1465 dec 28, Gemert R102

Gemert R102 (afschrift in schepenakte dd 1-2-1530); allerkinderdag1465

Transcriptie Jan Timmers

Aert Willem Andriessoen van Brey heeft verkocht aan Dirk de Snijder een erfmalder rogge uit de Perecker (3 lopense groot) op Milschot.

Wij Lambrecht Ymbrechtssoen, Peter Goessenssoen, Jan Diercks Willems ende Mychiel die Smyt, Alant van Wijnboem, Willem van Ploesterdonck, Hanrick Theus Quendens soen schepenen in Gemert tugen in desen openen brieve dat voer ons is comen Aert naeturlicken zoen Willem Andriessoen van Brey ende heeft erffelick vercoeft opgedragen ende overgegeven Diercke die Snijer een erfmalder roggen der maten van Gemert erffelick te ghelden ende jaerlicken te betalen altijt op onser liever vrouwen dach purificatio alsmen kerssen bort van ende ut drie lopense lants gelegen aldaer op Melschot geheyten den Perecker gelick inde selven brieff begripen staet.
Op datum duysent vierhondert vijff en tsestich op alre kynder dach.

Download