1378 febr 7.AKDOG 15.r65

KADO inv nr 15, regest 65, 1378
Transscriptie Jan Timmers
De latijnse tekst niet helemaal ontcijferd.

Diederik van Werrenberch verkoopt zijn gemeenten binnen Gemert, die hij verworven had van Gooswijn zoon van wijlen Geerlach Cnode en diens wettige vrouw Elisabeth dochter van wijlen Willem van Goor, voor zover die gemeenten niet zijn uitgegeven, omgraven of begrensd zijn, aan Andreas van Uden. De gemeinten mogen gebruikt blijven door het goed Te Kieboom en het goed Ten Hove, die eigendom waren van genoemde Gooswijn en zijn kinderen. Die mogen hun vee weiden, heide maaien en plaggen steken.

Notum sit universis presentia visuris quod cum Goesswinus filius quondam Gheerlaci Cnode maritus et tutor legitimus quit asserebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Wilhelmi dicti de Ghoer debitor et singulas conbitatas …..(?) Goesswino cum domina Elisabeth eius uxore sumpserat quocumque locis infra limites de Ghemert situatas inquacum ac communitates pro presentia ad continu… non sunt date et inquacum circa dictis communitates non sunt circumfossate neque limitate legitime et hereditarie supportasset Theoderico dicto de Werrenberch suo sororio prout in litteris scabinorum de Busco ducis super hoc confectis plenius continetur constitutus igit.. coram scabinis in … dictus Theodericus dictas communitatos dicto Theoderico a dicto Goesswino …. supportatas legitime et hereditarie vendidit Andree de Uden ab eodem supportavit iure hereditario possidens et habens supportavit simul cum toto iure sibi vira… …. harum in dictis communitatibus …quismodo competente et effestucando resignavit modo in talibus consueto promittens dictus Theodericus venditor ut debitor principalis super se et bona sua omnia quod ipse venditionem supportationem et resignationem huiusmodi ratas et firmas sine omni contradictione perpetue observabit et quod omnem obligationem ex parte dicti Theoderici atque suo hereditate in dictis communitatibus pro…. prefato Andree deponet omnino. Salvis tamquam duobus mansis quod unus tgoet ten Kyeboem et alius tgoet ten Hoeve nuncupavit ibidem sitis et ad dicti Goesswini spectantis at ipsis liberis resignatis suis iuribus scilicet pro… aut nutric… sua pecora in dictis communitatis atque metend.. mericam ac cespites effodend… in eisdem prout dictus venditor et emptor palim recognomine…
Testes interferunt scabini in Buscoducis Johannis de Erpe et Arnoldus de Ghele datum dominica post diem beate Agate Virginis anno domini mccc septimagesimo septimo.

Op achterzijde:

Litteras quibus Theodericus de Werrenberch universas ubicunque locorum infra limites dominii de Gemert sitas ex ab heredibus Cnoede sibi transportatas communitatas Andreae de Uden coram scabinis Sylvaeducibus retransportavit anno 1377 dominica post ferias sanctae Agathae

Eijn brief van de gemeynde tot Ghemert gelegen, dar Andries ynne geguedet was ende die he namals den Orden vercofte. (N 8)

Download