1379 nov 25, DOZA 2399

DOZA oorkonde 2399, 25 november 1379
Transcriptie Jan Timmers
Opmerking: de oorkonde is ook geadministreerd in de Bossche Protocollen, R1176 (1376 – 1383) f93v

Emont zoon van Jan Roverszoon draagt al zijn goederen, die hem zijn aangekomen na de dood van Agnes zijn moeder en die hem nog zullen aankomen na de dood van Johannis zijn vader, over aan Adam van Mierd ten behoeve van Johannis, Theodericus, Henricus en Margareta, kinderen van Jan Roverszoon.

Emondus filius Johannis dicti Rovers soon de Ghemert omnia et singula bona sibi de morte quondam Agnetis sue matris iure successionis hereditarie advoluta atque morte dictis Johannis sui patris iure succesionis hereditarie advoluenda quocumque locationis persistentia sive sita ut ipse dicebat, legitime et hereditarie supportavit Ade de Mierd ad opus Johannis, Theoderici, Henrici et Margarete liberis antedicti Johannis Rovers soen et effestucando resignavit modo in talibus consueto promittens dictus Emondus ut debitor principalis sub se et bona sua omnia et ipse dictis Johanni, Theoderico, Henrico et Margarete liberis primodicti Johannis de dictis bonis omnibus et singulis prefato Ade ad opus eisdem Johannis, Theodoro, Henrico et Margarete liberis …… supportis ut denarios est debitam et iustam prestabit warandiam et pro omnem obligationem ex parte dicti Emondi in promissis mentionem dictis Johanni, Theoderico, Henrico et Margareta liberis (primodicti ?) Johannis deponet omnino. Testes interfuerunt scabini in Buscoducis Henrico Cnode et Leonius de Erpe. Datum in festo beate Katherine virginis. Anno domini M CCC septuagesimo nono.

Download