1316 nov 28, Archief Kommanderij Gemert

AKDOG 7, regest 13, dd 1316 november 28

Transcriptie en vertaling Jan Timmers

Eerdere publicatie in “De commanderije der Duitsche Orde te Vucht met een aanhangsel over die te Gemert” door J.C.A.Hezenmans uitg.1887, blz 101

Johannes van Gemert, zoon van Gooswijn, schenkt aan Gerardus van Loon, commandeur van de Duitse Orde, al zijn roerende en onroerende goederen, waar ook gelegen.

Vertaling:

Wij Nicolaas van Megen en Johannes zoon van wijlen Aykinus, schepenen in Den Bosch, maken bekend aan iedereen dat ten overstaan van ons Johannes zoon van wijlen Gooswinus van Gemert al zijn goederen, roerend en onroerend, erfelijk en beschikbaar, waar ze ook liggen of bestaan, aan broeder Gerardus van Loon, commandeur in Biezen van de orde van de Teuthoonse broeders ten behoeve van de genoemde orde heeft geschonken, overgegeven en er plechtig afstand van heeft gedaan, op de manier waarop dat in dergelijke gevallen gebruikelijk is. Belovend ten overstaan van ons deze schenking, deze overdracht en dit afstand doen op deze manier eeuwig vast en stedig te houden.
Als getuigenis hiervan zijn onze zegels aan deze brief gehangen.
Gegeven in het jaar ons heren 1316, op de dag des heren na het feest van de heilige Katharina, maagd en martelares.

Latijnse tekst

Nos Nicholaus de Meghen et Johannes filius quondam Aykini scabini in Buschoducis , notum facimus universis quod coram nobis Johannes filius quondam Goswini de Ghemaert omnia bona sua mobilia et immobilia, heriditaria et parata ubicunque sita vel existentia, fratri Gerardo de Los commendatori in Juncis ordinis fratrum teuthonicorum ad opus dicti ordinis donavit, tradidit et resignationem effestucando, modo in talibus consueto; promittens coram nobis se donationem, traditionem et resignationem huiusmodi ratas et firmas perpetuo servaturum. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa. Datum anno dominum MCCC sextodecimo, die dominica post festum beate Katherine virginis et martiris.

Op de achterkant staat met andere handschriften:
Gemerden
Wie Johan Goeswinssoen van Gemert alle sine guyde dem orden gegeven hait
Ghemert
Daarnaast in ander handschrift:
Hisce literis Joes filius Goswini de Gemert domino de Loss commendatori in Gemert et ad opus ejusdem commende omnia bona sua tam mobilia quam immobilia ubicumque existentia se donasse et coram scabinis ibidem transportasse recognovit anno 1316 prima dominica p.f.s. Catharina.
Acquis…

Download