1370 juni 24, AKDOG

KADO inv nr 602a, regest 53, 24 juni 1370
Transcriptie Jan Timmers

Melis van den Broek verkoopt aan de Duitse Orde een erfrente van een pont uit huis en hof verkregen van Braecman.

Wij Melys van den Broec, Gherart Arnts soen, Willem van Scarpenberch, Willem Arnts Sniders soen, Ghevart van Stribosche, Mychiel Eyngelen soen ende Jan die Weelde, scepen des commenduers van Ghemert tughen in desen openen brieve dat voer ons is comen Melys van den Broec vors. in sinen alinghen bedde doe hi sijns goeds machtich was ende heeft vercoft den commenduer van Ghemert tot des ordens behoef een pont tsjaers erfelec al sulkens payments als ghenghe en ghene is alle jaer te betalen op onsen vrouwen dach als men kerssen bernt. Welc pont Willem die Wever gheldende was Melys van den Broec vors. vuyt enen huyse ende hove dat hi ghecreghen van Braecman. Van welcen coep Melys vors. ghiet ende kent hem wel betaelt. In orconde der waerheit so hebben wij onsen seghel des scependoemps van Ghemert aen desen brief ghehanghen int jaer ons heren do men screef dusent driehondert ende tseventich op sente Jans dach te midde zomer.

Download