1350 dinsdag na St Petrus, KADO 1352

KADO inv nr 1352, 1350 dinsdag na St Petrus

Schepenen van Gemert verklaren dat Jan van Engelen al zijn goederen in Gemert, in beide heerlijkheden, heeft verkocht aan Aart de Snijder voor de schepenen van Den Bosch.

Transcriptie Jan Timmers

Wi Geraert Aertssoen, Jan van Middelscoet, Ansem van Middelscoet, Willem die Langhe, Willem van Scerpenborch ende Gevaert Nesensoen, scepen commelduers van Ghemert, doen cont allen den ghenen die desen brief solen sien ofthe horen lesen dat vor ons is comen Jan van Engelen mit enen scepene bryve van Den Bossche ongebassent die wi gesien hebben ende horen lesen in welke bryve Aert die Snyder Jan van Engelen vorgenoempt gegeven heft ende opgedragen mit synen vryen wille al syn ervenisse die is gelegen in den aellingen dorpt te Gemert in beider der herlichheit ende die reyn dier af bewiest heft in wat steden die vorgenoemde ervenisse is gelegen. Ende voert meer al siin ander goet eist gereit eist ongereit ende heft daerop vertegen als gewoenlich is ende heft geloeft Jan van Engelen vorgenoempt als van desen vorgescreven goede gerecthe waerscap calaengyen ende allen vorcommer af te doen op hem ende op alle siin goet dat hi heft ofthe hi mach verkrygen uet genomen der heren tyns ende vyefvaet roggen jaerlichs den heren te gelden. In orconde der waerheit so hebbe wi vorgenoemde scepen in Gemert onsen gemeinnen segel aen desen brief gehangen. Ghegeven inden jaer ons heren alsmen scrieft dusent dryhondert ende vyeftich den dinsendages na sente Petersdach tyng aen den ogest.

Op de achterzijde:
Litterae quibus Arnoldus Snijder omnia tam mo. quam immobilia bona sua; Annuo censu quinque vasorum siliginis commende in Gemert solvendo salummodo gravata Joanni van Engelen vendidit anno 1350 a.ma aug.

Download