1375 juli 2. AKDOG

KADO inv nr 10, regest 59, 2-7-1375
Transcriptie Jan Timmers

Emont Johans van Gemert verzoent zich met de Duitse Orde en wordt leenman voor al zijn goederen in Gemert.

Wir bruder Heinrich van Lewenbergh lantcommenduer der Ballien van den Biessen inde bruder Rubrecht van Vernenbergh commenduer des hues te Gemert doen kont allen luden die diesen brief soelen sien off hoeren lesen dat Emont Johans soen van Gemert genslich inde altemael geslicht inde gesuent is mit ons inde onsen orden van den Duetschene huse van alle saken inde broeken derre wir hoe tyende wien (?) inde he tiegen ons inde onsen orden misdaen hadde. Inde dat ich Emont vurs. kenne ende lye dat ich der orden vurs. opgedragen henn alsulken erfnis inde gemeynte as ich bynen den palen van Gemert have als uut hoir eygedom. Inde dat ich Emont vurs. alsulken erfnis inde gemeynte van der orden weder ontfangen have te lene. Inde dat ich hoir man dair aff byn woirden dat ich tiegen hen noch tieghen hoir lude nummermeir gedain in sal. Inde sine over hair gewest her Jan van Vuren ridder ende her Flecke ridder, inde Elyaes van Vesschem ende Mathijs van Kessel ende Jan van der Scaut ende Goedart Floerkyns Johans(? of Jegers?) soen ende Seger Segers soen van Bruechusen ende Johans van Lommen. In getueghenisse der waerheit so haven wir onsen segele ain desen openen brief gehangen. Gegeven in den jair ons heren dusent drihundert inde vuufendeseventich op den maendach nae sinte peters ende sinte pauwels dach.

Download