1372 R97 Gemert

R 97 Gemert folio 37v; 23-6-1372
transsumpt van een schepenbrief van 23 juni 1372

Aart, zoon van Yda Wagemans heeft een stuk land gepacht van zijn zus Hilla en haar man Jan van de Raem

Wij Gerit Artssoen, Melis van de Laer, Jan Papeven, Wyllem van Scherpenberch, Wyllem Aert Snijders, Ghevert van Strijboch ende Michiel Engelen scepenen der commanduers van Ghemert getuigen dat voor ons comen is Aert Yden Wagemanssoen en die heeft gepacht van zijn zuster Hille en van haar man Jan van den Raem een stuk land in Yde Wagemanscamp, voor een mud rogge jaarlijks. S.Johansavont te Mydsomer 1372

Download