande alzoo bevonden in het leenboeck
 

 

der Commanderie Gemert
 

 

 
 

 

quod attestor J.H.Robijns D.O.P.