1332 maart 17, AKDOG

KADO inv nr 860, regest 21, 17-3-1332

Godevart van Scheepstal verkoopt de weijer, geheten Egelmeer, met het daartoe behorende visgeweer, gelegen in Milheeze aan de Commanderij Gemert van de Duitse Orde voor een jaarlijkse cijns van drie grote tournoois en een eenmalig voorlijf van 32 pond. De commandeur mag het water in de richting van de Peel zo hoog laten stijgen als hij wil door graven en riolen te maken.

Transcriptie Jan Timmers

Wer Weinant van Heiden, Joan Meleys son, Joan van den Kibome, Joan van der Wondernvort, Gherart Arts son, Heinric van den Bore, Joan van Broke die Winants dochter heft, scepen des ordens ende des commenduers des hus van Ghemert dun kont alle deghenen die desen jheghenoedeghen brif sein of solen horen lesen, dat wor ons es comen Ghodewiart van Scepstal ende het ghegheven den vorgheseiden commenduer ene weierstat omme drie grote tornoise jorleix cens ghels ende tevorleive omme twee ende derthc pont die der worgheide Ghovart keint dat horne die worgheseide commenduer ende thus van Ghemert vale betalt heft van der worgheseider wierstat die gheleghen es bie Milleis ane ghenen Pedel dat gheeiten es Egghelmer met hore tuebehorde ghewernis alse die poelstede begripen sein die daer ghepoelt sein. Ende also opwart ten pedelvart also verre alse der worgheseide commenduer die nu es ende hernamaels comen magh doer obsteighen magh ende vater dor op ende dor af loten magh te sinen besten alse met gravene ende riolen te makene alsoverre alst des worgheseide Ghodewarst es beide boven ende beneder der erfdu. Dit heit die worgheseide Ghodewart den worgheseiden commenduer gheloeft ende den hus van Ghemert die nu es ende comen magh alle woer commer ende ane tale ane te done van allen den ghenen die te daghe ende te regte conne ende hie Ghodewart woregheseit bidde den woreghenoemde scepenen van Ghemert dat si horen seghel ane desen breif hangen. Dese breif wart ghegheven du men screif dusent ende dri hondert ende ein en dertech jor op seinte Ghertruden dach.

Opmerking: In het regest in de inventaris KADO is de naam van twee schepenen verkeerd gespeld. Het betreft Joan Meleys son i.p.v. Joan Neleys son en Heinric van den Bore i.p.v. Heinrich van den Boze.

Download