Deel 6a Leenregister dd 24-6-1387

Gemertse Bronnen deel 6a
Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inv. nr 43
Transcriptie Jan Timmers

Dit sint die mannen van leenen den huese van Ghemert toe behoerende.

Dusent driehunderd ende LXXXVII op Sint Johannisdach Baptist.

In den ersten Diederick van Ghemert van sine huese ende dat daer toe behorend is nae inhaelt derre brieve die wij dar aff hebben.

Item Diederick van Ghemert is man van den guede van Esbedunck ende met sijne geweere des wij brieve hebben.

Item Lucas Mews soen van Beek is man van den guede ten Beverdike ende wij erve (?) dar aen gepalt hebben bynnen sinen paelen des was I bonre.
(Opmerking: het laatste deel “des was I bonre” is doorgestreept)

item Gerard van Amstel is man den guede der Dyerdunck ende van enen halven hove op den Krom Ae

item Johan Johans soen van Ghemert is man van XVII mudde roggen ende van twe bonre bempde bij der Vondervort gelegen.
(Opmerking: het laatste deel vanaf “ende van twe bonre …” is doorgestreept)

Item Peter van Bynderen is man van eenen kampe ende van drie bonren ende een hues dar op.

Item Henrick van der Heys is man van den guede van den Boure

Item Willems van Middelscot is man.
(Opmerking: het woord “brueder” is boven deze regel toegevoegd met dezelfde hand)

Item Johan der Kersmeker is man van ½ bonren bempts an die Vondervort gelegen.
(Opmerking: “Johan” is doorgestreept en daarboven is de naam “Peter” geschreven met dezelfde hand)

Item Heynken Mathijs soen is man van ½ bonre bempts an Wijnbom gelegen.

Item Lucas Meus soen van Beeck is man van den guede ter Keemenaeden ten Brabantschen recht daer sie man af waren deest voer was hier waren aen als mannen Gerart van Aemstel, Bertolt van Ghemert ende Peter van Bynderen ende Ansem Maes soen ende ut II bonder bempde denen gude thu der Kemnaden thuhulpe liggende bij der Vondervoort.

Item Ansem Maes soen is man van enen bonre.

Item Willem van Auden is man van sine hus tot Nunen geheyten Audensteyn mit sinen toebehoeren des wij brieve hebben.

Dit sint die lyedighen mannen
Inden ersten Heinrich Vilroch
Item Willem van Middelscoet
Item Willem Brogelman
Item Johan syn soene ende Willem
Item Arnolt Giben soen Roefs soen van Broghel
Item Johan Ayien (Myen ?) soen van Vlierden
Item Johan Baeten soen van Dinter
Item Ysebout van den Scoet Ecker
Item Heyne Duytsche van der Eycken van Vlierden
Item Godevart die Ketelboter van Dorne
Item Johan Bracmans soen van Halen
Item Johan Cloce (?) van Millis

(Opmerking: de volgenden zijn later toegevoegd)
Item Willem ende Willem Belien soene
Item Dierc Belien swager

(Opmerking: Nog later toegevoegd)
Item Wolter Spiringc van Gemert
Item Jan van Gemert sine broder
Item Godart van Gemert sine broder

(Opmerking: ter hoogte van deze inschrijvingen staat op de rechterhelft van de pagina nog het volgende)

Did..ics segge ……. van Gelre na inhalt eynen …. af gemackt ende besegelt

(Opmerking: nog later toegevoegd)
Item Gerart Boykens soen van Bynderen