1374 R97 Gemert

R 97 Gemert folio 38
transsumpt schepenbrief, zondag na Pinksteren 1374

Jan van de Raem en zijn vrouw Hilla dragen de inkomsten over, afkomstig van Aart Yden Wagemanszoon, aan Henrick Roefs hun schoonzoon.

Wij Gerit Àerts, Melis van de Broec, Jan Papeven, Wyllem van Scherpenborch, Willem Aert Snijders, Ghevert van Strijbosch ende Michiel Engelen, scepenen der commenduers van Ghemert, hebben den volgenden brief gelezen:
Jan van den Raem en zijn vrouw Hille hebben overgegeven aan Henrick Roefs, hun schoonzoon die met hun dochter Griet is getrouwd, de voorwaarden die Jan en Hille hadden van Aert Yden Wagemans vanwege de erfmud rogge, tot Henrics en Mergriets behoef.
1374 beloken Pinxdach.

Download