1467 juni 16, Gemert R104

Gemert R 104; 16-6-1467; vidimus van januari 1540

Aart van Plees verkoopt aan Marcelis tsHasen een erfpacht van 5 mud rogge te betalen door Gerit Denckens
In R104 nr 389 wordt in verband hiermee nog een andere akte genoemd namelijk van 26-2-1474, met overigens soortgelijke inhoud.

Wij Jan Voeyrets, Jan van Steijn, Jan Cnoep, Joest die Smijt, Jan Alarts, Ansom Bonenberchs en Willem Kaersmecker, schepenen in Gemert, getuigen in desen openen brieven dat voor ons gekomen is Aert van Plees en die heeft verkocht aan Mercelis Claes tZasen 5 mud rogge erfpacht die Gheret Denckens geloeft heeft aan Goeyart van Lanckvelt, schout tot Ghemert ten behoeve van Aert voorszegd.

Download