1381 Beek Stribosch, AKDOG

KADO1498a, 26-2-1381
Transcriptie Jan Timmers

Ghevart van Stribosch geeft over een derdedeel in een akker aan de Beek in Gemert aan Henrick de Pelser. Belendenden: een zijde de verkoper ander zijde Goossen (Cnode), man van joffr Elisabeth (van Goor); een eind Jan van Rietvoort ander eind waterloop de Beek.

Wij Roef die Ridder, Willem van Scerpenberch, Jan Ansems zoen van Middelscoet, Jan van den Grunendael, Heynric Emonts zoen van Espdonc, Michghiel vander Heyden , Heynric Ghevarts zoen was van der Heyden scepenen in Ghemert doen cont eyn ygheliken dat voir ons is comen Ghevart van Stribosch in sinen helen bedde ende heet ghegheven in gherichter ghyften Heynric den Pelser eyn derdel uyt dien stuc lands dat gheleghen is after sinen hof metter eenre siden daer neven ende metter ander siden neven Ghoeswijns erve Joffrou Lizabetten man ende metten enen eynde aen Jans erve van Rytvort ende metten anderen eynde neven dat waterlaet neven die Beec eest als si seden ende Ghevart vorsz die heet gheloeft Heynen den Pelser vorsz die ghyft stedich te hauden teweghen daghen toe ende heter helmeliken met hande ende met monde tot Heynric des Pelsers behoef. Vort meer soe heit Ghevart vorsz Heynric den Pelser vorsz gheloeft dat eyn derdel in die alinghen ecker te weren alsmen erve sculdich is te weren ende alle voircommer af te doen ende al te doen dat men van erve sculdich is te doen alle arghelist uyt ghesceyden.
In orconde der waerheyt soe hebben wij scepen vors onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven ynt jaer ons heren doe men screef dusent driehondert tachentich en eyn op ten lesten dinsdach in die Sporkelle.

Download