Deel 6e Lenen Goyart van Gemert

Gemertse Bronnen deel 6e
Overzicht van lenen van Goyart van Gemert
Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inv. nr 60, regest 256, 144
Transcriptie Jan Timmers

 

Met opgedrukt zegel van Goyart van Gemert.

Op de achterzijde staat: Verheffing des leens geheyten den Hazeldonk gelegen onder Gemert geschiet door Goddert van Gemert int jaer i

Cont ende kenlic sy allen luden die dese litteren sullen sien of horen lesen dat ic Godert van Ghemert te lene haudende ben van den lantcommendeur van den Biessen ende van den Duytschen Orden welc leen ghelegen is in die heerlicheit van Ghemert gheheiten die Haseldonc haudende drie buynre velds dat derden deel eckerlant ende die twe deel beemd mitten eenre syden gheleghen neven die Speecdonc ende mitten andere syden neven die ghemeint.
Item noch een leen dat ic Godert vors te leen haudende van den orden vors gheleghen inder vors heerlicheit gheheiten die Weye haudende twe buynre velds half eckerlant ende half heyde mitten eenre syden gheleghen neven Jans erve van Vaerle ende mitten andere syden neven die ghemeint.
In orconde der waerheit so heb ic Godert van Ghemert myne zegel hyer op ghedruct