Deel 6b Leenregister 1449

Gemertse Bronnen deel 6b
Register van leenmannen en lenen van 20 juli 1449
Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inv. nr 46
Transcriptie Jan Timmers

Dit sijn die mannen van lene den Duytsschen Oirden ende den huyse van Gemert tobehorende

Inden jaere ons heren dusent vierhondert negen en veertig op twintich daege in julio.

Inden iersten Dieric van Gemert van sinen hogen huyse ende dat dair to behorende is na inhouden des brieven die dat huys van Gemert dair aff heeft.

Item Dieric van Gemert is man van der guede Espedonck ende met sinen gewere des wij brieve hebben.
Dit voirs guet heefft ontfangen Arnt Steenwech Goessens soen.

Item Godert van Gemert is man van der Haseldonck ende dair to is Godert ledich man des wij brieve hebben
Dit voirs guet van der Haseldonck heeft onsse Heinric Becker

Item Lucas Meussoen van Beke is man van der guede ten Beverdijck ende dat hem dair aen gepaelt is van des ordens wegen neven t Molenbroec
Dit heeft ontfangen Arnt Vrient van Beecke

Item Joirden van der Schaut is man van den guede op die Diersdonck gelijc als Gerit van Amstel dair in bestarff

Item Johan van Amstell is man van den halven hoeve op die Krom Aa gelegen tusschen Baeckel ende Durne ende van den heyden op die Diersdonck gelegen.
Dit voirs guet heefft Johan van Amstell over gegeven ende heeft ontfangen Joffr Marie van Dinter met hueren momber Goesswijn Steenwech anno XLVX in festo sermenti
Dit voirs guet Ter Krome Aa heeft Joffr Mary van Dinter voirs met haren momber ende noch met heren Jan van Brakel als momber Joffr Gheraerts syns wijfs wittich dochter wilen Art van Dinter ende Gey(…) ende heeft ontfangen Henrics Gerit Celen. Is van hel(….) Dirck van Ghemert, Jan van Ghemert, Henrick syn soen, Wilm Gherits soen ende Stoeve Peters. Dus XXI dage april anno LVIII
(21 april 1458)
(Voor familiegegevens zie Brabantse Leeuw 1973 blz 3 en 4)

Item Johan Johans soen van Gemert is man van XVII mud rogge erffpachts binnen Gemert gelegen.
Item dit selve guet heefft ontfangen Henrick van Ghemert Janss vurs
Item nae doede Henrickx vurs heefft dit delve leen ontfangen Jouffr Agat syn suster mit hoeren momber ende na doede Jouffr Agat heefft Jan van Eyck hoeren soen dit vurs leen ontf ontfangen.

Item Heinric Heinrichs soen van der Heze is man van den guede van den Boere.
Dit guet heefft ontfangen Godert van Werme.
Dit vors heefft ontfangen Wilhems Geritsch als kerkmeester anno R.

Item Peter die Kersmeker is man van enen halven boenre bemps aen die Vondervoirt gelegen.
Dit heeft ontfangen Stoeve des voirs Peters soen.

Item Heinric Mathijssoen van Baeckell is man van enen halven boenre bemps achter Wijnboome gelegen.

Item Lucas Meus soen van Beecke is man van den Kemenaden ten Brabantschen rechten ende van twe boenre bemps te hulpen den guede Ter Kemenaden liggende by der Vondervoirt.
Dit heefft ontfangen Arnt Vrient van Beecke.

Item Wilhelm van Ouden is man van sinen huyse tot Nuenen geheyten Ouwensteyn met sinen tobehoirten des wy brieve hebben.
Dit voirs lene heefft Johan Michiels soen van Antwerpen na doet Wilheme voirs ontfangen.
Dit voirs heefft ontfangen na doet Johane voirs …… ende Godert van Gemert, Johan van Gemert ende Stoeve Petere soen. Ende na hem ontfangen Johan van Vairlair dair over man waeren Godert ende Johan van Gemert ende Stoeve Peters.
Dit voirs lene heefft onsse Jouffr Mechtelt dochter Wilhem Wilheme van Ouden voirs met heuren momber Bertholt Wyfleth. Ende die selve Jouffr Mechtelt met hueren momber voirs heeft t voirs lene over gegeven Wilhem van Rode hueren wittigen soen. Dwelcke lene voirs Wilhem voirs ontfangen heefft.

Item Godert van Gemert is man van drye boenre erffe ende een huys dair op dat Peters was van Bynderen dat Godert van hem over heeft.
Dit heefft ontfangen Anshem Heinrics soen van der Heze. Dair man over waeren Dieric van Gemert, Arnt Steenwech ende Godert van Werme ende geschied anno XVII ende L. XXI dage in septembri
(21-9-1467)

Dit sijn die ledige manne de Duytssche Ordine en den huyse van Gemert
Item Gerrit van Baexe bastairt Lucas van Baexe is ledig man van broecken van ene vorslage die hy VII mudd (?) heerlyckheit van Gemert.
Item …. Swenere (?) van Beeck is ledig man van …. vorslage VII mud