1386 afschrift in R107

Gemert R 107

Uittreksel van een Gemertse schepenbrief van 1386 betreffende een erfpacht van de kinderen van Dirk van Gemert aan de kerkmeesters van Bakel

Transcriptie: Simon van Wetten
Het fragment van 1386 is in rood weergegeven.

Dat voor ons gekomen is Willem Anchem Peters, hem waert gericht uijt crachten van sekere vonnis bij ons schepenen een stuk land neven der heeren erve van Gemert, de wijntmoelen, Winricks en Michiel Leijten soen van de Beer met een einde neven Michiels van de Heelderdonck erve en aan Johans van Beeck erve. Dit vanwege gebrek van betaling van een erfpacht van de helft van vijftalff vaten raapzaad, die Jan Lenert Valcxsoen als man van Lucie, zijn vrouw, en met hem Goert Goerts van Lanckvelt verkocht had aan Willem Anchem Peters soen voors. (Gemertse schepenbrief 20 april 1536).

De gehele erfpacht van vijftalff vaten raapzaad door Goesen van den Steijnwegen van Den Bossche, die jouffrou Beelen (hadde) Didricxdochter van Gemert, met Dierick, Jan en Spierinck Dircxsoen waren gegeven in gift aan de kerkmeesters van Bakel (Gemertse schepenbrief St. Catherijnedag 1386).

Welnu, het onderpand is op verzoek van Willem geveild, maar niemand had interesse, zodat Willem het heeft opgewonnen en verkocht aan HENRICK ANCHEMS van GEMERT.       5 maart 1560

Download